Korkeakouluoppimisen arviointi

Tässä merkissä pääset tutustumaan korkeakouluoppimisen arvioinnin ominaispiirteisiin. Merkki sisältää kaksi tehtävää, joilla osoitat osaamistasi.

Osaamistavoitteet

 • Osaat tiivistää arvioinnin merkityksen osana opetustyötä
 • Osaat soveltaa erilaisia arviointimenetelmiä
 • Osaat tehdä arviointimatriisin

Osoita osaamista

 • Tehtävä 1: Sopiva arviointimenetelmä
  Valitse omalle kurssillesi sopiva arviointimenetelmä, tiivistä sen toimintaidea ja perustele sen käyttö. Tallenna tehtävä verkkoon (esim. Google Docs) ja liitä linkki merkkihakemukseesi.
 • Tehtävä 2: Arviointimatriisi
  Tee omalle opintojaksollesi arviointimatriisi ja perustele ratkaisusi.
 • Käytä vähintään kahta alla olevaa lähdettä ja merkitse lähteet tekstiin (myös sivunumerot) ja lähdeluetteloon. Tarkempia ohjeita lähteiden merkitsemiseen löydät täältä.
 • Tallenna tehtävät verkkoon (esim. Google Docs) ja liitä linkki merkkihakemukseesi.

Hanki osaamista

 • Arviointi ohjaa oppimista
  Piirrosvideo kuvaa kuinka opiskelijat suuntaavat opiskeluaan arvioinnin mukaan
 • Arviointimenetelmiä:
  • Tentti arviointimenetelmänä
   Videossa esitellään tenttiä, joka on opiskelijoille rakennettu ongelmaratkaisutilanne.
  • Oppimispäiväkirja
   Videossa esitellään, mikä on oppimispäiväkirja ja miten se tukee oppimista
  • Osce-tentti 
   Videossa demonstroidaan Osce-tenttiä arviointimenetelmänä
  • Aineistotentti
   Videossa keskustellaan aineistotentistä ja esimerkiksi sen eduista verrattuna perinteiseen luentotenttiin tai kirjatenttiin.
  • Ryhmätentti
   Videossa tuodaan esille ryhmätentin ominaisuudet ja tehokkuus
  • Tutkimusprojekti
   Video kuvaa tutkimusprojektia arviointimenetelmänä
 • Tee näin arviointimatriisi
  Ohjeet arviointimatriisin tekemiseen
 • Virtanen, V., Postareff, L. & Heilikari, T. Millainen arviointi tukee elinikäistä oppimista? 
  Artikkeli kertoo, miten oppimisen arviointia tulisi kehittää, jotta opiskelijan oppimisen valmiuksiin vastattaisiin paremmin. 
 • UNIPS: Assessment of compentence-based learning 
  Luku 3 When to assess learning
  When should learning be assessed in formative assessment and diagnostic assessment?
  Luku 4 Assessment methods
  Assessment methods often direct the process of learning
  Luku 5 Assessment criteria
  Teacher’s should define the assessment criteria clearly. The assessment focuses on certain things which students’ should be aware of.

Oamkilainen:

Hae merkkiä tästä

Oulun yliopistolainen:

Hae merkkiä tästä

oppimisen arviointi


Resurssin ylläpitäjä(t):

Sivu päivitetty 09.05.2023 10:15