Oppimisen ja osaamisen arviointi

Opiskelija-arvioinnilla vaikutetaan merkittävästi opiskelijan oppimiseen. Opiskelija suuntaa huomiotaan erityisesti niihin asioihin, joita arvioidaan. Opiskelija-arvioinnin keskeinen tehtävä on tukea opiskelijan osaamisen kehittymistä koko opintojen ajan. Arviointi perustuu selkeisiin kriteereihin ja on aina linjassa pedagogisten ratkaisujen kanssa. Opiskelijaa ohjataan palautteen avulla itsearviointiin – oman osaamisen reflektointiin.

Lähteitä

Opetusvideot

Podcastit

 


Resurssin ylläpitäjä(t): Esa Virkkula

Sivu päivitetty 24.02.2023 10:47