OpetusharjoitteluohjeetOpetusharjoitteluprosessi_AMOK.JPG

Opetusharjoittelun osaamistavoitteisiin ja harjoitteluprosessiin perehtyminen

Perehdy opettajankoulutuksen osaamistavoitteisiin ja opetusharjoittelun käytännön toteutukseen itsenäisesti ja/tai opintoryhmässäsi. Opetusharjoittelu toteutuu sinun oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti.

Lukuvuoden 2023-2024 opetusharjoitteluun sisältyvät osaamisalueet löytyvät opetussuunnitelmasta: Opetusharjoittelu 12 op. Voit sisällyttää opetusharjoitteluun myös muiden osaamisalueiden osaamistavoitteita oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaan. HUOM. Lukuvuonna 2021 ja aiemmin aloittaneiden opiskelijoiden opetusharjoittelun osaamistavoitteet löytyvät kyseisen lukuvuoden opetussuunnitelmista. (Katso kohta opetussuunnitelmien sisällöt ja valitse vuosi).

Sovi ohjauskeskustelu tuutorisi kanssa ennen opetusharjoitteluasi. Keskustele hänen kanssaan mahdollisista opetusharjoittelupaikoista, harjoittelun ajoituksesta, osaamisen hankkimisen tavoista ja osaamisen osoittamisesta. Keskustele myös henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaasi liittyen, mitä osaamistavoitteita haluat opetusharjoittelusi aikana kehittää ja mitä osaamistasi haluat osoittaa. Opetusharjoittelun ajankohta määräytyy harjoittelupaikan aikataulujen mukaan.

Opetusharjoitteluun ilmoittautuminen ja yhteistyö- ja harjoittelusopimus

Opetusharjoittelusi voi toteutua ohjaavan opettajan ohjauksessa omalla opetusalallasi ammatillisessa koulutuksessa / korkeakoulussa tai omassa työssäsi opettajana.

Kun olet keskustellut tuutorisi kanssa opetusharjoittelusta, hanki itsellesi harjoittelupaikka ja harjoittelua ohjaava opettaja, joka on pedagogisesti pätevä. Sen jälkeen ilmoittaudu opetusharjoitteluun Pepissä ja kirjaa tietokantaan harjoittelupaikkasi ja tiedot ohjaavasta opettajasta. Harjoittelun tietoja voi täydentää myöhemminkin.

Sirpa Aalto (sirpa.h.aalto#oulu.fi (korvaa # -> @)) ohjaa tarvittaessa harjoittelupaikan ja ohjaavan opettajan hankkimisessa Oulun alueella ja neuvoo myös muualla harjoittelevia opiskelijoita. Rovaniemen seudulla ja Lapin alueella opiskelijoiden tukena toimii Sirpa Perunka (sirpa.perunka#oamk.fi (korvaa # -> @)). Ammatillinen opettajakorkeakoulu maksaa harjoittelun ohjaavalle opettajalle tai organisaatiolle 250 euron ohjauspalkkion 1.1.2023 jälkeen toteutuneista ohjauksista.

Jos teet opetusharjoittelusi oppilaitoksessa ja ohjaavan opettajan ohjauksessa, huolehdi ennen opetusharjoittelusi alkua, että Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja harjoittelupaikan välillä on tehty yhteistyö- ja harjoittelusopimus. Kun olet tehnyt opetusharjoitteluun ilmoittautumisen Pepissä ja kirjannut harjoittelupaikkasi ja ohjaavan opettajasi tiedot, ne siirtyvät samalla esitäytettyyn harjoittelusopimuspohjaan. Täydennä sopimuspohjan tietoja tarvittaessa ja arvioi opetusharjoittelusi keston aika. Tulosta sopimuksia niin, että yksi allekirjoitettu kappale jää harjoittelupaikkaasi, yksi tulee ammatilliseen opettajakorkeakouluun ja halutessasi yksi jää sinulle. Opetusharjoittelusopimus skannataan opettajakorkeakoulun sähköpostiosoitteeseen amok#oamk.fi (korvaa # -> @) tai sen voi lähettää maapostitse osoitteeseen

Ammatillinen opettajankoulutus
Oulun ammattikorkeakoulu/Linnanmaan kampus
Yliopistokatu 9
90570 Oulu

Opetusharjoittelusopimuksen kaikkiin kappaleisiin tulee opiskelijan sekä harjoitteluoppilaitoksen ohjaavan opettajan esimiehen allekirjoitukset. Ammatillisen opettajakorkeakoulun allekirjoitusta sopimukseen ei tarvita, sillä sen korvaa juokseva, sähköinen sopimusnumero ja se yksilöi jokaisen sopimuksen.

