Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2024-2025

Valinnaisten tarjonta, opintojaksojen tarkemmat kuvaukset ja toteutukseen liittyvät tiedot julkaistaan opetussuunnitelmasivustolla 1.6. mennessä. 

Opintojaksoille ilmoittautuminen 
Opiskelijan tarvitsee ilmoittautua Pepin kautta ainoasta​​​an lähiopetuksellisiin ja verkossa toteutuviin opintojaksoihin. Syyslukukauden opintoihin ilmoittaudutaan 1.6. alkaen ja  kevätlukukaudella toteutuviin opintoihin 1.12. alkaen. 


Akvaariotentit

1P00BA73 Laadukasta opetusta laadukkaassa oppilaitoksessa (3 op)

Esa Virkkula p. 050 360 4911

1P00BA45 Opiskelijan arviointi opettajan työssä (3 op)

Esa Virkkula p. 050 360 4911

Ohje akvaariotentteihin

Akvaariotentillä tarkoitetaan tenttikäytäntöä, jossa opiskelija tekee tentin valitsemanaan ajankohtana. Opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä opintojakson kirjallisuuteen netissä ennalta annetun kysymysjoukon ohjaamana. Kysymykset on laadittu siten, että niihin vastaaminen vaatii aina sekä aineistoon perehtymistä, että omaa pohdintaa.

Akvaariotentin kysymykset lähetetään opiskelijalle sovittuna ajankohtana tekstiviestillä. Tenttivastaukset palautetaan tentin vastaanottavan opettajan sähköpostiin kahden tunnin kuluessa tentin alkamisesta.

Toimintaohjeet:
1. Kun olet valmistautunut tenttiin ja olet valmis sen tekemään, ilmoita tekstiviestillä ja sähköpostilla opettajalle vähintään vuorokautta ennen toivomaasi tenttiajankohtaa:
- tarkka kellonaika ja päivämäärä, jolloin haluat tentin tekemisen aloittaa,
- opintojakso, jonka haluat tenttiä sekä
- nimesi ja kännykkänumerosi.

2. Valitse tenttiajankohdaksi ns. inhimillinen kellonaika. Opettaja vahvistaa sinulle, että tenttiaika sopii. Kesäaikana tenttimistä voi tiedustella opintojakson vastuuopettajalta. Huom! Opettajien vapaajaksojen ja muiden poissaoloaikojen aikana ei ole tenttimismahdollisuutta. Kun toivomasi tenttiajankohta on käsillä, tulee sinulle kännykkääsi tenttikysymysten numerot.

3. Vastaat tenttikysymyksiin ja lähetät ne sähköpostilla opettajalle viimeistään 2 tunnin kuluessa saatuasi tehtävät.

4. Tehtävät ovat opettajan sähköpostissa, josta hän ne tarkistaa.

Campusonline.fi opintotarjonta

CampusOnline.fi on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonta-portaali, josta on mahdollista valita maksuttomasti verkko-opintojaksoja muista ammattikorkeakouluista. CampusOnline.fi -opintoja on tarjolla ympäri lukuvuoden. Opintotarjonta julkaistaan kevät- kesä- ja syyslukukausille.

Opintojaksot ovat ilmaisia ammattikorkeakoulujen läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille, avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille.

Jos löydät CampusOnlinesta mielenkiintoisen opintojakson, keskustele ensin tuutorisi kanssa sen sisällyttämisestä opintoihisi. Ilmoittaudu opintoihin vasta sen jälkeen.

Ilmoittautumiset CampusOnline.fi opinnoille tapahtuvat kunkin ammattikorkeakoulun omien ilmoittautumiskäytäntöjen mukaan ja ammattikorkeakoulujen omissa ilmoittautumisjärjestelmissä. CampusOnlinen portaali ohjaa sinut ammattikorkeakoulun omaan ilmoittautumisjärjestelmään. Esimerkiksi Oamkin tarjoamiin CampusOnline opintoihin ilmoittaudutaan Pepin kautta.

Opintosuorituksen sisällyttäminen omiin opintoihisi edellyttää, että opintosuoritus on nähtävissä Oma Opintopolku -palvelussa, Pepissä tai siitä on paperinen todistus, jonka perusteella se voidaan kirjata osaksi opintojasi.

Lisätietoja: Campusonline.fi

Pedagoginen henkilöstökoulutus

Ammatillisen opettajakorkeakoulun pedagoginen henkilöstökoulutus tarjoaa monipuolisia koulutuksia opettajille ja eri kohderyhmille. Koulutukset ovat sisällytettävissä osaksi valinnaisina opintoja.

Tutustu tarjontaan »