Oulun ammattikorkeakoulu

Täytä ainakin tähdellä (*) merkityt kohdat.

Perustiedot


Tutkimus- ja kehitystyön (tk-työ) julkaisusarjan kohderyhmänä ovat työelämän edustajat ja asiantuntijat ja sen tavoitteena on nostaa esille Oulun ammattikorkeakoulun tki-toiminnan tuloksia. Tavoitteena on tuottaa korkeatasoisia julkaisuja, joilla on yhteiskunnallista hyödynnettävyyttä.

OKM:n julkaisukriteerien täyttyminen

  • Julkaisu perustuu tekijän Oamkissa tekemään tutkimus- ja asiantuntijatyöhön.
  • Julkaisu on syntynyt tutkimus- ja kehitystyön tuloksena tai on opetusmateriaali.
Tutkimus- ja kehitystyössä oleellista on, että siinä tavoitellaan jonkin uuden tiedon löytämistä tai lisäämistä. Julkaisussa levitetään tätä korkeakoulussa tehdyn työn tuloksena syntynyttä uutta tietoa. Tiedonkeruussa ei voi ilmoittaa sellaisia audiovisuaalisia opetusmateriaaleja, jotka on tehty esimerkiksi pelkästään yksittäistä opintojaksoa varten.


Aiheen sopivuus ePookiin


Konteksti

Onko heti alusta ilmiselvää, miksi video on tehty, kenelle ja millä tavoittein? *

Onnistumiset


Rakenne

Onko videojulkaisun otsikko kiinnostava? Onko ingressi kiinnostava ja sopivan mittainen? Onko video sopivan pituinen? *

Kuvakerronta

Ovatko kuvat mielenkiintoisia ja monipuolisia? Onko valaistus riittävä? Onko kuvakerronnan järjestys looginen ja toimiva? *

Ääni

Kuuluko ääni, erityisesti puhe? Onko häiriöäänet kontrolloitu? *

Tekninen kokonaisuus

Onko toteutus niin jouheva, että on mahdollista keskittyä sisältöön? *

Lähteet

Onko videojulkaisussa lähteitä ja ovatko ne aiheen kannalta olennaisia? *

Julkaiseminen

Suosittelen, että video julkaistaan *


Lomakkeen tiedot lähetetään toimitussihteeri Sirpa Ahvenlammelle.