Kansainvälisyys

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijana kehität kansainvälisyysosaamista opintojesi aikana. Lisäksi sinulla on mahdollisuus lähteä vaihtoon ulkomaiseen oppilaitokseen/korkeakouluun tekemään opetusharjoittelua,  seuraamaan opetusta tai opiskelemaan muita opettajaopintoja Erasmus+ -ohjelman kautta tai Oamkin tukea hyödyntäen. Lisätietoja vaihtoasioihin ja opiskelusta ulkomailla löydät Oamkin kansainväliset opiskelu- ja vaihtomahdolllisuudet -sivustolta sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun kv-koordinaattori yliopettaja Esa Virkkulalta.

1.6. 2024 alkaen ammatillisten opettajankoulutusten opiskelijavaihtotoiminta päättyy. 
 

Erasmusvaihto

Erasmus+ -ohjelman puitteissa voit lähteä kehittämään pedagogista osaamistasi ulkomailla opiskelu- tai harjoitteluvaihdossa. Saat vaihtoosi tukea alla mainituin perustein.

Yli 3kk kestävä opiskelijavaihto

- Opintoja vähintään 5 op / opiskelukuukausi.

Erasmus+ opiskelijavaihto Eurooppaan

Erasmus+ ohjelmassa kohdemaat on jaettu kahteen ryhmään. Vaihdon kohdemaa sekä kesto (päivissä) määrittää apurahasi tarkan määrän.

Jos vaihto suuntautuu Euroopan ulkopuoliseen yhteistyökorkeakouluun, tuki 1500€/ kertasummana yhden lukukauden mittaisissa vaihdoissa ja 2000€ kahden lukukauden mittaisissa vaihdoissa.

Opiskelu Euroopan ulkopuolisissa itsehankituissa eli freemover – opiskeluvaihdoissa 1000€/ kertasumma.

Lyhyet Erasmus+ opiskelijavaihdot (2 viikkoa – alle 3kk)

- Opintoja vähintään 2 op / viikko, 5 op / kuukausi.

Eurooppaan apuraha 150€/vko ja Euroopan ulkopuolelle 200€/vko. Huomioi, että apurahamaksimi lyhyissä vaihdoissa Euroopan vaihtojen osalta on 750€ ja Euroopan ulkopuolisten vaihtojen osalta 1000€.

Erasmus+ (Euroopan kohteiden) harjoitteluvaihto

Erasmus+ ohjelmassa kohdemaat on jaettu kahteen ryhmään. Harjoittelusi kohdemaa sekä kesto (päivissä) määrittää apurahasi tarkan määrän.

Harjoittelu Euroopan ulkopuolella 1200€/kertasumma matka-apurahaa +n. 300€/kuukausi. Jälkimmäinen lasketaan vaihdon toteutuneiden päivienmukaisesti. Apurahaa ei makseta, jos opiskelija saa palkkaa 1000e/kk taienemmän.

Lisätietoa

Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta on muun muassa Opetushallituksen sivuilla.

Oamkin tuki

Sinulla on mahdollista kehittää pedagogista osaamista ulkomailla myös lyhemmän, minimissään kahden viikon ajan opetusharjoittelussa tai opettajaopinnoissa. Vaihtokohteen voit valita itse. Vaihtokohteen voit valita itse. Kannattaa kuitenkin perehtyä OAMKin vaihtokohteisiin MoveOn -hakukoneesta.

Lyhyet harjoittelut (2 vkoa – alle 2kk)

Lyhyissä harjoitteluissa Eurooppaan apuraha on 150e/vko ja Euroopan ulkopuolelle 200e/vko. Maksimiapurahat Eurooppaan ovat 1050€ ja Euroopan ulkopuolelle 1200€.

Harjoittelujaksollasi kehität osaamistasi vähintään 1,5 opintopistettä kahdessa viikossa (3 op / kk).

Muut opettajakorkeakoulun opinnot (2 viikkoa - alle 3 kk)
Saat tukea 150 euroa / viikko Eurooppaan ja 200 euroa /viikko Euroopan ulkopuolelle. Opiskelujaksollasi kehität osaamistasi 2 op /viikko. Maksimiapurahat Euroopan vaihtojen osalta 800€ ja Euroopan ulkopuolisten vaihtojen osalta 1000€.

Miten vaihtoon?

1. Pohdi lähdetkö tekemään opettajakorkeakoulun opintoja vai harjoittelua (esim. opetus ja/tai opetuksen seuranta)

2. Tutustu Oamkin kansainväliset opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet sivustoon.

3. Tutustu Oamkin eri vaihtokumppaneihin Oamkin lähteville opiskelijoille tarjolla olevien vaihtokohteiden hakukoneesta.

- Voit aloittaa tämän tutustumalla Oamkin kansainvälisiin yhteistyöoppilaitoksiin tai sinua kiinnostavaan valinnaiseen vaihtokohteeseen. Vaihtokohteena voi olla opettajakorkeakoulun kumppani tai muu jokin muu sopiva oppilaitos. Opettajaopiskelijalla on myös mahdollisuus hyödyntää OSAO:n vaihtokohteita.

4. Perehdyttyäsi potentiaalisiin vaihtokohteisiin pohdi:

- vaihdon (noin) ajankohta

- kiinnostava oppilaitos (oppilaitokset)

- sinua kiinnostavat opintojaksot ja niiden vastuuopettajien yhteystiedot ko. oppilaitoksessa

5. Ota tämän jälkeen yhteyttä opettajakorkeakoulun kansainvälisyyskoordinaattori Esa Virkkulaan (esa.virkkula#oamk.fi (korvaa # -> @)), joka ohjaa eteenpäin.