Oulun ammattikorkeakoulu

Julkaisun arviointi

Perustiedot

Julkaisun nimi

Tutkimus- ja kehitystyön (tk-työ) julkaisusarjan kohderyhmänä ovat työelämän edustajat ja asiantuntijat ja sen tavoitteena on nostaa esille Oulun ammattikorkeakoulun tki-toiminnan tuloksia. Tavoitteena on tuottaa korkeatasoisia julkaisuja, joilla on yhteiskunnallista hyödynnettävyyttä.

Onnistumiset
 • Listaa tähän 3–5 asiaa, joissa kirjoittaja on erityisen hyvin onnistunut.

Aiheen kiinnostavuus
 • Sopiiko julkaisun aihe ePookiin?
 • Tarjoaako julkaisu uutta ja hyödynnettävää tietoa?

Luettavuus, kieli ja tyyli
 • Onko julkaisu helposti ymmärrettävä ilman taustatietoja?
 • Onko teksti asiasisältöön nähden johdonmukaista, helppolukuista ja sujuvaa?
 • Ovatko virkkeet sujuvia ja selkeitä?

 • Ovatko kuvat, kuviot ja taulukot informatiivisiä ja tarkoituksenmukaisia?
 • Onko artikkelin visualisointi onnistunut?

Rakenne
 • Vastaavatko pää- ja väliotsikot kappaleita ja ovatko ne mielenkiintoisia?
 • Ovatko kappaleet sopivan mittaisia?
 • Onko pituus sopiva?
 • Eteneekö julkaisu loogisesti?
 • Onko ingressi kiinnostava ja sopivan mittainen?

 • Ovatko lähteet aiheen kannalta olennaisia?

Julkaiseminen

Suosittelen, että artikkeli julkaistaan
Kyllä
Ei
Kyllä, seuraavien korjausten jälkeen

Kokonaisarvosanaksi julkaisulle annan asteikolla 4-10

Arvioijan nimi (Huom! Tieto menee vain Sirpa Ahvenlammelle, ei kirjoittajalle):


Lomakkeen tiedot lähetetään toimitussihteeri Sirpa Ahvenlammelle.