Erityispedagoginen osaaminen

Erityispedagogista osaamista opettajan työssä tarvitset, kun suunnittelet ja toteutat pedagogisesti, fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja asenteellisesti saavutettavaa opetusta ja ohjausta sekä oppimis- ja toimintaympäristöjä. Yksi tapa edistää pedagogista saavutettavuutta on varmistaa omien oppimisresurssien saavutettavuus, johon pääsee perehtymään esimerkiksi eMateriaalien oppimisresurssien saavutettavuus -sivulta.

Ammatillisen opettajan tulee myös ymmärtää, mitä erityinen tuki ja opiskeluhuolto tai opiskelijahyvinvointi tarkoittavat hänen omalla alallaan. Näitä teemoja käsitellään erityispedagogisen osaamisen tarjoumawebinaarissa.

Erityispedagogisen osaamisen webinaarit toteutetaan seuraavasti:

ke 30.10.2024 klo 16–20

ke 20.11.2024 klo 16–20

ke 4.12.2024 klo 16–20

Webinaarit ovat samansisältöisiä, eikä niihin tarvitse ilmoittautua erikseen. Ne toteutetaan Zoom-huoneessa: Liity Zoom-kokoukseen tästä.

Webinaareja ei tallenneta. Opettajina ovat Pirjo Hiltunen (30.10.) ja Eero Talonen (20.11. ja 4.12.).


Erityispedagogiikan osaamismerkit

Valitse erityispedagogisen osaamisen merkkihakemuksiin arvioijaksi oma tuutorisi.
Erityispedagogiikan osaamismerkkejä on yhteensä neljä:

1. Pedagoginen saavutettavuus -osaamismerkki
Tutustu osaamismerkkiin.

Opiskelumateriaali osaamisen kehittämiseen

Opetusvideo Saavutettavuus opiskelussa (7:31)

Video Kokemuksia esteettömyydestä ja saavutettavuudesta (14:22)

Sivusto Opiskeluhuolto ja hyvinvointi

Kirjallisuus Saavutettavuuskriteeristö. Väline korkeakoulun saavutettavuuden arviointiin

Osaamismerkin hakeminen

Hae merkkiä.

 

2. Saavutettava materiaali -osaamismerkki
Tutustu osaamismerkkiin.

Opiskelumateriaali osaamisen kehittämiseen

Opetusvideo Saavutettavuus opetusmateriaalin tuotannossa (32:18)

Pdf-tiedosto Saavutettava opetusmateriaali. Ohjeet PowerPoint-esitykseen

Verkkosivusto Saavutettavat oppimateriaalit kaikille oppijoille kurssi – Kaikille!

Osaamismerkin hakeminen

Hae merkkiä.

 

3. Erityinen tuki -osaamismerkki
Tutustu osaamismerkkiin.

Opiskelumateriaali osaamisen kehittämiseen

Opetusvideo Opiskelijan oikeus erityiseen tukeen ammatillisessa koulutuksessa (10:24)

Video Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa (6:48)

Video Erityinen tuki ammattikorkeakoulussa (7:38)

Podcast Työelämäläheinen erityinen tuki (18:36)

Opas Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Osaamismerkin hakeminen

Hae merkkiä.

 

4. Opiskeluhuolto-osaamismerkki
Tutustu osaamismerkkiin.

Opiskelumateriaali osaamisen kehittämiseen

Opetusvideo Opiskeluhuolto ammatillisessa koulutuksessa (10:11)

Laki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Sivusto Opiskeluhuolto

Kirjallisuus OHO-opas: Opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluihin.

Osaamismerkin hakeminen

Hae merkkiä.

 

Oppimisresurssit koostetusti


Kirjallisuus:

Verkkosivustot:

Videot:

Podcastit:


Resurssin ylläpitäjä(t): Eero Talonen, Tuula Savikuja ja Iiris Happo

Sivu päivitetty 14.05.2024 13:42