Korkeakoulupedagoginen osaaja

Voit kehittää korkeakoulupedagogiikan osaamista itsenäisesti hankkimalla osaamista tämän sivuston materiaaleilla. Osaamista voit osoittaa Korkeakouluoppimisen osaaja -digitaalisilla osaamismerkeillä*.

Korkeakouluoppimisen osaaja -merkin tavoitteet

  • Kuvata korkeakoulun kehitystä, tieteellistä ajattelua ja erityispiirteitä
  • Rakentaa opetukseesi tieteellistä ajattelua edistäviä elementtejä
  • Analysoida tutkimustoiminnan ja lain vaikutuksia korkeakoulun toimintaan
  • Kuvata ja analysoida oppimisprosessin elementtejä
  • Soveltaa ja perustella erilaisia oppimista edistäviä opetus- ja arviointimenetelmiä

Merkin rakenne ja laajuus 3 op
Korkeakoulupedagogiikan digitaalinen osaamismerkki on nimeltään Korkeakouluoppimisen osaaja, joka koostuu kahdesta merkistä ja sen alamerkeistä:

1. Korkeakouluyhteisöosaaja, joka sisältää neljä merkkiä: 

 Kun kaikki alamerkit on myönnetty, saat automaattisesti Korkeakouluyhteisöosaaja -merkin

2. Oppimisosaaja, joka sisältää kolme merkkiä: 

Kun kaikki alamerkit on myönnetty, saat automaattisesti Oppimisosaaja -merkin

Kun sinulle on myönnetty kaikki seitsemän merkkiä, saat Korkeakouluoppimisen osaaja -merkin automaattisesti. Merkin laajuus on 3 opintopistettä.

Voit hankkia merkin tavoitteisiin liittyvää osaamista hyödyntämällä jokaiseen merkkiin koottua materiaalia. Osoitat osaamistasi erilaisilla merkkiin liittyvillä tehtävillä. Tarkemmat tiedot jokaisen merkin kohdalla.


Resurssin ylläpitäjä(t): Hanna Alaniska

Sivu päivitetty 06.09.2021 13:12