Oulun ammattikorkeakoulu

ePooki on loppunut 04/2021. Oamkin uusi julkaisusarja on Oamk Journal.

Kouluterveydenhuollon haasteena tuen tarpeessa olevien oppilaiden ja perheiden tavoittaminen ja tukeminen

Juvani Eveliina, Koskelo Sara, Paananen Heidi, Rautio Anna, Takkinen Sonja, Männistö Merja

15.4.2021
Kouluterveydenhoitajat ovat merkittävässä roolissa oppilaiden ja perheiden tuen tarpeiden kartoittamisessa. Riittävän tuen tarjoaminen sen tarpeessa oleville koetaan kuitenkin haasteelliseksi. Kuinka tukea tarvitsevat oppilaat ja perheet tunnistetaan ja miten kouluterveydenhuollon palveluita voitaisiin kehittää?


Suomela Raija

24.2.2021
Voiko tasapainon saavuttaminen ravinnetaloudessa vaikuttaa merkittävästi turvemaiden tuotantoon ja ravinne ja kasvihuonekaasupää…

Kanniainen Aslak, Pitsinki Vesa

22.2.2021
On sanottu, että vanhempiin asuntoihin sijoittamalla saa korkeampaa tuottoa kuin uudiskohteista. Väite on osittain totta, vanhem…

Huusko Elina, Päätalo Kati, Männistö Merja

19.2.2021
Työterveyshuollon vaikuttavuutta on käsitelty useissa kotimaisissa hankkeissa sekä alan aikakausjulkaisuissa. Toiminnan halutaan…

Laajala Tiina, Lehtelä Pirjo-Liisa, Mäki-Hakola Hanne, Jussila Ari

17.2.2021
Urasuunnittelutaitojen- ja valmiuksien kehittämisellä opintojen aikana on merkitystä opiskelijan elinikäisen oppimisen taitojen …

Ala-Hiiro Jussi, Junttila Juha, Luonuansuu Saija, Oinonen Timo

15.2.2021
Koronakevät pakotti opettajat siirtymään suurelta osin etäopetukseen. Ilman tätä pakkoa opettajat olisivat tuskin koskaan saanee…

Stenius Antero

12.2.2021
Koulutuksen sisältöjen ja toteutustapojen suunnittelulla on pitkäjänteiset vaikutukset. Uuden opetussuunnitelman vaikutukset näk…

Päkkilä Juho, Rahkonen Katja, Reiman Hilda, Kurttila Sanna

10.2.2021
Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikössä sijaitsee Mahdollistava koti, mikä on erinomainen oppimisympäristö …

Koukkula Eveliina, Pirttimaa Mirka, Sorvisto Sofia, Rainto Satu

8.2.2021
Ihmisen psyykkinen hyvinvointi voi järkkyä jonkin odottamattoman elämäntapahtuman, kuten keskenmenon seurauksena. Keskenmenon my…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

7.4.2021 ::
Mitä tehdä opintojen etenemisen seurantatiedoilla Moodlessa?
Lue lisää »
5.3.2021 ::
Vuosi pilotin jälkeen – opettajatuutorin mietteitä oppimisanalytiikasta
Lue lisää »
25.2.2021 ::
Case of co-development under COVID-19 restrictions
Lue lisää »
23.2.2021 ::
Maalisuora toi ICT-alan opiskelijat ja yritykset yhteen
Lue lisää »
18.2.2021 ::
Tavallisen tallaajan ilmastotekoja – mitä pieni ihminen voi tehdä ilmastoahdistuksensa lievittämiseksi?
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »