Ohjaus- ja erityispedagoginen osaaminen

Tervetuloa kehittämään ohjaukseen ja erityispedagogiikkaan liittyvää osaamista. Aihepiirejä käsitellään erikseen omilla alasivuillansa (Ohjausosaaminen, Erityispedagoginen osaaminen).

Ohjausosaamisen teemat liittyvät ohjauksen periaatteisiin ja käytänteisiin sekä ohjausmuotoihin ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen ympäristöissä. Ohjausosaamisen sivulla tarjotaan erilaisia tapoja kehittää ohjausosaamista kahden osaamismerkin tai sivun loppuun koostettujen oppimisresurssien kautta.

Erityispedagogisen osaamisen teemat liittyvät pedagogiseen saavutettavuuteen, erityiseen tukeen sekä opiskeluhuoltoon ja opiskelijahyvinvointiin. Sivulla tarjotaan erilaisia tapoja kehittää erityispedagogista osaamista: tarjoumawebinaarin, neljän osaamismerkin tai sivun loppuun koostettujen oppimisresurssien kautta.

Ohjaus- ja erityispedagogista osaamista voi halutessaan osoittaa osaamismerkkien avulla. Voit tutustua eMateriaalien erilliseltä osaamismerkkisivulta, mitä osaamismerkit ovat ja miten osaamismerkkejä haetaan. Osaamista on mahdollista osoittaa myös jollain muulla valitsemallasi tavalla omalle tuutorillesi. Tutustu huolellisesti osaamistavoitteisiin sekä niitä kuvaaviin arviointikriteereihin, jotta tiedät millaista osaamista edellytetään ja miten se tehdään havaittavaksi.


Resurssin ylläpitäjä(t): Eero Talonen, Iiris Happo, Tiina Laajala, Tuula Savikuja ja Pirjo-Liisa Lehtelä

Sivu päivitetty 19.06.2023 19:25