Video :: Osaamisen opettajan jäljillä

Opetusvideo Osaamisen opettajan jäljillä | Seeking for Competence on kaavoihin kangistuneen ammatillisen opettajan kasvutarina kohti osaamisen opettajuutta. Opettaja painelee stressinsietorajoillaan, syynä työtaakka ja toisaalta muutospaineet uuden osaamisperusteisen opetussuunnitelman laatimisen takia.

Opettaja ottaa tilanteeseen etäisyyttä vetäytymällä suomalaiseen luontoon. Etäisyys arkeen luo tilaa sisäiselle puheelle ja osaamisperusteisuus saa paikkansa opettajan ajatusmaailmassa. Vihdoin osaamisen merkitys selviää opettajalle – se kun on elämän ja kuoleman kysymys, ainakin luonnossa selviämiseen. (Linkki videoon)


Resurssin ylläpitäjä(t): Tiiu Tenno

Sivu päivitetty 22.03.2022 16:22