Oulun ammattikorkeakoulu

ePooki on loppunut 04/2021. Oamkin uusi julkaisusarja on Oamk Journal.

Kouluterveydenhuollon haasteena tuen tarpeessa olevien oppilaiden ja perheiden tavoittaminen ja tukeminen

Juvani Eveliina, Koskelo Sara, Paananen Heidi, Rautio Anna, Takkinen Sonja, Männistö Merja

15.4.2021
Kouluterveydenhoitajat ovat merkittävässä roolissa oppilaiden ja perheiden tuen tarpeiden kartoittamisessa. Riittävän tuen tarjoaminen sen tarpeessa oleville koetaan kuitenkin haasteelliseksi. Kuinka tukea tarvitsevat oppilaat ja perheet tunnistetaan ja miten kouluterveydenhuollon palveluita voitaisiin kehittää?


Paavola Reetta, Saarnio Henriikka, Imppola Ritva

4.2.2021
Pohjois-Pohjanmaan alueella on tehty paljon biokaasuun liittyvää hanketyötä vuosien 2005–2020 aikana. Hankkeiden tutkimus- ja ke…

Rusanen Tiina, Halonen Laura

2.2.2021
Lain mukaan oppilaitoksilla tulee olla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, joiden laadintaprosessissa tulee varmistaa hen…

Myllynpää Emmi, Norja Lauri, Kemppainen Leila, Juustila Tuomas

28.1.2021
Silmäsairauksilla ja erilaisilla silmäoireilla on selkeitä yhteyksiä reumasairauksiin. Reumapotilaiden silmäongelmat jäävät kuit…

Asikainen Aliisa, Huhmarniemi Janina, Laukka Aino, Holappa-Girginkaya Jaana, Kuure Marja-Helena, Keinänen Anna-Leena

26.1.2021
Parodontologinen perushoito on infektion hoitoa, jonka tarkoituksena on syntyneen ekologisen epätasapainon korjaaminen. Perushoi…

Kiviniemi Liisa, Uusitalo Jaana

22.12.2020
Työhyvinvoinnin edistämiseen tarvitaan tiedon lisäksi taitoa tunnistaa voimavaroja tuovat ja kuormittavat tekijät muuttuvissa ty…

Impola Kati, Tölli Tuija, Kemppainen Leila, Juustila Tuomas

22.12.2020
Näkö, oppiminen ja koulumenestys liittyvät läheisesti toisiinsa. Asiantuntijoiden mukaan noin 80 % lapsen oppimisesta koulussa t…

Virolainen Kari, Kekäläinen Simo-Pekka, Halme Sirkka-Liisa

21.12.2020
Tämän kokoomateoksen artikkeleissa kuvataan hyvinvoinnin tukemisen, terveyden edistämisen ja hoitotyön juuria. Alojen ammatillis…

Sandström Sanna, Hautala Eija, Alatalo Minna

21.12.2020
Asiakaslähtöinen toiminta on keskiössä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Oulun …

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

7.4.2021 ::
Mitä tehdä opintojen etenemisen seurantatiedoilla Moodlessa?
Lue lisää »
5.3.2021 ::
Vuosi pilotin jälkeen – opettajatuutorin mietteitä oppimisanalytiikasta
Lue lisää »
25.2.2021 ::
Case of co-development under COVID-19 restrictions
Lue lisää »
23.2.2021 ::
Maalisuora toi ICT-alan opiskelijat ja yritykset yhteen
Lue lisää »
18.2.2021 ::
Tavallisen tallaajan ilmastotekoja – mitä pieni ihminen voi tehdä ilmastoahdistuksensa lievittämiseksi?
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »