Tieteellinen tieto

Tässä merkissä pääset tutustumaan tieteellisen tiedon ominaispiirteisiin. Merkki sisältää yhden tehtävän, jolla osoitat osaamistasi.

Osaamistavoitteet

 • Osaat erottaa tieteellisen tiedon muista tiedon lajeista
 • Osaat rakentaa tieteellisen tiedon piirteitä omaan opetukseesi

Osoita osaamista

 • Tehtävä 1: Jatka lauseita:

Tieteellinen tieto on…
Tieteellinen tieto näkyy…
Tieteellinen tieto ei ole…
Tieteellinen tieto omalla alallani on…
Tieteellistä tietoa opitaan parhaiten…
Näillä keinoilla opetan opiskelijani ymmärtämään tieteellistä tietoa… Mieti vähintään kolme keinoa ja perustele valintasi.

 • Käytä vähintään kahta alla olevaa lähdettä ja merkitse lähteet tekstiin (myös sivunumerot) ja lähdeluetteloon. Tarkempia ohjeita lähteiden merkitsemiseen löydät täältä.
 • Tallenna tehtävä verkkoon (esim. Google Docs) ja liitä linkki merkkihakemukseesi.

Hanki osaamista

 • Unipeda Support: Theory of Scientific Thinking for Higher Education
  Videossa kerrotaan mistä viidestä osasta tieteellinen tieto koostuu.
 • Kaartinen-Koutaniemi, M. Mistä on tieteellinen ajattelu tehty (artikkeli löytyy kirjastosta HAKA-kirjautumisen kautta) 
  Artikkeli esittelee tutkimustuloksia tieteellisen ajattelun kehittymisen ja tieteen tekemisen taitojen oppimisen yhteydestä opetukseen ja pedagogisiin ratkaisuihin.
 • Karjalainen, A. Millaista tiedettä opetan?
  Artikkelissa pohditaan mitä on tieteellinen tieto sekä millaista on opetus ja oppiminen luonnon- ja ihmistieteissä. 
 • Himanka, J. Yliopistot ja antiikin perinne
  Kuinka opettaja auttaa opiskelijaa oivaltamaan itse? Ohjausnäytteitä antiikin ajoilta ja pohdintaa oppimisen malleista ja korkeimmasta oppimisesta.
 • Karjalainen, A. Suoritusyliopistosta oppimisyliopistoon (luku: Tarvitaan ylintä oppimista, sivut 29-31)
  Artikkeli haastaa ajattelemaan ja keskustelemaan oppimisen tasosta ja merkityksestä korkeakouluissa. Teksteissä käsitellään oppimisen laatua, opetuksen suunnittelua ja kehittämistä sekä tiedeyhteisöä ja ylintä oppimista. 

Kiinnostavaa lisämateriaalia:

Oamkilainen:

Hae merkkiä tästä

Oulun yliopistolainen:

Hae merkkiä tästä

tieteellinen-tieto.png


Resurssin ylläpitäjä(t):

Sivu päivitetty 09.05.2023 10:16