Kasvatustieteen opinnot

Ammatilliseen opettajankoulutukseen kuuluu yhtenä opintokokonaisuutena  kasvatustieteellinen osaaminen 10 opintopistettä. Opintokokonaisuudesta saat näkökulmia ja käsitteitä kasvatuksen ja opetuksen ilmiöiden tulkintaa varten. Opit ymmärtämään kasvatustieteen merkityksen ammatillisen opettajan työvälineenä. 

Voit valita, opiskeletko opintokokonaisuuden Ammatillisen opettajakorkeakoulun vai Oulun avoimen yliopiston tarjoamina opintoina. Kasvatustieteellisiin perusopintoihin ilmoittaudut Pepissä. 

Ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjoamia kasvatustieteen opintoja voit opiskella syys- tai kevätlukukaudella,  tai pitkin vuotta itsenäisenä työskentelynä Moodlessa. Oulun yliopiston avoimen yliopiston kasvatustieteen perusopintoja on mahdollista opiskella kesä-,syys- ja kevätlukukaudella. Avoimen yliopiston opinnot opiskellaan yhden lukukauden aikana.  Huom. Mikäli opinnot viivästyvät, ylimenevästä opintoajasta avoin yliopisto veloittaa 15 euroa/opintopiste.

Jos olet jo tehnyt kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen, erityispedagogiikan tai ammattikasvatuksen perusopinnot 25 op ja niistä on todistuskopio kouluumme toimitettujen hakuasiakirjojen mukana, sen perusteella opintoihimme kuuluvat 10 op kirjataan opintorekisteriin opiskelijapalveluiden toimesta.