Oulun ammattikorkeakoulu

ePooki on loppunut 04/2021. Oamkin uusi julkaisusarja on Oamk Journal.

Kouluterveydenhuollon haasteena tuen tarpeessa olevien oppilaiden ja perheiden tavoittaminen ja tukeminen

Juvani Eveliina, Koskelo Sara, Paananen Heidi, Rautio Anna, Takkinen Sonja, Männistö Merja

15.4.2021
Kouluterveydenhoitajat ovat merkittävässä roolissa oppilaiden ja perheiden tuen tarpeiden kartoittamisessa. Riittävän tuen tarjoaminen sen tarpeessa oleville koetaan kuitenkin haasteelliseksi. Kuinka tukea tarvitsevat oppilaat ja perheet tunnistetaan ja miten kouluterveydenhuollon palveluita voitaisiin kehittää?


Syri Paula, Käyhkö Virpi, Sihvonen Laura, Sirviö Sally

14.4.2021
Entisten kaatopaikkojen ja maanläjitysalueiden maisemoinnissa voidaan hyödyntää infrarakentamisessa syntyviä ylijäämämaita, teol…

O’Rourke Merja, Laurell Hanna, Kolehmainen Sari, Maunumäki Arja, Repo Mika

13.4.2021
Lehmien hyvinvointi ja maitotuotoksen parantaminen on tärkeää maitotilayrittäjille. Lehmille tulisi luoda hyvät olosuhteet makuu…

Virkkula Outi, Imppola Ritva, Suonperä Eeva

12.4.2021
Pohjois-Pohjanmaan kunnat pitävät ilmastotyötä tärkeänä. Sitä edistetään osana kunnan muuta kehitystyötä. Ilmastotoimiin sitoudu…

Parkkinen Heli, Nissilä Venla, Pajuniemi Taru, Kolehmainen Janina, Kostamo Piia, Männistö Merja

9.4.2021
Jokainen lapsi ja nuori on oikeutettu kouluterveydenhoitoon, jossa elintapaongelmiin on otollinen tilaisuus puuttua. Lasten ja n…

Heikkilä Marianne, Luo Xiaoying, Holappa-Girginkaya Jaana, Kuure Marja, Nummilinna Katja

8.4.2021
Videoita hyödynnetään osana opetusta aikaisempaa enemmän. Videoiden tuotannossa tulee kiinnittää huomiota niiden tekniseen laatu…

Hannula Manne, Jyrkkä Kari, Huuha Saku, Röyttä Matias, Hopeavuori Tuula

6.4.2021
Ennen vanhaan eli 90-luvulla insinööriopiskelijan mustassa numerolukolla varustetussa opiskelijasalkussa saattoi olla luentomoni…

Hiltunen Pauliina, Mäenpää Pia, Jussila Aino-Liisa

1.4.2021
Eturauhassyövän hormonihoidolla on runsaasti haittavaikutuksia. Näistä useita voidaan ehkäistä tai vähentää liikunnalla. Liikunt…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

7.4.2021 ::
Mitä tehdä opintojen etenemisen seurantatiedoilla Moodlessa?
Lue lisää »
5.3.2021 ::
Vuosi pilotin jälkeen – opettajatuutorin mietteitä oppimisanalytiikasta
Lue lisää »
25.2.2021 ::
Case of co-development under COVID-19 restrictions
Lue lisää »
23.2.2021 ::
Maalisuora toi ICT-alan opiskelijat ja yritykset yhteen
Lue lisää »
18.2.2021 ::
Tavallisen tallaajan ilmastotekoja – mitä pieni ihminen voi tehdä ilmastoahdistuksensa lievittämiseksi?
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »