Oppiminen ja oppimisprosessi

Oppimisprosessi koostuu erilaisista opiskelun ja oppimisen vaiheista. Oppimisprosessi rakentuu yksilöllisesti ja se vaatii oppijalta aktiivista toimintaa ja tekoja oppimisen mahdollistamikseksi. Opettaja tukee ja ohjaa oppimista tarkoituksenmukaisesti oppimisprosessin eri vaiheissa.

Lähteitä

Beardsley, M. 2020. Illuminated – Oppimistieteen käsitteet opettajille (1. painos). Viitattu 19.5.2022. https://illuminatedfi.pressbooks.com/

Järvelä, S. (2020). Strateginen oppiminen. OpenDigi – Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä (OKM 2017-2020). Strateginen oppiminen | Avointen oppimateriaalien kirjasto | Oula-Finna | Oulun yliopisto 

Järvelä, S., Häkkinen, P., Arvaja, M., Järvinen, S. & Lehtinen, E. (2006). Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. WSOY Oppimateriaalit. 

Koli, H. & Vainio, L. (2019). Oppimisprosessin suunnittelu. Viitattu 9.11.2022. Seuraavat materiaalit ovat Kolin ja Vainion tuottamia oppimateriaaleja.

Lonka, K. (2020). Oivaltava oppiminen. Otava.  

Norrena, J. (2019). Oman oppimisen kapteeni. PS-kustannus.  

Salmela-Aro, K. & Aunola, K. (2018). Motivaatio ja oppiminen. PS-kustannus. 

Opetusvideot

Opettaja tietotulvassa https://youtu.be/tUENGwKEJE4
Oppimisentrilogia – The Trilogy of Learning https://youtu.be/0A1EW2USJAA
Resurssivideot: Oppimisen teoriaa https://youtu.be/_DXEEdbKm90


Resurssin ylläpitäjä(t): Raija Erkkilä ja Sirpa Perunka

Sivu päivitetty 09.11.2022 09:46