Pedagoginen hyvinvointiosaaminen

Pedagoginen hyvinvointi rakentuu kohtaamisessa ja toiminnassa. Pedagogisessa hyvinvoinnissa on keskeistä opiskelijan kasvun ja oppimisen tukeminen ja niiden tiellä olevien esteiden poistamista niin, että opiskelija kokee tulleensa aidosti kohdatuksi. 

Lähteitä

  • Erkkilä, R. Perunka, S. (2021). Pedagoginen hyvinvointi voimaannuttaa ja osallistaa opettajan ja opiskelijan. OAMK Journal, Oulun Ammattikorkeakoulun julkaisuja 26/2021. Viitattu 19.5.2022: Pedagoginen hyvinvointi voimaannuttaa ja osallistaa opettajan ja opiskelijan – Oamk Journal
  • Holappa, A., Hyyryläinen, A., Kola-Torvinen, P., Korva, S., Smeds-Nylund, A. & Aho, H. (2021). Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen. PS-kustannus.  
  • Korhonen, V. & Toom, A. (2017). Opintoihin kiinnittymisen ja hyvinvoinnin yhteyksien tunnistaminen sekä pedagogisen hyvinvoinnin tukeminen korkeakoulun opetusyhteisössä. Teoksessa V. Korhonen, J. Annala & P. Kulju (toim.), Kehittämisen palat, yhteisöjen salat – Näkökulmia koulutukseen ja kasvatukseen (s. 131–153). Tampere: Tampere University Press. Viitattu 19.5.2022. Kehittämisen palat, yhteisöjen salat – PDF Free Download (docplayer.fi)  
  • Lappalainen, K., Kuittinen, M. & Meriläinen, M. (2008). Pedagoginen hyvinvointi. Kasvatusalan tutkimuksia No:41. Suomen kasvatustieteellinen seura.  
  • Mäenpää, K. (2021). Motivation regulation and study well-being during nurse education studies. Oulun yliopisto. Viitattu 19.5.2022. http://urn.fi/urn:isbn:9789526231532
  • Soini, T., Pietarinen, J. & Pyhältö, K. (2008). Pedagoginen hyvinvointi peruskoulun opettajien työssä. Aikuiskasvatus 28 (4), 244–257. Viitattu 19.5.2022. https://doi.org/10.33336/aik.93841 

Resurssin ylläpitäjä(t):

Sivu päivitetty 19.05.2022 13:51