Pedagoginen suunnittelu- ja arviointiosaaminen

Ammatillisen opettajan työ edellyttää laaja-alaista ammatillista osaamista sekä pedagogista osaamista. Ammatillinen opettaja osaa perustella toimintansa oppimisteorioita käyttäen. Hän hyödyntää opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin suunnittelussa oppimisen teorioita, ajankohtaista tutkimustietoja ja omaa kokemusta. Opettajan työssä keskeisiä ovat myös vuorovaikutus ja ihmisten kohtaamisen taito.

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen haastetaan jatkuvasti. Sitä kautta myös opettajan identiteetti on jatkuvassa muutoksessa. Lue lisää aiheesta:

Raudasoja A., Norontaus A., Tapani A., Ylitervo R. (toim.) (2018). Innokkaasti edelläkävijänä! – Kohti opetus- ja ohjaushenkilöstön uudistuvia identiteettipositioita. Parasta osaamista -verkostohanke 11/2018, Hämeen ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/154032 Viitattu 22.3.2022

Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa julkaistavat tekstit käsittelevät ammattikasvatuksen tutkimusta laaja-alaisesti ammatillisen kasvun, ammattiin johtavan koulutuksen sekä aikuisten työssä oppimisen näkökulmasta. Arkisto löytyy täältä.

Ammattipedagogiikka kehittyy ja muuttuu. Opetuselokuva Läpikäymisen pedagogiikka https://youtu.be/BSxZZthxpKo tekee näkyväksi läpikäymisen pedagogiikan käsitteen, jossa suuren asiamäärän nopeaa esittämistä pidetään luonnollisena asiana, jopa ainoana mahdollisena opetuksen tapana.

Tähän kokonaisuuteen on koottu ammatillisen opettajan työssä tarvittavia resursseja oppimisteorioihin, menetelmiin, vuorovaikutusosaamiseen  ja arviointiin liittyen.


Resurssin ylläpitäjä(t): Tiiu Tenno

Sivu päivitetty 04.05.2022 14:58