Digipedagoginen osaaminen

Digipedagoginen osaaminen kuuluu opettajan ydinosaamiseen. Digipedagoginen osaaminen on kyky yhdistää teknologian mahdollisuudet ja pedagoginen asiantuntijuus oppimisesta, ohjaamisesta ja opettamisesta. Katso myös Oppimisresurssien saavutettavuus.

Opettajan digipedagogisen osaamisen tavoitetaso perustuu opettajien digiosaamisen kansainväliseen viitekehykseen DigCompEdu (European Framework for the Digital Competence of Educators).

DigCompEdu-viitekehyksessä on seuraavia kompetenssialueita:

 1. Opettajan ammatillinen toiminta: Miten digitaalisia työkaluja voidaan hyödyntää osana ammatillista kehittymistä sekä organisaation sisäistä yhteistyötä ja viestintää?
 2. Digitaaliset resurssit: Miten opettaja osaa valita, tuottaa ja jakaa digitaalisia resursseja?
 3. Opettaminen ja ohjaaminen: Miten digitaalisia työkaluja ja resursseja voidaan käyttää opettamisen ja ohjaamisen tukena?
 4. Arviointi: Miten digitaalisia työkaluja voidaan hyödyntää osana osaamisen arviointia?
 5. Oppijoiden voimaannuttaminen: Miten digitaaliset teknologiat tukevat eriyttämistä ja oppijoiden sitoutumista?
 6. Oppijoiden digitaalinen osaaminen: Miten opettaja voi ohjata vastuulliseen ja innovatiiviseen digitaalisen teknologian käyttöön?

DigCompEdu kuvio

DigCompEdu kuvio [1]

DigcompEdu-viitekehys pitää sisällään osaamistasoja aloittelijasta edelläkävijään, ja niitä käytetään kaikkien kompetenssialueiden tunnistamiseen ja arviointin.

Osaamistasot ovat:

A1: Aloittelija
A2: Kokeilija
B1: Yhdistelijä
B2: Asiantuntija
C1: Tiennäyttäjä
C2: Edelläkävijä

DigCompEdu osaamistasot

DigCompEdu osaamistasot [1]

Oamk Ammatillisessa opettajankoulutuksessa digipedagogista osaamista kehitetään ja osoitetaan myös osaamismerkkien avulla. Opinnot sisältävät kymmenen osaamismerkkiä, joiden hankkimisella osoitat, että osaamisesi vastaa opettajan digipedagogisen osaamisen perustasoa. Osaamismerkkejä hakiessasi voit hyödyntää aiempaa osaamistasi.

Osaamismerkkien hakeminen

1. Luo itsellesi osaamismerkkipassi tutustumalla Open Badge Passport rekisteröitymisohjeisiin ja luomalla tunnukset Open Badge Passportiin. Keräät hankkimasi osaamismerkit omaan henkilökohtaiseen osaamismerkkipassiisi.

2. Perehdy osaamismerkeissä vaadittaviin osaamisen osoituksiin ja opetusmateriaaliin. Nämä tiedot löydät osaamismerkkihakemuksesta.

3. Hae osaamismerkkejä seuraavien ohjeiden mukaisesti:

  • Hae merkkejä samalla sähköpostiosoitteella, jolla olet luonut openbadgepassport-tunnukset
  • Valitse merkkihakemuksesi arvioijaksi oma tuutorisi
  • Kirjaa itsellesi ylös, mitä merkkejä olet hakenut

4. Ilmoita tuutorillesi, kun olet vastaanottanut vaaditut 10 merkkiä. Huomaathan, että merkkijärjestelmä myöntää automaattisesti erilaisia metamerkkejä, kuten mestari-merkkejä osoitukseksi siitä, että olet kerännyt useamman merkin samasta teemasta. Näitä automaattisesti tulleita merkkejä ei lasketa kymmeneen vaadittuun merkkiin.

Valinnaiset digimerkit

Mikäli haluat hankkia digipedagogiikan osaamismerkkejä lisää ja suorittaa tätä kautta opettajankoulutuksen valinnaisia opintoja, tutustu valinnaisiin digimerkkeihimme. Hankkiessasi kymmenen pakollisen merkin lisäksi 15 osaamismerkkiä, saavutat Some-Ekspertti osaamistason ja 3 opintopistettä valinnaisiin opintoihin.


Lähteet

[1] Oulun yliopiston Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET). 2022. DigCompEdu: Euroopan komission opettajien digitaalisen osaamisen osaamiskehys. Hakupäivä 3.4.2023. https://www.digipeda.org/opettajan-osaamisen-tunnistaminen.html 


Resurssin ylläpitäjä(t): Kati Korento, Tiiu Tenno ja Janne Länsitie

Sivu päivitetty 04.05.2023 10:00