Kansainvälisyys- ja monikulttuuriosaaminen

Kansainvälinen yhteistyö on Suomelle hyvin tärkeä asia, mikä otetaan koulutuksessa huomioon eri tavoin. Osaavalta opettajalta edellytetään esim. kansainvälistä verkostoitumista, yhteistyötä ulkomaisten kollegojen kanssa sekä hanketoimintaa. Näiden kaikkien tavoitteena on myös edistää opiskelijan kansainvälistymisen mahdollisuuksia. Lisäksi Suomi on monikulttuurinen maa. Meillä on kaksi kansalliskieltä sekä saamelaiskielillä virallinen asema. Ulkomaalaistaustaiset opiskelijat ovat mukana opiskelijaryhmissä ja opettaja osaa luoda hyvät oppimisen edellytykset kaikille opiskelijoille.

Lähteitä

Kansainvälisyysosaaminen

Monikulttuurisuusosaaminen

 

Videot


Resurssin ylläpitäjä(t): Esa Virkkula

Sivu päivitetty 27.11.2023 13:07