Korkeakouluoppimisen menetelmät

Tässä merkissä pääset tutustumaan erilaisiin korkeakouluoppimisen menetelmiin ja pedagogisiin malleihin. Merkki sisältää kaksi tehtävää, joilla osoitat osaamistasi.

Osaamistavoitteet

 • Osaat arvioida erilaisia oppimista edistäviä opetusmenetelmiä tai pedagogisia malleja
 • Osaat perustella opetusmenetelmän tai pedagogisen mallin soveltuvuutta kriittisen ajattelun kehittämiseen

Osoita osaamista

 • Tehtävä 1: Sinun opetukseesi sopiva opetusmenetelmä tai pedagoginen malli
  Valitse omaan oppialaasi sopiva opetusmenetelmä TAI pedagoginen malli ja laadi mind map sen toimintaperiaatteista ja hyödyistä sekä haasteista. Voit piirtää kuvan käsin (tallenna kuvaksi) tai haluamallasi ohjelmalla (esim. Power Point). Tallenna piirros verkkoon ja lisää linkki merkkihakemukseesi.
 • Tehtävä 2: Paras kriittisen ajattelun kehittäjä
  Mikä opetusmenetelmistä TAI pedagogisista malleista edistää parhaiten opiskelijan kriittisen ajattelun kehittämistä? Perustele.
 • Käytä vähintään kahta alla olevaa lähdettä ja merkitse lähteet tekstiin (myös sivunumerot) ja lähdeluetteloon. Tarkempia ohjeita lähteiden merkitsemiseen löydät täältä.
 • Tallenna tehtävät verkkoon (esim. Google Docs) ja lisää linkki merkkihakemukseesi.

Hanki osaamista

Tässä merkissä on tarjolla laajasti erilaisia pedagogisia menetelmiä. Perehdy itsellesi ja alallesi sopiviin lähtesiin.

 • Alaniska, H. ym. Pedagogisia malleja
  Artikkelissa esitellään lyhyesti 13 erilaista pedagogista mallia opetus- ja oppimistilanteen etenemiseen.
 • Pro learn Läpikäymisen pedagogiikka
  Videossa kuvataan läpikäymisen toimintamallia opettajan opetustekona.
 • Alaniska, H. Aktivoivia menetelmiä oppimiseen
  Vihkoseen on koottu erilaisia aktivoivia menetelmiä opetukseen, oppimiseen ja arviointiin
 • Fry, H. ym. Teaching and Learning in Higher Education (luvut Lecturing to large groups, sivut 58-71 ja Teaching and learning in small groups, sivut 72-84
  What makes an outstanding lecture that is able to promote student learning? In particular, three aspects – generating and maintaining interest, student engagement, and the importance of a good structure. Students are engaged in small groups, both as learners and as collaborators in their own development.
 • Tevere Aktivoiva luento
  Aktivoivan luennon perusidean esittely

Yksittäisiä menetelmiä:

 • Itä-Suomen yliopisto: Flipped classroom – mistä käänteisessä opetuksessa on kyse? -video
  Video kuvaa opetusta, joka käännetään eli flipataan täysin päinvastaiseen muotoon kuin yleisesti on totuttu.
 • Teachings in Education: Cooperative learning -video
  Teachig strategy including small teams, different levels of ability which use a variety of learning activities to improve their understanding of a subject.
 • Pro Learn: Luento ja keskustelevat työtavat
  Video kuvaa sitä, kuinka luento voi olla monipuolinen opetustilanne, jos siinä käytetään erilaisia aktivoivia menetelmiä.
 • Pro Learn: Tekemällä oppiminen
  Videossa esitellään yhtä tehokkainta tapaa oppia, jossa opettaja ohjaa ja tukee oppijaa ja auttaa oivaltamaan uusia asioita.
 • Pro Learn: Learning café – Oppimiskahvila
  Videossa kuvataan ryhmäkeskusteluformaattia
 • Pro Learn: Yhteistoiminnallinen palapeli
  Videossa opiskelijat opettavat kotiryhmilleen asiantuntijaryhmän perehtymisen ja mietinnän tulokset.
 • Pro Learn: Ongelmalähtöinen oppiminen
  Videossa kuvataan ongelma, joka ratkaistaan ryhmässä. Koko koulutusohjelma voidaan toteuttaa ongelmalähtöisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.
 • Pro Learn: Tutkimustehtävä
  Videossa esittellään menetelmä, joka sisältää asioiden selvittämistä ja ongelmanratkaisua.

Kiinnostavaa lisämateriaalia:

Oamkilainen:

Hae merkkiä tästä

Oulun yliopistolainen:

Hae merkkiä tästä

oppimis_osaaja.png


Resurssin ylläpitäjä(t):

Sivu päivitetty 09.05.2023 10:14