Ammattikorkeakoulututkinnot

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Arviointikehikko
Tietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaajankoulutus (60 op)

Ohjausosaaminen 28
Perustelet oman toimintasi teoreettisesti, ammattieettisesti sekä ohjausta koskevien lakien ja asetusten pohjalta. Rakennat toimijuutta kunnioittavan ja edistävän ohjaussuhteen, ohjaat käyttäen suunnitelmallisesti tarkoituksenmukaisia ohjausmuotoja ja menetelmiä ohjausta hakevan tarpeet huomioiden. Rakennat tavoitteellisen ohjausprosessin osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistäen.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1O00DH92 Ohjauksen teoreettiset perusteet                     6
1O00DH94 Ohjausmuodot ja -menetelmät                     4
1O00DH96 Toimijana elämänkulussa                     4
1O00DH98 Uraohjaus                     4
1O00DI00 Ohjausharjoittelu                     10
Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen 11
Toimit erilaisissa ohjauksen verkostoissa sekä hyödynnät ja edistät yhteisöllistä asiantuntijuutta. Tunnet opinto-ohjauksen ja sen käytänteet eri koulutusasteilla ja erilaisissa koulutusmuodoissa.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1O00DI02 Yhteisöllinen työote                     3
1O00DI04 Verkostoharjoittelu                     8
Kehittämisosaaminen 21
Suunnittelet, arvioit, organisoit ja kehität opinto-ohjauksen toimintaympäristöjä kokonaisuutena. Arvioit omaa osaamisen, asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin kehittymistäsi ja laadit oman osaamisen kehittymissuunnitelman tulevaisuuteen.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
1O00DI06 Ohjauksen toimintaympäristön kehittäminen                     3
1O00DI08 Opinto-ohjauksen kehittämistehtävä                     8
1O00DI10 Valinnaiset opinnot                     3
1O00DI12 Osaamisen itsearviointi                     3
1O00DI14 Oman osaamisen kehittäminen                     4
Tiedot haettu 30.5.2024 19:04:32