Oulun ammattikorkeakoulu

Warning: Declaration of Concrete5_Model_FileAttributeKey::getList() should be compatible with Concrete5_Model_AttributeKey::getList($akCategoryHandle, $filters = Array) in /opt/www/docs/epooki/concrete/core/models/attribute/categories/file.php on line 102

Warning: Declaration of Concrete5_Model_FileAttributeKey::add($at, $args, $pkg = false) should be compatible with Concrete5_Model_AttributeKey::add($akCategoryHandle, $type, $args, $pkg = false) in /opt/www/docs/epooki/concrete/core/models/attribute/categories/file.php on line 161

Julkaisuperiaatteet

Tki-toiminnan (tutkimus, kehitys- ja innovaatiotoiminta) verkkojulkaisusarja ePookin tavoitteena on nostaa esille Oulun ammattikorkeakoulun kohderyhmiä kiinnostavia asioita tki-toiminnan tuloksista, oppimisesta ja opetuksen kehittämisestä. Julkaisuissa pyritään korkeaan laatuun, yhteiskunnalliseen hyödynnettävyyteen, konkreettisuuteen ja käytännönläheisyyteen. Julkaisut ilmestyvät verkossa julkaisu kerrallaan. ePooki on vapaasti ilmaiseksi luettavissa oleva Open Access -julkaisu.

Tk-toiminta on opetuksen rinnalla toinen ammattikorkeakoulun perustehtävistä. Tk-toiminnan tulee palvella opetusta sekä tukea työelämää ja aluekehitystä alueen elinkeinorakenne huomioon ottaen. Tk-toimintaa tehdään yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän sekä suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa. (Ammattikorkeakoululaki 351/2003.)

Kirjoittajat ja kohderyhmä

ePookissa kirjoittajina toimivat Oamkin asiantuntijat ja yhteistyökumppanit. ePookin kohderyhmä on työelämän edustajat ja asiantuntijat.

Tekstilaji

ePookin julkaisut ovat tekstilajiltaan kehittäviä julkaisuja. Nelikentässä (kuvio) tki-toiminnan julkaisut sijoittuvat kohtaan Kehittävä raportointi (Suntio, 2005).

 

Nelikenttakuva.jpg 

 

Julkaisukielet

Julkaisukielet ovat suomi ja englanti. 

Rinnakkaistallentaminen Theseukseen

ePookin julkaisujen näkyvyyttä, käyttöä ja vaikuttavuutta lisätään rinnakkaistallentamalla ePookissa julkaistun aineiston ammattikorkeakoulujen verkkokirjasto Theseukseen.

Ammattikorkeakoujen Open Access -lausuman mukaan mukaan myös Oulun ammattikorkeakoulu edellyttää, että opettajat ja tutkijat rinnakkaistallentavat tieteellisissä julkaisuissa tai korkeakoulun omissa julkaisusarjoissa julkaistut tutkimusartikkelinsa ARENE ry:n ylläpitämään avoimeen verkkokirjasto Theseukseen 1.1.2016 lähtien.

Ammattikorkeakoulujen tavoitteena on edistää tki-toiminnan tulosten avointa saavutettavuutta. Julkisesti rahoitetun tki-toiminnan tulosten tulee olla avoimesti verkossa kenen tahansa saavutettavissa.

Kirjoittamisesta palkitseminen

Tk-julkaisuneuvosto palkitsee joka vuosi ePookin parhaan julkaisun.

Julkaisija ja ISSN

Oulun ammattikorkeakoulu

ISSN 1798-2022