Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 56/2018

Opiskelijoiden vertaileminen arvioinnissa

Metatiedot

Nimeke: Opiskelijoiden vertaileminen arvioinnissa. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja

Tekijä: Virkkula Esa; Happo Iiris; Erkkilä Raija

Aihe, asiasanat: HOPS, pedagogiikka, osaaminen, osaamisperusteisuus

Tiivistelmä: Osaamisperusteisessa koulutuksessa opiskelija etenee opinnoissaan yksilöllistä polkua pitkin. Hän kehittää ja osoittaa osaamistaan erilaisin tehtävin, jotka arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin tai ammattitaitovaatimuksiin, ei koskaan suhteessa toisten opiskelijoiden osaamiseen.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-11-14

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638902

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Virkkula, E., Happo, I. & Erkkilä, R. 2018. Opiskelijoiden vertaileminen arvioinnissa. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 18.5.2024. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638902.

Osaamisperusteisessa koulutuksessa opiskelija etenee opinnoissaan yksilöllistä polkua pitkin. Hän kehittää ja osoittaa osaamistaan erilaisin tehtävin, jotka arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin tai ammattitaitovaatimuksiin, ei koskaan suhteessa toisten opiskelijoiden osaamiseen.

Varsin tyypillistä kuitenkin on, että opiskelijat vertaavat toistensa osaamisia, jolloin heidän mieleensä voi nousta kysymyksiä arvioinnin oikeudenmukaisuudesta. Miksi toinen opiskelija näyttää pääsevän helpommalla? Miksi minun täytyy täydentää osaamistani, mutta toisen ei? Miksi minun opettajani ei tunnusta osaamistani yhtä laajasti kuin tuo toisen opiskelijan opettaja, ja joudun tekemään enemmän? Mieltymys vertailuun on ymmärrettävää. Kyseessä lienee totuttu tapa, johon sisältyy ajatus arvioinnin tasapuolisuudesta – reilusta pelistä. 

Osaamisperusteisessa koulutuksessa oppimistehtävät perustuvat opiskelijan osaamisen kehittämistarpeeseen, mikä voi olla kahdella saman ryhmän opiskelijalla erilainen, vaikka heidän koulutus- tai kokemustaustansa olisi yhteneväinen. Opiskelija A:n oppimistehtävät voivat olla merkittävästi erilaisia kuin opiskelija B:llä, jos heidän osaamisensa poikkeavat toisistaan. Yhden opiskelijan osaamisen taso ei siis millään tavoin vaikuta toisen opiskelijan osaamistasoon. Ydinkysymyksiä tällöin ovat; ymmärtävätkö opiskelijat millä perusteella heidän osaamista arvioidaan sekä ovathan arvioinnin perusteet kaikille arvioinnin osapuolille selvät?

Osaamisen opettaja on opiskelija-arvioinnin ammattilainen. Hänellä on konkreettinen ymmärrys osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien sisällöistä, jotta hän voi ohjata myös opiskelijoita ymmärtämään ne. Opettaja hallitsee myös arvioinnin toteuttamisen prosessin opiskelijoiden perehdyttämisestä ja itsearvioinneista aina osaamisen näyttöjen monipuoliseen arviointiin. 

Opiskelija perehtyy ohjatusti osaamistavoitteisiin ja arvioi oman osaamisen tasoa. Hän on myös perillä osaamisen kehittämisen ja osoittamisen tavoista sekä siitä, mihin arviointi perustuu. Edellä oleva minimoi opiskelija-arviointiin liittyvät väärinymmärrykset ja ohjaa opiskelijaa keskittymään olennaisimpaan – oman osaamisen kehittämiseen. 


Lukemistoa 

Opetushallitus. 2015. Arvioinnin opas. Oppaat ja käsikirjat 11. Hakupäivä 12.10.2018.