Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 33/2017

”Meillä on yhteistä kehittämistä” – Itsearviointiraportti 2017

Metatiedot

Nimeke: ”Meillä on yhteistä kehittämistä” – Itsearviointiraportti 2017

Tekijä: Ahvenlampi Sari; Isola Marianne

Aihe, asiasanat: ammattikorkeakoulut, asiantuntijaorganisaatiot, itsearviointi, laadunhallinta, laatujohtaminen, laatujärjestelmät, laatutyö, osallistava arviointi, prosessit

Tiivistelmä: Itsearviointiraportissa esittelemme Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) laatujärjestelmää ja kerromme toimintatavoistamme ja kehittämistoimistamme. Arvioimme järjestelmän vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Tavoitteenamme on kehittää toimintaa eteenpäin ja antaa kokonaiskuva Oamkista ulkoista arviointia varten.

Julkaisussa arvioimme laadunhallinnan kytkeytymistä strategiseen johtamiseen, minkä lisäksi käsittelemme monipuolisesti vastuita, viestintää ja laatukulttuuria. Tutkintotavoitteisen koulutuksen, tki- ja taiteellisen toiminnan sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja aluekehitystyön laadunhallintaa arvioimme eri toimijoiden näkökulmasta. Tutkintotavoitteisesta koulutuksesta olemme valinneet esimerkeiksi konetekniikan tutkinto-ohjelman sekä sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen (Master) tutkinto-ohjelman. Auditointiryhmä on valinnut kolmanneksi auditoitavaksi tutkinto-ohjelmaksi Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelman. Valinnainen auditointikohde Oamk LABs on strategian kannalta keskeinen kehittämiskohde.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2017-10-18

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-148-7

Kieli: suomi

Sivumäärä: 72

ISBN: 978-951-597-148-7

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Ahvenlampi, S. & Isola, M. 2017. ”Meillä on yhteistä kehittämistä” – Itsearviointiraportti 2017. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 33. Hakupäivä 16.6.2024. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-148-7.

Keväällä 2017 yhteisesti laaditussa itsearviointiraportissa kuvaamme Oulun ammattikorkeakoulun toimintaa ja laatujärjestelmää sekä arvioimme vahvuuksiamme ja kehittämiskohteitamme. Itsearvioinnin pohjalta kehitämme toimintaamme eteenpäin.

Avaa julkaisu :: Open the publication

LIITE 1: Perusaineisto

LIITE 2: Itsearviointiraportti - Maaseutuelinkeinot