Ossi

Ossi löytyy Pepistä osoitteesta http://www.oamk.fi/peppi Amok-valikosta.

Mikä Ossi on?

Ossi on rakennettu osaamisperusteisten opintojen tueksi, joissa keskeistä on oman osaamisen tunnistaminen sekä suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen ja osoittaminen. Ossi tukee tätä prosessia. Ossi sisältää opintojen osaamistavoitteet ja arviointikriteerit. Niiden pohjalta opiskelija tunnistaa opintojen alussa senhetkisen osaamisensa ja rakentaa henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa Ossiin. Opintojen edettäessä opiskelija päivittää Ossiin osaamisen kehittämiseen ja osoittamiseen liittyvät asiat. Opettaja ohjaa koko prosessin ajan ja antaa palautetta ohjauskeskusteluissa ja kirjallisesti Ossissa. Kirjoitetun sisällön lisäksi Ossiin voi linkittää digitaalista dokumentaatiota.

Ossin esittelyvideo https://youtu.be/89aCbIErRrk

Ossin ohje vuonna 2023 aloittaneille opettajaopiskelijoille (PDF) Osaamisen tunnistaminen OSSI opekoulutus 2023

Miten Ossiin kirjaudutaan?

Kirjautumislinkki löytyy Pepin Amok-valikosta.

Ossiin kirjautuminen

Ossin rakenne

Järjestelmän avauduttua sivun yläreunassa on opiskelijan perustiedot ja koulutukseen liittyviä ajankohtaisia linkkejä. Sen alla Opiskelijan muistio, johon voi kirjata haluamiaan huomioita. Henkilökohtainen opintosuunnitelma muodostuu koulutuksen rakenteen mukaisista opintokokonaisuuksista, joiden alla on osaamisalueet. Osaamisalueille on määritelty osaamistavoitteet. Koonti osaamisalueen osaamistavoitteita ja arviointikriteereistä avautuu klikkaamalla Osaamistavoitteet ja arviointikriteerit.

Miten Ossia täytetään?

Ossista löydät osaamistavoitteet, arviointikriteerit ja linkitettynä muuta ajankohtaista sisältöä. Opiskelija voi kirjoittaa Ossiin tekstiä ja linkittää muualle tallennettua dokumentaatiota. Ossiin ei voi lisätä liitteitä. Tarkoituksena on, että opiskelija hallinnoi omaa osaamisen dokumentaatiota ja jakaa Ossin kautta linkit dokumentaatioon.

Halutun kohdan Ossissa saat muokkaustilaan klikkaamalla kynäsymbolia. Mikäli kynäsymboli puuttuu, sinulla ei ole muokkausoikeutta kyseiseen kohtaan. Muutokset tallentuvat Ossissa automaattisesti ja päivittyvät tuutorin luettaviksi reaaliajassa.

Ossi havainnoillistaa edistymistäsi ja vuorovaikutusta myös väreillä. Ossin taustaväri on oletuksena valkoinen. Aloitettujen kohteiden taustaväri on keltainen ja valmiiden taustaväri on vihreä. Rivin lopussa oleva huutomerkki takoittaa, että riviä on muokattu sinun jälkeen. Tuutorisi on todennäköisesti kirjoittanut sinulle palautetta.

Kuva: Ossin käyttöliittymä

Ossin käyttöliittymä 2020 päivitetty.JPG

Kuva: Ossin täyttäminen

Ossin täyttäminen 2020.JPG


Resurssin ylläpitäjä(t):

Sivu päivitetty 03.11.2023 12:54