Henkilökohtainen kehittymissuunnitelmani opettajana

Opettajaopintojen loppuvaiheessa laadit henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, jossa pohdit oman osaamisesi kehittymistarpeita sekä tarkastelet alasi koulutuksen suuntaviivoja ja tulevaisuuden näkymiä Kehittymissuunnitelman tarkoituksena on tehdä näkyväksi tavoitteellinen, jatkuva kehittymisesi opettajana myös opettajaopintojen jälkeen. Lähtökohtana kehittymissuunnitelman laatimiselle ovat opintojesi aikana tekemäsi itsearvioinnit ja oman osaamisesi reflektointi.

Hopsista kehittymissuunnitelmaksi.JPG

Kehittymissuunnitelmaan kuuluu kaksi osaa. Ensinnäkin laadit henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman (Kesu), jonka palautat tuutorillesi. Toiseksi valmistaudut käsittelemään omaa kehittymissuunnitelmaasi Kesu-tilaisuudessa. Tilaisuuteen ilmoittaudut Pepissä. 


1. Kehittymissuunnitelman sisältö

Laadit suunnitelman ammatillisesta kehittymisestäsi tulevaisuuteen. Kehittymissuunnitelmassa tarkastelet tämänhetkistä osaamistasi suhteessa opettajan työssä vaadittavaan osaamiseen. Teet osaamisen loppuarvioinnin ja arvioit oman osaamisesi kehittymistä vertaamalla loppuarvioinnin vastauksia aikaisempiin itsearviointeihin (alku - ja väliarviointi). Osaamisen loppuarviointi-kyselylinkin löydät Ossista. Kuvaat kehittymissuunnitelmassasi myös, millä tavoin tai mitä keinoja käyttäen kehität osaamistasi tulevaisuudessa. Kehittymissuunnitelman teet itseäsi varten. Palauta suunnitelmasi etukäteen tuutorillesi ennen Kesu-tilaisuutta. 

Voit käsitellä kehittymissuunnitelmassasi esimerkiksi seuraavia aiheita:

  • Miten ammattipedagoginen ajattelusi on kehittynyt opintojen aikana? Voit tarkastella osaamisesi kehittymistä suhteessa opettajan pedagogisten opintojen osaamisalueisiin.
  • Millainen on oma opetuksen ja ohjauksen käyttöteoriasi? Miten ammattipedagogiset periaatteesi näkyvät ohjausta ja opetusta suunnitellessasi, toteuttaessasi sekä oppimista ja osaamista arvioidessasi?
  • Miten oman alasi koulutus kehittyy tulevaisuudessa?
  • Millaisia tulevaisuuden osaamistarpeita näet oman alasi opettajan työssä?
  • Miten aiot jatkossa ylläpitää ja kehittää omaa asiantuntijuuttasi ammatillisena opettajana?
  • Miltä näyttävät tulevaisuuden työelämän kehittymissuunnat ja osaamistarpeet omalla alallasi?

2. Kehittymissuunnitelmatilaisuus
- koppeja ja kokemuksia opettajuudesta


Kehittymissuunnitelmatilaisuus on oppimistilanne, jossa motivoit ja innostat toisia käsittelemään kanssasi merkityksellisiä oivalluksia opettajuudesta. Valmistaudu tilaisuuteen niin, että omalla vuorollasi käsittelet kehittymissuunnitelmastasi yksi tai kaksi sisällöllistä teemaa, havaintoa tai ydinajatusta, josta koet olevan muillekin hyötyä. Voit paljastaa esimerkiksi osaamisharppauksistasi suuntaan tai toiseen tai visioida tulevaisuuden opettajuuttasi.

Suunnittele oma osuutesi mahdollisimman vuorovaikutteiseksi. Johdat omalla vuorollasi tilaisuuden keskustelua, paneelia, ajatustenvaihtoa ja dialogia. Osuutesi voi sisältää esimerkiksi draamaa, valokuvanäyttelyä, suullista kerrontaa, videota, runoa jne. J
okaiselle osallistujalle varataan aikaa 30 minuuttia, joka sisältää oman teeman käsittelyä noin 20 minuuttia ja palautekeskustelun noin 10 minuuttia.  Tarkemmat ohjeet saat tarvittaessa tuutoriltasi.

Ilmoittaudu etukäteen kehittymissuunnitelmatilaisuuteen Pepissä.

Kirjallisuutta


Paaso, A., Hätönen, H. & Haapakoski, P. 2016. Yhteiset askeleet. Ammatillisten opettajien osaamisen kehittäminen ja johtaminen – Oppilaitosyhteisöjen käytäntöjä nyt ja tulevaisuudessa. Osaava Verso I–VI -hankkeiden loppuraportti. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Viitattu 22.8.2022: https://www.theseus.fi/handle/10024/122210

Raudasoja, A. (toim.) 2021. Ammatilliset opettajat tulevaisuuden rakentajana. Hämeen ammattikorkeakoulu. E-julkaisu. Viitattu 22.8.2022:  https://www.theseus.fi/handle/10024/504516

Valmistuminen


Voit hakea todistusta, kun kaikki opintosi on arvioitu ja opintosuorituksesi on kirjattu Peppiin - ethän täytä todistushakemusta ennen sitä! Lue ohjeet valmistumisesta.