Oulun ammattikorkeakoulu

ePooki on loppunut 04/2021. Oamkin uusi julkaisusarja on Oamk Journal.

Kouluterveydenhuollon haasteena tuen tarpeessa olevien oppilaiden ja perheiden tavoittaminen ja tukeminen

Juvani Eveliina, Koskelo Sara, Paananen Heidi, Rautio Anna, Takkinen Sonja, Männistö Merja

15.4.2021
Kouluterveydenhoitajat ovat merkittävässä roolissa oppilaiden ja perheiden tuen tarpeiden kartoittamisessa. Riittävän tuen tarjoaminen sen tarpeessa oleville koetaan kuitenkin haasteelliseksi. Kuinka tukea tarvitsevat oppilaat ja perheet tunnistetaan ja miten kouluterveydenhuollon palveluita voitaisiin kehittää?


Stenius Antero

9.3.2021
Rakentamisen tehtävänä on tuottaa yhteiskunnan tarvitsema infrastruktuuri, joka sisältää rakennukset, rakennelmat ja maa- sekä v…

Auvinen Kristiina, Tauriainen Reeta, Väisänen Jaana

8.3.2021
Luonnonmarjojen ja viljeltyjen marjojen jatkojalostajat myyvät kuivattuja marjoja vain jauheina, koska kokonaisten marjojen kuiv…

Pentikäinen Tytti, Pihkakoski Tanja, Vänskä Suvi, Männistö Merja

5.3.2021
Terveydenhoitajilla on epävarmuutta tunnistaa syömishäiriöitä ja ottaa niitä puheeksi neuvolakäynneillä. Tästä syystä neuvolan t…

Marttila-Tornio Kaisa

4.3.2021
Posterikävely on opiskelijoita aktioiva opetusmenetelmä, jonka avulla on mahdollista edistää syvällistä oppimista. Posterikävely…

Hakamaa Henna, Männistö Merja

3.3.2021
Raskaus on suurten muutosten aikaa ja usein siihen liittyy asioita, jotka mietityttävät odottajaa ja hänen puolisoaan. Lähes jok…

Kopakka Maarit, Laajala Tiina, Lehtelä Pirjo-Liisa

2.3.2021
Opintojen ohjauksen kehittäminen on yhteistyötä, jossa konsultatiivisuudella on keskeinen rooli. Konsultatiivisuudella tarkoitet…

Myllykangas Kirsi, Rintala Tuula-Maria, Hynynen Marja-Anneli, Olli Seija, Penttilä-Sirkka Suvi

1.3.2021
Tässä artikkelissa esiteltävässä diabeteshoitotyön täydennyskoulutuksen verkostomaisessa toteutuksessa on ollut tavoitteena tarj…

Herukka Anna, Tuohimaa Tanja, Kiviniemi Liisa, Koivunen Kirsi

26.2.2021
Terveydenhuolto vaatii nyt ja tulevaisuudessa uusia toimintatapoja perinteisten toimintatapojen lisäksi. Digitalisaatio tarjoaa …

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

7.4.2021 ::
Mitä tehdä opintojen etenemisen seurantatiedoilla Moodlessa?
Lue lisää »
5.3.2021 ::
Vuosi pilotin jälkeen – opettajatuutorin mietteitä oppimisanalytiikasta
Lue lisää »
25.2.2021 ::
Case of co-development under COVID-19 restrictions
Lue lisää »
23.2.2021 ::
Maalisuora toi ICT-alan opiskelijat ja yritykset yhteen
Lue lisää »
18.2.2021 ::
Tavallisen tallaajan ilmastotekoja – mitä pieni ihminen voi tehdä ilmastoahdistuksensa lievittämiseksi?
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »