Osaamisen kehittämisen resurssit

Tähän valikkoon on koottu ohjeita ja resursseja ammattipedagogisen osaamisen kehittämiseen opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Johdantona aiheeseen suositellaan luettavaksi ammatillisen opettajien koko työuran aikaista osaamista ja uramalleja käsittelevä julkaisu:

Kotimäki E., Haapakoski P., Mäntykangas U. (Eds.)., (2019). Osaamisen kehittämisen suuntia: yhdessä tekemällä ja johtamalla osaamisen huipulle. Oulun ammattikorkeakoulu. Julkaisun pysyvä osoite TÄSSÄ


Resurssin ylläpitäjä(t): Tiiu Tenno

Sivu päivitetty 01.06.2022 13:07