Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 41/2018

Opinnäytetyöstä julkaisuksi

Metatiedot

Nimeke: Opinnäytetyöstä julkaisuksi. Video

Tekijä: Koski Tuula; Ahvenlampi Sari; Karjalainen Tommi

Aihe, asiasanat: julkaisut, julkaisutoiminta, opinnäytteet, työpajat

Tiivistelmä: Opinnäytetyöstä julkaisuksi -video tuo esille yhteiskirjoittamisen ja opinnäytetyöstä julkaisun tekemisen. Julkaisun tekemisen kautta opiskelija saa esille omaa osaamistaan ja syventää asiantuntijuuttaan. Videon avulla halutaan myös motivoida henkilöstöä ja opiskelijoita yhteiskirjoittamiseen ja rohkaista: julkaiseminen ei ole vaikeaa ja yhteiskirjoittamisesta hyötyvät sekä opiskelija että opettaja.

Yhteiskirjoittamisen hyödyt ovat seuraavat:
- Opiskelija voi korvata blogitekstillä tai artikkeliluonnoksella kypsyysnäytteen.
- Opiskelija ansioituu jo opiskeluaikana ja opettaja puolestaan työssään.
- Julkaisun teko opiskeluvaiheessa madaltaa julkaisukynnystä työelämässä.
- Yhteiskirjoittamalla tehdään myös tunnetuksi Oulun ammattikorkeakoulussa tehtävää työtä.

Videolla havainnollistetaan, mistä julkaisuprosessi koostuu. Tarkemmin avataan julkaisun ideointia, julkaisutyöpajaa, julkaisun kirjoittamista ja julkaisemista. Pääpaino on näiden esittelyssä ja julkaisun tekemisen motivoinnissa. Tarkempia ohjeita voi saada eri lähteistä, jotka on esitelty lopuksi kohdassa Kirjoittamisen tueksi.

Videon pituus on 6 minuuttia 41 sekuntia.

Videon kesto: 6:41

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-06-21

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018061325768

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Koski, T., Ahvenlampi, S. & Karjalainen, T. 2018. Opinnäytetyöstä julkaisuksi. Video. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 41. Hakupäivä 19.4.2024. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018061325768.

Julkaisemalla voi tuoda esille omaa osaamista ja asiantuntijuutta. Videossa tuodaan esille hyvänä käytänteenä julkaisutyöpajatoiminta, yhteiskirjoittaminen ja opinnäytetyöstä julkaisun tekeminen. Lisäksi halutaan motivoida ja rohkaista: julkaiseminen ei ole vaikeaa. Yhteiskirjoittamisesta hyötyvät sekä opiskelija että opettaja.

 

Käsikirjoitus Tuula Koski, Sari Ahvenlampi Ohjaus, kuvaus ja leikkaus Tommi Karjalainen Kertoja Tuula Koski Musiikki Juha Pousi Tuottaja Sari Ahvenlampi, Studio Amok, Hyvät käytänteet, Oulun ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyöstä julkaisuksi -videossa esitellään hyvänä käytänteenä opettajan ja opiskelijan yhteiskirjoittaminen sekä Oulun ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalalla oleva malli, jossa opiskelijoiden kirjoittamista tuetaan julkaisutyöpajassa. Opinnäytetyöstä julkaisuksi -videota voidaan esittää opiskelijoita ohjaaville opettajille ja opiskelijoille jo opinnäytetyön aloitusvaiheessa. Videolla havainnollistetaan, mistä julkaisuprosessi koostuu. Tarkemmin avataan julkaisun ideointia, julkaisutyöpajaa, julkaisun kirjoittamista ja julkaisemista. Pääpaino on näiden esittelyssä ja julkaisun tekemisen motivoinnissa. Alasilta, A. 2009. Blogi tulee töihin. Helsinki: Infor. Koski, T. 2017. Ideasta julkaisuksi. Kirjoittaminen ja julkaisutoiminta. Luentomateriaali. Julkaisematon lähde. Koski, T. 017. Blogikirjoittamisesta. Luentomateriaali. Julkaisematon lähde. Koski, T. 2017. Artikkelin kirjoittaminen. Luentomateriaali. Julkaisematon lähde. Mattila, H., Ruusunen, T. & Uola, K. 2005. Viestinnän työkaluja amk-opiskelijalle. Helsinki: WSOY. Roivas, M. & Karjalainen, A. 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita.

Opinnäytetyöstä julkaisuksi -video on osa Oulun ammattikorkeakoulun hyvien käytänteiden jakamista. 

Lähteet