Oulun ammattikorkeakoulu

ePooki on loppunut 04/2021. Oamkin uusi julkaisusarja on Oamk Journal.

Kouluterveydenhuollon haasteena tuen tarpeessa olevien oppilaiden ja perheiden tavoittaminen ja tukeminen

Juvani Eveliina, Koskelo Sara, Paananen Heidi, Rautio Anna, Takkinen Sonja, Männistö Merja

15.4.2021
Kouluterveydenhoitajat ovat merkittävässä roolissa oppilaiden ja perheiden tuen tarpeiden kartoittamisessa. Riittävän tuen tarjoaminen sen tarpeessa oleville koetaan kuitenkin haasteelliseksi. Kuinka tukea tarvitsevat oppilaat ja perheet tunnistetaan ja miten kouluterveydenhuollon palveluita voitaisiin kehittää?


Silvan Heidi, Kosonen Katri

18.12.2020
Maahanmuuttajien kielitaidolle korkeakouluissa ei ole Suomessa asetettu vähimmäisrajaa, mutta käytännössä suomenkielisessä korke…

Rahkolin Vesa, Rauma Jari, Kekkonen Mira

18.12.2020
Oulun ammattikorkeakoulussa on kehitetty railonseurantajärjestelmä yhteistyörobotilla toteutettavaan hitsaukseen. Railonseuranna…

Huhtanen Riia, Niemi Mira, Kemppainen Leila

18.12.2020
Kun lapsen näkö todetaan likitaitteiseksi, se korjataan sopivan vahvuisilla miinuslinsseillä. On kuitenkin tavallista, ettei lik…

Pikkarainen Laura, Puolitaival Henna, Rainto Satu

18.12.2020
Pienet lapset käyvät vanhempiensa kanssa neuvolassa. Koululaisella on kouluterveydenhoitaja, jonka puoleen kääntyä ja jonka luon…

Tapio Anni, Seppälä Anne-Mari, Luoto Annika, Holappa-Girginkaya Jaana, Kuure Marja-Helena, Keinänen Anna-Leena

17.12.2020
Pitkäaikaissairauksilla on todettu olevan yhteyttä suun limakalvomuutoksiin, jotka pitkälle edetessään voivat olla haitaksi ylei…

Torniainen Niina, Tuomaala Tomi, Määttä Harri

17.12.2020
COVID-19-pandemian aiheuttamat vaikutukset yhteiskuntaan synnyttävät uusia tarpeita ja kysyntää erilaisille ratkaisuille pandemi…

Ruotsalainen Heidi, Kurttila Sanna

17.12.2020
Kuntoutuksen Master-opintojen keskeisenä tavoitteena on arvioida ja kehittää kuntoutuspalvelujen laatua ja vaikuttavuutta hyvinv…

Anttila Miitta, Trög Heli, Riuttanen Virpi, Vihelä Mari, Suomalainen Merja

16.12.2020
Vanhempien osallistaminen lapsen ravitsemuksen toteuttamiseen syöpähoitojen aikana edistää lapsen yleisvointia, ravitsemustilaa …

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

7.4.2021 ::
Mitä tehdä opintojen etenemisen seurantatiedoilla Moodlessa?
Lue lisää »
5.3.2021 ::
Vuosi pilotin jälkeen – opettajatuutorin mietteitä oppimisanalytiikasta
Lue lisää »
25.2.2021 ::
Case of co-development under COVID-19 restrictions
Lue lisää »
23.2.2021 ::
Maalisuora toi ICT-alan opiskelijat ja yritykset yhteen
Lue lisää »
18.2.2021 ::
Tavallisen tallaajan ilmastotekoja – mitä pieni ihminen voi tehdä ilmastoahdistuksensa lievittämiseksi?
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »