Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 89/2019

Oulun alueen ja Pohjois-Suomen kehitystä tuetaan monipuolisella tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöllä

Paldanius Mika (toim.)
11.12.2019 ::

Metatiedot

Nimeke: Oulun alueen ja Pohjois-Suomen kehitystä tuetaan monipuolisella tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöllä

Tekijä: Paldanius Mika (toim.)

Aihe, asiasanat: ammattikorkeakoulut, projektit, rahoitus, tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tiivistelmä: Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) strategia ohjaa tutkimus- kehitys- ja innovaatiotyötä (tki-työ) pääosin hanketoimintojen kautta. Uusilla hankekriteereillä vahvistetaan hankkeiden valmistelua Oamkin painoalojen ja strategian mukaisesti. Tässä artikkelikokoelmassa esitellään esimerkkejä osastojen tekemistä ja parhaillaan meneillään olevista hankkeista. Kokoomajulkaisun tavoitteena on esitellä Oamkin asiantuntijoiden monipuolista osaamista, ketterää ja pitkäjänteistä tki-työtä kaikille Oamkin sidosryhmille.

Tavoitteena on myös motivoida Oamkin henkilökuntaa monialaiseen hanketyöhön erilaisilla hanketyöesimerkeillä. Syksyllä 2018 aloitti osastojen vastuuvalmistelijoiden yhdentoista hengen tiimi hanketoiminnan monialaisen kehittämisen. Oamkin uudet tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden hankekriteerit otettiin käyttöön kesäkuussa 2019. Oamkin uutta strategiaa ollaan suunnittemassa parhaillaan tuleville vuosille.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2019-12-11

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-186-9

Kieli: suomi

ISBN: 978-951-597-186-9

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Paldanius, M. (toim.) 2019. Oulun alueen ja Pohjois-Suomen kehitystä tuetaan monipuolisella tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöllä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 89. Hakupäivä 19.4.2024. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-186-9.

Oulun ammattikorkeakoulun strategia ohjaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä pääosin hanketoimintojen kautta. Uusilla hankekriteereillä vahvistetaan hankkeiden valmistelua ammattikorkeakoulun painoalojen ja strategian mukaisesti. Tässä kokoomajulkaisussa esitellään esimerkkejä Oulun ammattikorkeakoulun osastojen tekemistä ja parhaillaan meneillään olevista hankkeista sidosryhmille. 

Kuva: Shutterstock

KUVA: REDPIXEL.PL/Shutterstock.com

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöllä (tki-työ) on tuettu pitkäjänteisesti ja ketterästi Pohjois-Suomen ja Oulun seudun kehittämistä yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Aluevaikuttavan toiminnan avulla tki-työ on keskittynyt kehitystä tukeviin painoaloihin Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmä. 2010. Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta innovaatiojärjestelmässä. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:8. Hakupäivä 5.11.2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-485-860-1. Tässä kokoomajulkaisuissa esitellään tki-työtä laaja-alaisesti kaikille Oamkin sidosryhmille asiantuntijoiden hanketyön kautta. Kokoomajulkaisussa on huomioitu monilainen yrittäjyyskasvatus ja rakentamiseen liittyvä energiatehokas, kiertotaloutta tukeva toiminta. Oamk on mukana Oulun innovaatioallianssissa (OIA) vastuualueenaan ketterä kaupallistaminen. Oulun innovaatioallianssiin kuuluvat Oamkin lisäksi Teknologian tutkimuskeskus (VTT), Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP), Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Technopolis, Luonnonvarakeskus Luke sekä Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK). Yhteisellä kehitystyöllä vaikutetaan innovaatioihin ja infrastruktuureihin Oulun ammattikorkeakoulu. Tki- ja hanketoiminta. Hakupäivä 5.11.2019. http://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta

Palveluiden ja teknologien kehittäminen terveys- ja hyvinvointialoilla on erittäin ajankohtaista monialaisissa hankkeissa, joissa Oamk toimii tai on toiminut koordinoivana ammattikorkeakouluna tai kumppanina. Tässä kokoomajulkaisussa esitellään muutamia keskeisiä jo menneitä tai parhaillaan meneillään olevia hankkeita. Oulun ammattikorkeakoulussa toimiva Ammatillinen opettajakorkeakoulu tekee uudistavaa pedagogista työtä osaamisperusteisesta ja henkilökohtaistetusta opettajatyöstä Kiviniemi, K. 2019. Opiskelijapalautetta osaamisperusteisesta ja henkilökohtaistetusta ammatillisesta opettajankoulutuksesta 2017–2019. Amokin aakkoset -blogi. Oulun ammattikorkeakoulu. Hakupäivä 5.11.2019. https://blogi.oamk.fi/2019/05/31/opiskelijapalautetta-osaamisperusteisesta-ja-henkilokohtaistetusta-ammatillisesta-opettajankoulutuksesta-2017-2019/. Ammatillisen opettajakorkeakoulun osuudessa tuodaan monipuolisesti ja omaperäisesti tarinankerronnan kautta esille heidän opettajien roolia tki-työssä. 

Oamkin yhteistyö painettavan elektroniikan alueella on jatkunut vuosikymmenen ajan yhteistyössä VTT:n ja Oulun yliopiston kanssa. Kokoomajulkaisussa esitellään Oulun alueen painetun alueen sovellusalueita ja tulevaisuuden visioita. Lähitulevaisuudessa painetulla älyllä on merkittävä rooli muun muassa pakkausteollisuudessa. Oamkin yhdentoista osaston hankkeiden kautta kokoomajulkaisun lukijoilla on mahdollisuus tutustua monipuolisesti Oamkin tki-työhön. 

Vuoden 2021 alussa voimaan tuleva uusi ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli tukee entistä vahvemmin tki-työtä. Nykyisen mallin tki-vastinraha (8 %) nousee uudessa mallissa (11 %) Arene ry. 2019. Arene: Uusi rahoitusmalli vahvistaa ammattikorkeakoulujen innovaatiotoimintaa. Hakupäivä 16.9.2019. http://www.arene.fi/ajankohtaista/arene-uusi-rahoitusmalli-vahvistaa-ammattikorkeakoulujen-innovaatiotoimintaa/. Ulkopuolisen tki-rahoituksen kasvun avulla ammattikorkeakoulut voivat vahvistaa kehittämistoimintaansa yritysten ja eri sidosryhmien hyväksi. Tki-työ kattaa keskimäärin viidenneksen ammattikorkeakoulujen toiminnasta Arene ry. 2019. Ulkopuolinen TKI-rahoitus kasvoi yli 100 miljoonaan. Hakupäivä 16.9.2019. http://www.arene.fi/ajankohtaista/ulkopuolinen-tki-rahoitus-kasvoi-yli-100-miljoonaan/

Syksyllä 2018 Oamkissa aloittanut osastojen vastuuvalmistelijaryhmä on pohtinut yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun linjauksia ja painopistealueita tki-työssä. Oamkin uudet hankekriteerit ohjaavat jo valmisteluvaiheen toimintaa. Hankkeissa on huomioita muun muassa elinkeinoelämän kehittämistarpeita, tki-työn ja opetuksen integrointia ja kansainvälisiä sekä kansallisia kumppanuuksia. Osastojen yhteisten vastuuvalmistelijoiden kautta voidaan luoda monialaisia ja laajempia hankekuvioita pirstaleisten pienempien hankkeiden sijaan. Yhteistoiminta ja kehittäminen on lähtenyt hyvin käyntiin monialaisesti ja uusia EU-tason hankeaihioita on lähdetty kehittämään eteenpäin. Oamkin kolmivuotinen strategiakausi (2017‒2020) on päättymässä ja parhaillaan ollaan suunnittelemassa uusia strategisia linjauksia tuleville vuosille. 


Oulussa 11.12.2019 Mika Paldanius (toim.) 

Oamkin hanketoiminta

Oulun ammattikorkeakoulun hanketoiminta

Luonuansuu Saija

Oulun ammattikorkeakoulun hanketoiminta on vahvaa ja monipuolista. Tki-hankkeiden avulla kehitetään omaa osaamista, tehdään yritysyhteistyötä ja osallistutaan aktiivisesti aluekehittämiseen. Hanketoiminnan perustana on osaava ja verkostoituva henkilöstö, joka toteuttaa hankkeita laaja-alaisesti.


Oulun ammattikorkeakoulu yrittäjyyskasvattajana

Oulun ammattikorkeakoulu yrittäjyyskasvattajana

Isokangas Jouko, Kosonen Katri, Niemelä Sami, Savela Terttu

Suomen kansantalous oli erittäin voimakkaiden muutospaineiden keskellä 2010-luvun vaihteessa. Investointien määrä väheni merkittävästi, mikä näkyi voimakkaasti kasvavana työttömyytenä. Kansantalouden rakenteellinen muutos kiihtyi erityisesti teollisuuden rakennemuutoksessa. Perinteisen metsä- ja paperiteollisuuden merkitys vähentyi ja elektroniikkateollisuuden merkitys kasvoi voimakkaasti. Taloudellisen tilanteen ja työttömyyden korjaamiseksi yhteiskunnan monilla alueilla huudettiin apuun yrittäjyyden lisäämistä sekä kehittämistä. 

Vauhtia kansainväliseen hanketoimintaan

Oulussa kehitetään energiatekniikan oppimista

Korhonen Markku, Ylikunnari Jukka, Pitkänen Ismo, Jäävirta Tomi, Tervaskanto Manne

Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto kehittävät yhdessä uusia ratkaisuja energiatekniikan oppimiseen. Ratkaisuissa hyödynnetään toisiaan vastaavia simulaatiomalleja ja todellisia ympäristöjä. Kehitettävillä menetelmillä saavutetaan sekä tehokkuutta että kokonaisvaltaista energiajärjestelmien ymmärrystä.

Painetulla älyllä uusia mahdollisuuksia perinteisen elektroniikan rinnalle

Painetulla älyllä uusia mahdollisuuksia perinteisen elektroniikan rinnalle

Tuomaala Tomi, Määttä Harri

Oulussa painetun älyn kehittäminen aloitettiin 2000-luvun alussa. Oulun alueen osaaminen on vähitellen kehittynyt koko maailman mittakaavassa edistyksellisimmäksi painetun älyn valmistusmenetelmien osaajaksi. Tutkimuslaitosten investoinnit valmistus- ja kehitysympäristöihin sekä PrintoCent-yhteisön pitkäjänteinen kehitystoiminta ovat edesauttaneet synnyttämään alueelle merkittäviä kasvuyrityksiä.

Painetulla älyllä uusia mahdollisuuksia perinteisen elektroniikan rinnalle

Uusia menetelmiä kiertotalouden opettamiseen

Kangas Jere

Opetuksen sisällön ja opetusmenetelmien on mukauduttava joustavasti ajankohtaisiin haasteisiin. Ilmastonmuutos ja maapallolla olevien neitseellisten materiaalien tehokas hyödyntäminen ovat opettajilta ja ohjaajilta erityisen innovatiivista otetta vaativia aiheita. Yksi hyväksi koettu oppimismenetelmä on tutkimuspaja, jossa perehdytään monipuolisesti kiertotalouteen. 

Parasta arvoa yhteistyosta

Parasta arvoa yhteistyöstä ‒ huippua on tehdä ja toimia yhdessä

Tervasoff Päivi, Lappalainen Pirjo, Kekkonen Päivi, Jokinen Kirsi, Tuiskunen Marika, Ylikauma Pirjo-Riitta, Arolaakso Sari, Kosonen Katri, Kukkohovi Pirkko

Sosiaalialan ja kuntoutuksen asiantuntijat toimivat yhteistyössä erilaisissa hankkeissa. Hanketoiminta keskittyy ihmisiin, sosiaaliseen pääomaan, koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen. Tärkein tekijä yhteistyössä on vuorovaikutus. Artikkelin hankkeet avaavat yhteistyön eri muotoja. Kaikissa yhdistyvät ihmiset ja heidän tulevaisuuden tarpeensa.

