Pedagoginen arvo-osaaminen

Ammatillisen opettajan tulee toimia kaikissa tilanteissa poikkeuksetta hyvää ammattietiikkaa noudattaen. Arvo-osaamisen opiskelussa perehdytään opettajan työn eettisiin periaatteisiin ja työtä ohjaaviin arvopäämääriin sekä kestävän kehityksen huomioimiseen opettajan työssä. Opettajan arvo-osaamiseen sisältyy myös ihmisoikeuksien, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toiminnan sekä osallisuuden edistäminen koulutuksessa.

Lähteitä

Videot

Pelit


Resurssin ylläpitäjä(t): Iiris Happo, Marja Koukkari, Eero Talonen, Maarit Junkkari, Laura Halonen ja Janne Länsitie

Sivu päivitetty 19.05.2022 13:53