Jos toimit opettajana ja osoitat omassa työssäsi opetusharjoittelun osaamistavoitteet, et tarvitse ohjaavaa opettajaa etkä yhteistyö- ja harjoittelusopimusta. Huolehdi kuitenkin, että olet ilmoittautunut opetusharjoitteluun Pepissä.

Rikosrekisteriote

Edellytämme kaikilta alle 18-vuotiaiden parissa harjoittelevilta tai osaamistaan omassa työssä osoittavilta opettajaopiskelijoilta rikosrekisteriotteen. Tilaa rikosrekisteriote Oikeusrekisterikeskuksesta ja näytä se verkkokokousympäristössä tai paikan päällä Oulussa koulutuspäällikkö Pia Oikariselle (pia.oikarinen#oamk.fi (korvaa # -> @)) tai Rovaniemellä Sirpa Perungalle (sirpa.perunka#oamk.fi (korvaa # -> @)) (Ammattikorkeakoululaki 6:34.4 §, VNA ammattikorkeakouluista 11 §). Jos käytettävissäsi ei ole sähköistä tunnistautumista, voit hakea otteen samalta sivulta löytyvällä ja tulostettavissa olevalla hakemuslomakkeella oikeusrekisterikeskuksen ohjeiden mukaisesti.

Opiskelijoiden harjoittelupaikkaa varten ote on maksuton. Kun tilaat otteen, ilmoita kyselyn käyttötarkoitus: ”Opiskelijan lasten parissa tehtävä työharjoittelu”. Rikosrekisteriote ei saa sen esittämishetkellä olla kuutta kuukautta vanhempi. Rikosrekisteriotteen toimittaminen on edellytys alaikäisten parissa toteutuvalle opetusharjoittelulle.

Opetusharjoittelun suunnittelu

Päivitä henkilökohtainen opintosuunnitelmasi (HOPS) ennen opetusharjoittelun aloittamista. Suunnittele HOPSiisi, mitä osaamista hankit ja miten osoitat osaamisesi opetusharjoittelussa tai omassa opetustyössäsi.

Jos opetusharjoittelusi toteutuu ohjaavan opettajan ohjauksessa, suunnittele opetusharjoittelusi yhdessä ohjaavan opettajasi ja tuutorisi kanssa. Keskustele heidän kanssaan opetusharjoittelusi osaamistavoitteista ja siitä opintokokonaisuudesta, jossa toimit opettajana. Laadi suunnitelma opetusharjoittelun toteuttamiseen. Keskustele suunnitelman erilaisista vaihtoehdoista tuutorisi kanssa. Ohjatussa opetusharjoittelussa suunnitelma tulee olla sekä ohjaavan opettajan että tuutorin hyväksymä ennen oman opetuksesi ja ohjauksesi aloittamista.

Osaamisen osoittaminen opetusharjoittelussa

Opetat ja ohjaat autenttisessa koulutuskontekstissa oman alasi tutkinnon perusteiden / opetussuunnitelman mukaisesti. Kehität osaamistasi ja osoitat osaamistavoitteissa vaaditun osaamisen opetusharjoittelusi aikana. Opetusharjoittelusi jatkuu, kunnes osaamistavoitteisiin liittyvä osaaminen on hankittu ja osoitettu. Ohjaava opettajasi havainnoi opetustasi ja ohjaustasi ja antaa palautetta. Myös tuutorisi havainnoi osaamistasi joko harjoittelupaikassa tai ohjaa ja seuraa harjoitteluasi esimerkiksi etäyhteydellä. Voit osoittaa osaamistasi myös videoimalla toimintaasi opetusharjoittelussa.

Ohjaavan opettajan kirjallinen arviointi

Ohjatun harjoittelusi päätyttyä oppilaitoksen ohjaava opettaja laatii sinulle kirjallisen arvioinnin osaamisestasi ja lähettää kopion sähköpostilla Ammatillisen opettajakorkeakoulun tuutorille (etunimi.sukunimi#oamk.fi (korvaa # -> @)). Arviointilomake löytyy ohjaavien opettajien ohjeista.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Kun olet saavuttanut opetusharjoitteluusi sisältyvät osaamistavoitteet, tuutori tunnistaa ja tunnustaa osaamisesi ja kirjaa opintosuoritukset Peppiin.