Taiteen, teknologian ja opetuksen synergiaa kv-hankkeessa: smARTplaces

Taiteen, teknologian ja opetuksen synergiaa kv-hankkeessa: smARTplaces

Isomursu Esa Pekka, Juntunen Jouni, Kumpuoja Janne, Niemelä Karoliina, Riikonen Heikki, Virkkula Minna

Euroopan unionin rahoittamassa smARTplaces-hankkeessa on onnistuneesti yhdistetty hankkeen teknologiakehitystyö Oulun ammattikorkeakoulun opetukseen ja taiteelliseen toimintaan. Hankkeen kautta on päästy yhteistyössä hankehenkilöstön ja opiskelijoiden kanssa toteuttamaan Oamkin valokuva- ja sarjakuvakokoelman verkkosivusto...

Luonnonvara-alalla voima kumpuaa yhteistyöstä

Luonnonvara-alalla voima kumpuaa yhteistyöstä

Imppola Ritva, Pesola Tuomo, Moilanen Sanna

Luonnonvara-ala toimii elämän ytimessä. Se takaa kaikkien perustarpeet ja uudistuu jatkuvasti ympäristön muutosten myötä. Luonnonvara-ala toimii rajapinnoilla ja yhteisellä toiminta-alueella kaikkien muiden alojen kanssa. Jotta kehityksessä pysytään mukana ja turvataan perustarpeet jatkossakin, tarvitaan verkostoja ja yhteistyötä koulutuksen, hanketoiminnan ja työelämän kesken.

Opiskelua kansainvälisesti ja virtuaalimaailmassa

Moniammatillisia kokeiluja virtuaali- ja digitaalimaailmassa

Henner Anja, Paalimäki-Paakki Karoliina, Paldanius Mika

Bioanalytiikan ja radiografian tutkinto-ohjelmissa on erilaisten hankkeiden kautta onnistuttu kehittämään opetusta ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Yhteistyökumppaneina ovat olleet kotimaiset edellä mainittuja tutkintoja tarjoavat ammattikorkeakoulut, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun yliopisto ja kansainväliset yhteistyökoulut. Projektien näyttöön perustuvia tuotoksia voidaan hyödyntää opetuksessa, potilaan ohjauksessa ja uuden työntekijän perehdytyksessä.

Vaikuttavaa moniammatillista terveys- ja hyvinvointialan koulutus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa

Vaikuttavaa moniammatillista terveys- ja hyvinvointialan koulutus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan

Tervaskanto-Mäentausta Tiina

Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala ja Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta aloittivat vuonna 2006 edelläkävijöinä Suomessa yhteiset moniammatilliset opetuskokeilut tutkintoon johtavassa lääketieteen ja terveysalan koulutuksessa. Artikkelissa kuvataan, miten pitkäjänteinen tki-työ ja verkostojen luominen ovat edistäneet korkeakoulujen moniammatillisen yhteisen koulutuksen kehittämisprosessia sekä laajentumista OuluHealth-ekosysteemissä tapahtuvaan innovaatioyhteistyöhön. 

Vauhtia kansainväliseen hanketoimintaan

Robotiikalla joustavaa automaatiota Oulun talousalueelle

Broström Timo, Kaivosoja Lassi, Kekkonen Mira

Robotiikan kehitys muuttaa käsityksiämme työstä ja sen sisällöstä ja tarjoaa yrityksille uudenlaisia kilpailukeinoja. Oulun ammattikorkeakoulun konetekniikan osaston TEHOJA-hankkeessa on tehty uraauurtavaa kehitystyötä automaatio-osaamisen kehittämiseksi Oulun talousalueen elinkeinoelämässä. Toteutetut ratkaisut ovat myös demonstroitu oikeassa tuotantoympäristössä, yritysten tiloissa, päiviä kestävissä demonstraatiojaksoissa.

Osaamisperusteisuutta

Osaamisperusteisuutta ja apua kehittämiseen – kaikille kouluasteille

Karjalainen Asko

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tehdään tutkimus, kehitys- ja innovaatiotyötä laajalla rintamalla. Jokaisella opettajalla on omaa tutkimustyötä ja osallisuutta koulutuksen kehittämisessä. Jotta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö tulisi mielenkiintoisella tavalla esille, valittiin artikkelin formaatiksi kerronta, jossa jokainen tekijä omalla äänellään – yksin tai yhdessä kollegan kanssa – esittää lyhyen tarinan jostakin osasta tutkimustyötään. 

 

 

Lähteet