Turvallisuusosaaminen

Osaamisen kehittämisen ja osoittamisen ohjeet

Turvallinen työskentely ja sen mahdollistaminen opiskelijoille kuuluu opettajan ydinosaamiseen. Opettaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi opetustaan ja ohjaustaan ottamalla huomioon opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden.

Turvallisuus on toimintakykyä ylläpitävää toimintaa.

Tämän resurssin avulla perehdyt opettajan työhön liittyviin turvallisuusnäkökulmiin itsenäisesti. Materiaali on laadittu Oamkin Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisesti. Materiaali koostuu neljästä osasta: Käsitteet, Turvallisuuteen liittyvät lait  ja dokumentit, Turvallinen arki sekä Riskien tunnistaminen.

Jokainen osa sisältää resursseja ja kysymyksiä, joihin kirjallisesti vastaamalla kehität ja dokumentoit turvallisuusosaamistasi. Viimeisessä riskien tunnistamiseen ja hallintaan liittyvässä osassa laadit yhteistyössä tuutorisi kanssa turvallisuusosaamisen osoittamisen suunnitelman, jolla osoitat osaamisesi opetusharjoittelussa tai opettajan työssä.

Opetusmateriaalit

Ajantasainen teemojen käsittelyn yhteyteen linkitetty on-line aineisto.

Rikander, H. (2021). Oppilaitosturvallisuus (1. painos). Edita. Kirjan sisällysluettelo.


Resurssin ylläpitäjä(t): Tiiu Tenno

Sivu päivitetty 25.03.2024 13:23