Oulun ammattikorkeakoulu

ePooki on loppunut 04/2021. Oamkin uusi julkaisusarja on Oamk Journal.

Kouluterveydenhuollon haasteena tuen tarpeessa olevien oppilaiden ja perheiden tavoittaminen ja tukeminen

Juvani Eveliina, Koskelo Sara, Paananen Heidi, Rautio Anna, Takkinen Sonja, Männistö Merja

15.4.2021
Kouluterveydenhoitajat ovat merkittävässä roolissa oppilaiden ja perheiden tuen tarpeiden kartoittamisessa. Riittävän tuen tarjoaminen sen tarpeessa oleville koetaan kuitenkin haasteelliseksi. Kuinka tukea tarvitsevat oppilaat ja perheet tunnistetaan ja miten kouluterveydenhuollon palveluita voitaisiin kehittää?


Suuronen Markus, Hoffren Jaana, Paldanius Mika

31.3.2021
Väestön ikääntyminen, työikäisten osuuden pieneneminen ja tiukkeneva talous aiheuttavat terveydenhuoltoalalla muutospaineita. Te…

Brauer Sanna, Halttunen Timo, Hartikainen Anita, Juntunen Elina

30.3.2021
Digitaaliset osaamismerkit sekä microcredentialing, pienemmät osaamiskokonaisuudet, ovat kansallisesti ja kansainvälisesti ajank…

Yrttiaho Tiia, Pinola Satu, Päätalo Kati, Saarnio Reetta

26.3.2021
ICT-alan työ on aivotyötä. Keskeiset kuormitustekijät liittyvät psykososiaaliseen kuormitukseen ja aivoterveyden haasteisiin. IC…

Moilanen Reeta, Tölli Taina, Vihelä Mari, Pinola Satu

24.3.2021
Hoitoalan ihmiset kohtaavat haasteita vuorotyöstä palautumisessa. Ihminen ei voi koneen lailla työskennellä mihin aikaan vaan il…

Rautio Anna, Juvani Eveliina, Rainto Satu

22.3.2021
Seksuaali- ja lisääntymisterveys on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan olennainen osa ihmisen terveyttä ja hyvinvo…

Alitalo Sanna, Illikainen Kimmo, Mikkonen Jouni, Parkkila Raimo, Saarikoski Ville

19.3.2021
Betonirakenteiden riittävä kuivuminen ennen pinnoitustöitä puhuttaa rakennuspiireissä todennäköisesti niin kauan kuin perinteist…

Kuukkanen Aino, Lonka Veera, Pietarila Pinja, Holappa-Girginkaya Jaana, Kuure Marja-Helena, Korteniemi Anne

18.3.2021
Hampaiden valkaisun suosio on kasvanut merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Sosiaalisen median laajentuminen on lisänny…

Schroderus Mira, Kurttila Sanna

16.3.2021
Syksyllä 2020 Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön kaksi lehtoria toteuttivat yhteisopetusta sosiaalialan …

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

7.4.2021 ::
Mitä tehdä opintojen etenemisen seurantatiedoilla Moodlessa?
Lue lisää »
5.3.2021 ::
Vuosi pilotin jälkeen – opettajatuutorin mietteitä oppimisanalytiikasta
Lue lisää »
25.2.2021 ::
Case of co-development under COVID-19 restrictions
Lue lisää »
23.2.2021 ::
Maalisuora toi ICT-alan opiskelijat ja yritykset yhteen
Lue lisää »
18.2.2021 ::
Tavallisen tallaajan ilmastotekoja – mitä pieni ihminen voi tehdä ilmastoahdistuksensa lievittämiseksi?
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »