Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 38/2017

Verkko-ohjaaja. Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa

Metatiedot

Nimeke: Verkko-ohjaaja. Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa

Tekijä: Guttorm Tomi; Hakkarainen Timo; Kolehmainen Anna; Mäenpää Kati; Peltola Sara; Ylönen Hanna (toim.)

Aihe, asiasanat: etäopetus, monimuoto-opetus, tekijänoikeus, tietosuoja, tietoturva, verkkokurssit, verkko-ohjaus, oppaat (teokset), verkko-opetus

Tiivistelmä: Digitalisaatio muuttaa opetuksen ja oppimisen lisäksi myös opintojen ohjauksen toimintakenttää. Ohjaustoimijoita mietityttää muun muassa:

• Mitä verkko-ohjaus ylipäätään on?
• Kuka sitä tekee, miten, kenen kanssa ja ketä varten?
• Miten verkossa tapahtuva ohjaaminen eroaa kasvokkain tapahtuvasta ohjaamisesta?
• Millaisia laitteita ja välineitä juuri meidän kannattaisi verkko-ohjauksessa hyödyntää?
• Miten varmistutaan tietoturvasta, tietosuojasta ja toiminnan eettisyydestä verkko-ohjauksessa?

Tämä opas on tarkoitettu työvälineeksi kaikille opintojen ohjauksen, tieto- ja neuvontatyön, tuutoroinnin, mentoroinnin ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parissa työskenteleville heidän etsiessään vastauksia näihin kysymyksiin. Opas on syntynyt osana Verkko-ohjaaja – verkko- ja etäohjauspalvelut opintojen tukena -hanketta, joka toteutettiin Oulun ammattikorkeakoulussa vuosina 2015–2017. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2017-11-23

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-151-7

Kieli: suomi

Sivumäärä: 111

ISBN: 978-951-597-151-7

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Guttorm, T., Hakkarainen, T., Kolehmainen, A., Mäenpää, K., Peltola, S. & Ylönen, H. (toim.) 2017. Verkko-ohjaaja. Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 38. Hakupäivä 20.6.2024. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-151-7.

Monimuotoisen opintojen ohjauksen, verkko-ohjauksen ja digiohjauksen kehittäminen on ajankohtainen aihe. Verkko-ohjaaja opas on tarkoitettu verkko-ohjauksen työvälineeksi kaikille opintojen ohjauksen, tieto-ja neuvontatyön, tuutoroinnin, mentoroinnin ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parissa työskenteleville. Opasta voi käyttää myös oppimisen ja opettamisen tukena erityisesti monimuoto- ja verkko-opinnoissa.