Oppimisresurssit ja osaamismerkit

Emateriaalit

eMateriaalisivusto on avoin oppimisresurssisivusto, joka sisältää opetus- ja oppimateriaaleja eri aihealueista. Sivustosta löydät monipuolisesti resursseja ammattipedagogisen osaamisesi kehittämiseen opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin näkökulmasta. 
Sivustolta löydät myös Osaamisen opettaja -oppikirjan ja videomateriaalia osaamisperusteisuudesta. Opetuksen videoimiseen ja Zoomin käyttöön on myös koottu ohjeita sivustolle.     

Osaamismerkit

Digitaaliset osaamismerkit ovat eräs keino osaamisen osoittamiseen. Osaamismerkit ovat Mozilla-säätiön kehittelemä Open Badges -standardi, jonka avulla tunnistetaan ja tunnustetaan eri tavoin saavutettua osaamista. Osaamismerkki on digitaalinen graafinen merkki, johon liittyy aina sanallinen metatieto. Osaamismerkki myönnetään osoitettua osaamista vastaan. Ammatillisessa opettajankoulutuksessa osaamismerkein hankitaan osaamista digipedagogiseen osaamiseen, ohjaus- ja erityispedagogiseen osaamiseen ja työelämäosaamiseen sisältyvään yrittäjyyskasvatukseen. Tarkemmat ohjeet löydät eMateriaaleista seuraavien linkkien kautta: