Ohjaus- ja koulutuspalvelut

 • Opintojen ohjaus

  Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea ja auttaa sinua suorittamaan mielekäs ja laadukas ammattikorkeakoulututkinto. Opiskelijanamme et ole yksin, vaan voit saada tukea opintoihisi ohjauksen kautta. Kampus-opon vastuulla ovat kokonaisvaltaiset ohjaus-, neuvonta- ja tukipalvelut. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassasi ja urasuunnittelussa sinua auttavat opettajatuutorit, vastuuopettajat ja opintovastaava. 

  Eri ohjaustahojen yhteystietoja

  Opiskelun ohjaus

  Oppimisen ja opiskelun ohjauksessa keskitymme opiskeluprosessiin. Ohjaamme sinut tunnistamaan vahvuutesi ja kehittämishaasteesi opiskelijana ja tuemme sinua opintojen eri vaiheissa suoriutumaan niiden asettamista haasteista muun muassa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla.

  Uraohjaus

  Urasuunnittelun ja ammatillisen kasvun ohjaus käynnistyy heti opintojen alussa ja sen tehtävänä on auttaa sinua kehittämään urasuunnittelutaitojasi sekä rakentamaan siltaa työelämään. Tuemme ammatillista kasvuasi, osaamisidentiteettisi muodostumista ja tietoisuutta siitä, miten voit hyödyntää osaamistasi tulevassa työssäsi. Olet aktiivinen toimija oman elämäsi ja urasi suunnittelijana. Pohdit omaa osaamistasi, kiinnostuksen kohteita ja tavoitteita, jotta löydät itsellesi mieluisan paikan työelämästä. Urasuunnitelmaa laatiessasi hyödynnät muun muassa urasuunnittelun työkalua ja päivität henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi vastaamaan urasuunnitelmaasi.

  • Optimum: uravalmennusta, rekrytointiosaamista, työmarkkinatietoutta ja digitaitoja Pohjois-Suomen korkeakouluopiskelijolle, korkeakoulutetuille sekä yrittäjille
  • Työelämä- ja ohjauspalvelut

  KUVIO 1. UrasuunnitteluorientaatioOpiskelijan urasuunnitteluvalmiuksien ja urasuunnittelutaitojen kehittymistä ja ohjaamista voidaan tarkastella urasuunnitteluorientaatio-käsitteen avulla. Urasuunnitteluorientaatio kattaa urasuunnittelutaidot ja urasuunnitteluvalmiudet kokonaisuudessaan.Itsetuntemuksen kehittäminen luo perustan urasuunnittelutaitojen ja urasuunnitteluvalmiuksien kehittymiselle. Tähän sisältyy tietoisuus omista ominaisuuksista ja kiinnostuksista. Näiden taitojen kehittäminen alkaa jo varhaiskasvatuksessa. Urasuunnitteluvalmiudet ja urasuunnittelutaidot käsittävät myös kyvyn tehdä uraa koskevia päätöksiä ja toteuttaa päätöksiä erilaisissa uran siirtymätilanteissa. Päätöksentekokykyä tukevia ja siihen valmentavia toimintoja ovat oman tulevaisuuden toiveiden jäsentäminen ja uraa koskevien tavoitteiden asettaminen sekä erilaisten valintojen tekeminen.Osaamisidentiteetin kehittäminen on myös olennainen osa urasuunnitteluvalmiuksia ja urasuunnittelutaitoja. Oman osaamisen tunnistaminen sekä taito sanoittaa osaamista ja tuoda sitä esiin konkreettisella tavalla esimerkiksi työnhakutilanteessa ovat taitoja, joita ennakoimattomassa ja muuttuvassa työelämässä edellytetään jokaiselta yksilöltä. Urasuunnitteluorientaatio sisältää myös työelämäorientaation, joka rakentuu kolmesta osa-alueesta: yksilöllinen työelämäsuhde, työelämätiedot ja -taidot sekä työllistymisvalmiudet.

  KUVIO 1. Urasuunnitteluorientaatio (Laajala, Lehtelä, Mäki-Hakola & Jussila 2021)

  Urasuunnittelutaitoja voidaan tarkastella urasuunnitteluorientaatio-käsitteen avulla (kuvio 1).

  Hyvinvoinnin tukeminen

  Persoonallisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemisella tarkoitamme yksilön koko elämäntilanteen ja elämänhistorian huomioimista ohjaustilanteessa. Erityisesti vaativissa elämäntilanteissa kuten terveysongelmat, taloudelliset vaikeudet, perheeseen liittyvät tilanteet, päihdeongelmat ja erilaiset kriisitilanteet tarvitaan psykososiaalista kehittymistä tukevaa ohjausta. Opiskeluhyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat osa tätä ohjauksen osa-aluetta.

  Kampus-opot

  Kampus-opojen erityisenä vastuualueena ovat erityisohjausta tarvitsevat opiskelijat, jotka eivät jostain syystä pysy opintoaikataulussa ja opinnot uhkaavat pitkittyä tai keskeytyä kokonaan. Lisäksi vastuualueena on ohjata ensimmäisen vuoden opiskelijoiden perehdyttäminen opiskeluun ja opiskeluympäristöön.

  Voit varata etä- tai lähiohjausajan kampus-opolle sähköpostilla, puhelimitse tai kalenterikutsulla. Aikoja on varattavissa pääsääntöisesti arkisin klo 8:00-16:00 välillä.

  Linnanmaan kampus

  Maria Andersen
  050 4610057
  maria.andersen#oamk.fi (korvaa # -> @)

  Degree Programme in Mechanical Engineering, Option of Sustainable Product Development,
  energia- ja talotekniikka,
  rakentamistekniikka

  Heli Huttunen
  050 3814065
  heli.huttunen#oamk.fi (korvaa # -> @)

  konetekniikka,
  sähkö- ja automaatiotekniikka,
  v
  iestintä vuonna 2022 tai sitä ennen aloittaneet opiskelijat

  Leila Karjalainen
  040 1415349
  leila.karjalainen#oamk.fi (korvaa # -> @)
  Information Technology,
  tieto- ja viestintätekniikka,
  tietojenkäsittely

  Erja Korhonen
  050 5213733
  erja.korhonen#oamk.fi (korvaa # -> @)
  liiketalous,
  luonnonvara-ala,
  viestintä vuonna 2023 aloittaneet opiskelijat

  Ullamaija Niskanen
  050 3307105
  ullamaija.niskanen#oamk.fi (korvaa # -> @)
  International Business,
  musiikkipedagogit ja tanssinopettajat,
  sosiaaliala ja kuntoutus

  Katri Kosonen
  040 1415374
  katri.kosonen#oamk.fi (korvaa # -> @)

  Maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaus,
  SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland)


  Kontinkankaan kampus

  Susanna Saarinen
  050 5293936
  susanna.saarinen#oamk.fi (korvaa # -> @)
  terveysala

  Ullamaija Niskanen
  050 3307105
  ullamaija.niskanen#oamk.fi (korvaa # -> @)
  Degree Programme in Nursing


  Oulaisten kampus

  Mari Vihelä
  040 6309132
  mari.vihela#oamk.fi (korvaa # -> @)
  terveysala


  Kaikki kampukset

  Elina Penger
  050 4352323
  elina.penger#oamk.fi (korvaa # -> @)
  psyykkinen hyvinvointi, riippuvuus- ja kriisiohjaus


  Kampus-opojen yhteinen sähköpostiosoite on
  kampus-opot#oamk.fi (korvaa # -> @)


  Valtti-ryhmät

  Suosituista opintoryhmistä potkua opintoihin!

  valtti.jpg

  Järjestämme suosittuja Valtti-ryhmiä lukuvuosittain. Ryhmissä keskustellaan opiskelijan elämään ja opintoihin liittyvistä asioista, haasteista ja onnistumisista. Tarjoamme myös yksilöohjausta. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi:

  • ajankäyttö ja motivaatio
  • opinnäytetyön jumit ja niiden purkaminen
  • rästiin jääneiden opintojen suorittaminen
  • itsetuntemus ja oman osaamisen tunnistaminen
  • valmistuminen ja työelämään siirtyminen.

  Opiskelijakokemuksia ryhmistä:

  -- opiskelijakokemuksia --

  Tiedot ryhmistä ja ajanvaraus yksilöohjaukseen ovat opiskelijaintra Oivassa.

 • Koulutuspalvelut

  Koulutuspalveluiden Oamk-lähipalveluista saat tukea ja neuvontaa koko opintojesi ajalle. Palvelemme opiskeluoikeuteen, lukuvuosi-ilmoittautumiseen, opiskeluasiakirjoihin, opiskelijavaihtoon, vakuutuksiin ja valmistumiseen liittyvissä asioissa Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksilla, verkossa ja puhelimitse. Katsothan myös koulutuspalveluiden Usein kysytyt kysymykset.

  Koulutuspalvelut oppijan polulla.png

  Tilaa opiskeluasiakirja

  Saat sähköisesti allekirjoitettuja asiakirjoja omatoimisesti 24/7 Pepin ylävalikon TILAUKSET-otsikon alta. Tällä hetkellä saatavissa ovat opiskelutodistus ja ote opintosuorituksista. Asiakirjat ovat välittömästi käytössäsi. Voit siirtää ne sähköisesti eteenpäin tai tulostaa.

  Ohjeet sähköisen asiakirjan hankkimiseen »

  Oamkin opiskelutodistus käy Oulun paikallisliikenteen kausilippujen oston yhteydessä opiskelijaoikeuden todistamiseen, mutta se ei käy esimerkiksi VR:lle tai Matkahuollolle.

  Ote opintosuorituksista osoittaa kaikki suorittamasi opintojaksot. Se käy viranomaisille todistukseksi opinnoistasi. Voit käyttää sitä myös työpaikkaa tai harjoittelupaikkaa hakiessasi.

  Ota yhteyttä Koulutuspalvelut, Oamk-lähipalveluihin (study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @)), jos

  • asiakirjojen tilaus ei onnistu Pepistä tai
  • huomaat puutteita Pepistä saadussa asiakirjassa.

  Usein kysyttyä

  Opiskeluun liittyvät todistukset ja selvitykset

  Haluan opiskelijatodistuksen tai otteen opintosuorituksista, miten toimin?
  - Saat sähköisesti allekirjoitettuja asiakirjoja omatoimisesti Pepin ylävalikon TILAUKSET-otsikon alta. Lue lisätietoa sähköisista asiakirjoista.


  Haluan Kelan ateriaetukortin, miten toimin?
  - Tutkinto-opiskelija, avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ja vaihto-opiskelija saa alennushintaisen aterian näyttämällä voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Tuudon opiskelijatunnistetta. Muut opiskelijat voivat noutaa ateriatukikortin koulutuspalveluiden palvelupisteestä (katso tarkemmin palveluajat) tai ottamalla yhteyttä koulutuspalveluiden osoitteeseen study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @).


  Haluan opiskelija-alennuksen julkisen liikenteen kulkuneuvoissa?
  - Oamkin opiskelutodistus käy Oulun paikallisliikenteen kausilippujen oston yhteydessä opiskelijaoikeuden todistamiseen, mutta se ei käy esimerkiksi VR:lle tai Matkahuollolle. Katso lisätietoa


  Ilmoittautuminen

  Miten ilmoittaudun seuraavalle lukuvuodelle?
  - Jos olet jatkava opiskelija, ilmoittaudu 15.4. ja 31.5. välisenä aikana koko seuraavalle lukuvuodelle Pepissä. Mainittuna aikana voit tarvittaessa muuttaa läsnä-/poissaolotietoasi. Lisätietoa opinto-oppaasta.


  Miten ilmoittaudun lukuvuodelle, kun ilmoittautuminen jäi tekemättä?
  - Ole yhteydessä Koulutuspalveluiden lähitiimiin study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @), niin tilanteesi tarkistetaan.


  Olen ilmoittaunut lukuvuodelle, mutta haluaisin vaihtaa ilmoittautumista. Miten voin vaihtaa läsnäolon poissaoloksi tai poissaolon läsnäoloksi?
  - Jos haluat muuttaa ilmoittautumistietoa lukuvuoden aikana, käytä Läsnä- ja poissaolonmuutoshakemusta. Hakemus palautetaan syyslukukauden osalta viimeistään 15.9. ja kevätlukukauden osalta viimeistään 15.1. Koulutuspalveluiden lähitiimiin study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @).


  Olen ilmoittanut poissaolevaksi lakisääteisestä syystä. Minne toimitan lakisääteisen syyn todistuksen?
  - Voit lähettää skannatun ja valokuvatun todistuksen sähköpostilla Koulutuspalveluiden lähitiimiin study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @).


  Ilmoittauduin viime vuonna opintojaksolle X, mutta en osallistunutkaan sille. Nyt ehtisin opintojaksolle, mutta en voikaan ilmoittautua tulevalle toteutukselle, mistä tämä johtuu?
  - Edelliseen toteutukseen ilmoittautuminen estää opintojaksolle uudelleen ilmoittautumisen Pepissä. Pyydä edellisen toteutuksen opettajaa poistamaan ilmoittautuminen. Mikäli tämä ei onnistu, ole yhteydessä koulutuspalveluihin.  Kansainvälistyminen

  Onko minun mahdollista lähteä vaihtoon opintojeni aikana?
  - Kyllä, Oamkin opiskelijana voit lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon Eurooppaan tai Euroopan ulkopuolelle. Opiskeluvaihdot ovat yleensä yhden tai kahden lukukauden mittaisia, harjoitteluvaihdot yleensä vähintään kaksi kuukautta. Lyhyitä vaihtomahdollisuuksia (1-4 viikkoa) on myös useissa tutkinto-ohjelmissa. Vaihtoon lähtevät opiskelijat saavat apurahaa. Vaihdossa suoritettavat opinnot tai harjoittelu hyväksiluetaan Oamkin tutkintoon eikä vaihto siis myöhästytä valmistumistasi. Lisää tietoa löydät Opinto-oppaan Kansainväliset opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet -osiosta.


  Minulla on alaikäisiä lapsia tai terveydellisiä haasteita. Voinko silti lähteä vaihtoon?
  - Opiskelijat, joilla on alaikäisiä lapsia, jotka ovat omaishoitajia, joilla on lääkärin toteama vähintään keskivaikea toiminnanvajaus vammasta, toimintarajoitteesta tai vakavasta tai kroonisesta terveysongelmasta johtuen tai jotka ovat saaneet kansainvälistä suojelua, saavat Erasmus+ -vaihtoon lähtiessään apurahan korotuksen. Lisäksi joissakin vaihto-ohjelmissa on mahdollista hakea todellisiin kustannuksiin perustuvaa osallisuustukea, mikäli opiskelijalla on henkilökohtaisesta, fyysisestä tai psyykkisestä terveydentilasta, oppimisvaikeudesta tai muusta vastaavasta syystä liikkuvuuteen liittyviä ylimääräisiä kustannuksia. Ota rohkeasti yhteyttä Kansainvälisen liikkuvuuden palveluihin ja kysy lisää outgoing.students#oamk.fi (korvaa # -> @).


  Milloin voin hakea vaihtoon?
  - Vaihtoa kannattaa alkaa suunnitella hyvissä ajoin. Lukukauden tai lukuvuoden mittaiseen vaihtoon haetaan aina vaihtoa edeltävänä lukuvuonna marraskuussa (Euroopan ulkopuoliset vaihdot) tai helmikuussa (Euroopan vaihdot). Oma tutkinto-ohjelma määrittelee, milloin vaihtoon voi lähteä. Lyhytkestoisiin vaihtoihin ei ole yhtenäistä hakuaikaa, vaan niihin haetaan yleensä omien tutkinto-ohjelmien kautta niissä ohjelmissa, joissa niitä on tarjolla. Apurahaa itsehankittuun harjoitteluun ulkomailla voi hakea milloin vain. Lue lisää Opinto-oppaan Kansainväliset opiskelu- ja harjoittelumahdollisuudet -osiosta.


  Muita kysymyksiä

  Minulla on kysymys korkeakouluopiskelijan terveydenhuoltomaksuun liittyen. Minne voin olla yhteydessä?
  - Ammattikorkeakouluopiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle. Terveydenhoitomaksu täytyy maksaa jokaiselta lukukaudelta. Kela ei lähetä maksusta erillistä laskua, vaan se täytyy muistaa maksaa itse. Voit maksaa terveydenhoitomaksun OmaKelassa.

  Jos suoritat korkeakoulututkintoa ja olet ilmoittautunut läsnäolevaksi, sinulla on oikeus käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluita.

  Lisätietoa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksusta saat Kelalta.


  Minulla on aiempia opintoja tai osaamista, jonka haluan hyväksilukea tutkintooni. Miten hyväksilukua haetaan?
  - Opiskelija päättää HOT-prosessin käynnistämisestä ja hän saa siihen ohjausta. Pepissä tehtävään HOT-hyväksilukeminen-hakemukseen opiskelija saa ohjausta opintovastaavalta, kampus-opolta, opettajatuutorilta tai opintojakson opettajalta. Lisäksi koulutuspalveluiden henkilöstö neuvoo hakemuksen tekemisessä.

  Lisätietoa opintojen hyväksilukemisesta


  Sukunimeni/etunimeni on vaihtunut tai haluan täydentää henkilötunnustani ja haluaisin muutoksen Peppiin, miten toimin?
  - Voit käydä Koulutuspalveluiden palvelupisteellä tai lähettää pyynnön muutoksesta osoitteeseen study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @) Oamkin opiskelijasähköpostilla. Opiskelija todistaa muutoksen passilla tai kuvallisella henkilötodistuksella (huom! ajokortti ei käy todisteena) ennen kuin muutos tehdään opiskelijatietojärjestelmään.


  Haluan vaihtaa kutsumanimeni tai osoitteeni Peppiin. Miten saan ne muutettua?
  - Voit tehdä muutokset itse Pepissä.


  Valmistuminen

  Olen valmistumassa, miten haen tutkintoa?
  - Tutustu valmistumiseen liittyviin ohjeisiin.


  Miten haen valmistuessani sosiaali- ja terveysalan ammattioikeuksia?
  - Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää hakemuksesta laillistuksen toimia laillistettuna/nimikesuojattuna sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilönä. Hae välittömästi valmistumisesi jälkeen Valviralta ammattioikeuksia.
  Lisätietoa valmistumisesta


  Opintojen keskeyttäminen

  Haluan keskeyttää opinnot, miten toimin?
  - Jos haluat ilmoittautua poissaolevaksi, voit tehdä sen seuraavan lukukauden alusta alkaen. Katso ohjeet opinto-oppaasta. Mikäli harkitset eroa Oamkista, keskustele ensin asiasta opettajatuutorin, kampus-opon tai opintovastaavan kanssa. Jos päädyt kuitenkin eroamaan, niin täytä eroilmoitus ja palauta se skannattuna tai valokuvattuna Koulutuspalveluihin osoitteeseen study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @). Lisäohjeita ja eroilmoituslomakkeen löydät opinto-oppaasta.  Chat-palvelut

  Voit ottaa yhteyttä koulutuspalveluihin anonyymin chatin välityksellä. Löydät chatin sivun oikeasta alalaidasta. Chat löytyy myös Oivasta, Opinto-oppaasta ja Tuudosta!

  Chat on anonyymi, joten sinun henkilötietosi eivät näy koulutuspalveluille. Keskustelut kuitenkin tallentuvat ja muistiin jää myös muun muassa koneesi IP-osoite, kaupunki ja maa sekä käytetty selain. Chatista on laadittu myös palveluntarjoajan rekisteriseloste, joka on pyydettäessä saatavilla Ninchatilta.

  Opiskelijapalveluiden chat on pääsääntöisesti avoinna ma-pe klo 12-15. Muina aikoina voit jättää viestin chat-palvelun kautta, jolloin saat vastauksen sähköpostiisi (Huom! Tällöin viesti ei ole anonyymi). Loma-aikoina chat-palveluissa voi olla supistettuja aukioloja.

  Ninchatin yksityisyystiedote löytyy englanniksi osoitteesta ninchat.com/privacy.

  Chateissa toimitaan anonyymisti, joten niissä ei voi vastata esim. opintopistekertymiin tai opiskelijan henkilötietoja koskeviin kysymyksiin, vaan ne hoidetaan joko sähköpostilla tai henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa.

  Myös hakijapalvelut, avoin amk ja Oamkin kirjasto palvelevat opiskelijoita ja hakijoita chatissa. Hakijapalveluiden chat löytyy hakuaikoina hakukohdekohtaisilta Oamkin julkisilta sivuilta. Avoimen amkin chat osoitteesta www.oamk.fi/avoin ja kirjaston chat osoitteista oula.finna.fi/oamk ja libguides.oulu.fi/oamk.

  Linnanmaan kampuksen yhteystiedot

  Linnanmaan kampuksen palvelupiste Luotsi:

  Yliopistonkatu 9 7 C siipi, 1. krs.
  Palvelupiste sijaitsee lähellä ravintola Maraa.

  Luotsi-palvelupisteen palveluajat:
  ma ja ke klo 10 - 13, to klo 12 - 15

  Puh. 029 448 9210, ma - pe klo 10 - 12

  sähköposti: study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @)

  Palveluajat ja yhteystiedot, lähtevä opiskelijaliikkuvuus

  Palveluajat ja yhteystiedot, saapuva opiskelijaliikkuvuus

  Kontinkankaan kampuksen yhteystiedot

  Kontinkankaan kampuksen palvelupiste:

  Kiviharjuntie 4, Louhi-rakennus, 1. krs, tila Louhi 1194.

  Lähipalvelupisteen palveluajat:
  ma ja ke klo 10 - 13, to klo 12 - 15

  Puh. 029 448 9210, ma - pe klo 10 - 12

  sähköposti: study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @)

  Palveluajat ja yhteystiedot, lähtevä opiskelijaliikkuvuus

  Palveluajat ja yhteystiedot, saapuva opiskelijaliikkuvuus

  Oamk-lähipalvelutiimi

  Koulutuspalvelupäällikkö
  Kempas Eija, 050 317 4620

  Johtava koulutusasiantuntijat

  Koutonen Kati, 050 563 2626
  Karjalainen Päivi, 050 542 2177
  Vainionpää Markus, 046 923 5147

  Erikoissuunnittelija
  Rajaniemi Jarmo, 050 317 4917

  Koulutussuunnittelijat

  Aalto Sirpa, 050 540 4122 (Ammatillinen opettajankoulutus)
  Dehghani Mitra, 040 141 5099
  Fähnrich Bastian, 050 317 4931
  Jussila Heli, 050 436 6034
  Latva-Ranta Minna, 040 141 5736
  Moilanen Minna, 050 301 3837
  Nätynki Piritta, 050 562 7244
  Tauriainen Tiia-Mariia, 050 563 8854
  Tikkanen Laura, 050 4624735

  Suunnittelijat

  Kela-Haataja Susanna, 050 479 5268
  Lundström Annika, 050 470 0769
  Ländén Anniina, 040 141 5116
  Nikkanen Mervi, 040 652 6971

  Koulutusassistentit

  Alin Elina, 050 470 9740
  Fitzgerald Katariina, 050 475 4118
  Inkala Anu, 040 141 5734
  Kaukonen Emmi, 050 572 0719
  Kettunen Maarit, 040 141 5715
  Pohjola Raija, 040 141 5733
  Svenström Virve, 040 141 5119


  Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi#oulu.fi (korvaa # -> @), mutta toivomme kaikkien viestien tulevan osoitteeseen study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @).

 • Esteetön opiskelu

  Kaikilla opiskelijoillamme on oikeus esteettömään opiskeluun. Tavoitteenamme on kohdella kaikki opiskelijoita tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.  Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa erilaisen opiskelijan huomioon ottamisen ammattikorkeakoulussa. Pyrimme järjestämään opetusmenetelmät, oppimis- ja toimintaympäristöt sellaiseksi, että se palvelee kaikkia opiskelijoita ja auttaa heitä valmistumaan tavoitteellisissa ajassa. 

  Fyysinen ympäristö

  Korkeakoulumme kampusalueet (ks. kampuskartat) ovat yleisen liikkumisen kannalta hyvin toimivia. Esteettömyyteen on kiinnitetty huomioita lisäksi erilaisin järjestelyin: 

  • Kaikkien toimipisteiden pysäköintipaikoilla on merkityt inva-paikat.
  • Linnanmaan kampuksen esteettömät ulko-ovet ovat pääovi C sekä ovi C5. Kontinkankaan kampuksen esteetön ovi on Louhi-rakennuksen pääovi. Oulaisten kampuksen esteetön ovi on pääovi. 
  • Kaikilla kampuksilla on vierailijoita varten lainattava pyörätuoli, jota voi tarvittaessa tiedustella virastomestareilta.  Kampuksilla on riittävät tilat liikkua apuvälineiden kanssa.    
  • Linnanmaan kampuksella on ICT palveluista lainattavissa ns. induktiosilmukkapaketti, jota voidaan hyödyntää missä tilassa tahansa. Kontinkankaan kampukselta Paasi-rakennuksesta löytyy induktiosilmukalla varustettuja tiloja. Oulaisten kampuksen auditoriossa on induktiosilmukka.
  • Kaikilla kampuksilla on useita inva-WC:tä.
  • Kampuksilla on liikkumista helpottavia hissejä.

  Tuki ja ohjaus

  Korkeakoulussamme opiskelija saa tietoa ja tukea opintojensa suunnitteluun esimerkiksi opettajatuutorilta, opintovastaavalta ja kampus-opolta. Korkeakoulumme sivuilta löytyy opintojen suunnittelun tueksi monipuolista ja selkeää tietoa.

  Opiskelija, jolla on haasteita oppimisessa (esimerkkejä kuviossa 1), voi halutessaan pyytää opettajalta tukitoimia opintojakson suorittamisen tueksi.

  KUVIO 1. Esimerkkejä oppimisen haasteista

  Mikäli epäilet oppimisvaikeutta tai sinulla on jo todettu oppimisvaikeus, ole yhteydessä kampus-opoon (kuvio 2).

  Keskustele oppimisvaikeuksista kampusopon kanssa. Voit saada oppimisvaikeuteen liittyvän testauksen sekä tukitoimia.

  KUVIO 2. Etenemistapa mahdollisten tukitoimien saamiseksi

  Kampus-opot suunnittelevat yhdessä opiskelijan kanssa hänelle tarkoituksenmukaisimmat yksilölliset järjestelyt opintojen tueksi. Tukitoimia ovat esimerkiksi:

  • henkilökohtainen opintosuunnitelma
  • lisäaika tenttiin vähintään 20 minuuttia tuntia kohden
  • työpajat opintojen etenemisen tueksi
  • luentomateriaalit etukäteen
  • vaihtoehtoiset suoritustavat
  • opastus digitaalisiin apuvälineisiin
  • mahdollisuus suullisiin kokeisiin/tehtäviin tai mahdollisuus täydentää kokeita suullisesti
  • mahdollisuus tehdä koe useammassa osassa
  • lisäohjaus esimerkiksi opinnäytetyössä
  • Celia-palvelut
  • kurssikirjojen jatkettu laina-aika (ota ensin yhteys omaan kampus-opoosi)

  Opiskelijan vastuulla on kertoa opettajalle riittävästi tietoa tilanteesta, jotta opettaja voi antaa sinulle tarvittavaa tukea. Yksilöllisissä järjestelyissä huomioidaan sekä opintojakson että tutkinnon osaamistavoitteet. Opettajan tehtävänä on arvioida osaamistavoitteiden saavuttaminen ja turvata opiskelijoiden yhdenvertaisuus.

  Mikäli epäilet lukemiseen ja/tai kirjoittamiseen liittyvää vaikeutta (lukivaikeus), voi halutessasi hakeutua digilukiseulaan. Kampus-opot järjestävät digilukiseulan kolme kertaa lukuvuodessa. Digilukiseula voidaan tehdä tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijalle, jonka äidinkieli on suomi. Jos sinulle on tehty aikaisemmin lukitesti, ota yhteys kampus-opoon. Tällöin uutta testiä ei tehdä.

  Lukuvuoden 2023-2024 lukiseulat järjestetään:

  • 21.9.2023 klo 14.30 - 15.30 Linnanmaan kampus
  • 16.11.2023 klo 14.30 - 15.30 Kontinkankaan kampus
  • 8.2.2024 klo 14.30 - 15.30 Linnanmaan kampus

  Lukiseuloista tiedotetaan Oivassa muutama viikko ennen testiajankohtaa.

  Mikäli digilukiseulassa havaitaan viitteitä lukivaikeudesta, kampus-opo voi tehdä sinulle tarkemman yksilötestin. Jos sinulla todetaan lukivaikeus, saat lausunnon, jossa suositellaan sinulle kohdennettuja tukitoimia.

  Oppimista tukevista apuvälineistä ja -rahoista saat tietoa Kelan palveluista ja Tukilinjalta.

 • Digitaaliset apuvälineet opintojen tukena

  Opintojen tueksi on saatavilla erilaisia digitaalisia sovelluksia. Opiskelun digitaalisina apuvälineinä voivat toimia sekä mobiililaitteet eli tabletit ja älypuhelimet kuin tietokoneetkin. Osa tässä esitellyistä sovelluksista on saatavilla vain Apple-laitteille, osa myös Android-laitteille ja Windows-ympäristöön. Osa sovelluksista on maksullisia. Jotkut sovellukset vaativat toimiakseen datayhteyden. Sovelluksista saa lisätietoa sovelluskaupoista (AppStore, Google Play, Microsoft Store).

  Digitaalisia lukemisen ja kirjoittamisen apuvälineitä ovat muun muassa: 

  Kuvastatekstiksi.png Puheesta tekstiksi -sovellukset
  (esim. Google Docs)
  Kuvastatekstiksi.png Laitteen oma muistiosovellus äänimuistiinpanoille
  (esiasennettuna iPadilla)
  Kuvastatekstiksi.png Tekstistä puheeksi -sovellukset
  (esim. Wordin syventävä lukuohjelma, Voice Dream Reader)
  Kuvastatekstiksi.png Digitaaliset lukikalvosovellukset
  (esim. Wordin syventävä lukuohjelma)
  Kuvastatekstiksi.png Äänimuistiinpanot -sovellukset
  (esim. iPad/iPhone -muistiinpanot, Voice Memos)
  Kuvastatekstiksi.png

  Kuvasta tekstiksi -kuvantunnistuksen sovellukset
  (esim. Mobile OCR)

  Lisää esimerkkejä digitaalisista sovelluksista oppimisen tueksi

  Saavutettavuutta tukevia lisälaitteita ja -palveluita ovat myös: 

  • skannaavat kynät ja A4-skannerit (langattomat ja USB-yhteydellä liitettävät)
  • erilliset lisämikrofonit puheentunnistuksen tarkentamiseen
  • Celia-äänikirjapalvelu (Ajantasaiset sovellustiedot Daisy-äänikirjojen kuunteluun: www.celia.fi).

  Myös mobiililaitteiden ja tietokoneiden käyttöasetuksissa on puhetoiminnon asetuksia, jolloin esimerkiksi valittu teksti on mahdollista kuunnella puhuttuna ilman erillisen sovelluksen asentamista. iPadissa ja iPhonessa löydät nämä asetuksista. Apple-laitteiden järjestelmäasetuksista löytyy myös esteettömyysasetuksia, joiden avulla voi säätää muun muassa oman laitteen värejä, kontrasteja ja tekstikokoa.

  Windows-ympäristössä esteettömyysasetukset löytyvät ohjauspaneelin helppokäyttötoiminnoista. Voit säätää muun muassa hiiren, näppäimistön ja näytön asetuksia sekä säätää puheentunnistusominaisuuksia. Android-mobiililaitteen Asetukset-valikosta löytyvästä Helppokäyttöisyys-valikosta löydät muun muassa teksti puheeksi -toiminnon Näkö-valikosta.

  Google Drivessä on mahdollista kirjoittaa teksti puhumalla muun muassa Google Docs- ja Google Slides -asiakirjoihin (vrt. Word ja PowerPoint). Speech Recognition -lisäosan saa Google Docsissa käyttöön ylävalikon Add-ons-kohdasta (suom. Laajennukset), josta löytyvästä virtuaalikaupasta maksuttoman lisäosan voi myös asentaa.

  Myös Google Chrome -selaimessa ja Google Kääntäjä -sanakirjassa on puheentunnistus. Mercury Reader -laajennuksen avulla Chrome-selain muokkaa verkkosivut yksinkertaisempaan, helppolukuisempaan muotoon. Wordin syventävässä lukuohjelmassa on myös puheentunnistus, mutta se ei ole saatavilla vielä suomenkielellä.

  Apurahoja digitaalisten oppimisen apuvälineiden hankintaan myöntää muun muassa Tukilinja. Myös Kelan apuvälinekeskus myöntää apuvälineitä työhön ja opiskeluun. Lisätietoa apurahojen hakemisesta saa Oulun ammattikorkeakoulussa kampusopoilta.  

  Lisätietoa ja havainnollisia ohjeita iPad- ja iPhone-laitteille muun muassa edellä mainittujen digitaalisten oppimisen apuvälineiden käyttöön ja laitteiden puhetoimintojen asetuksiin on koonnut Erilaisten oppijoiden liiton Oppimisen apuvälinekeskus. Erilaisten oppijoiden liitto ry ja Oppimisen apuvälinekeskus tarjoavat lisätietoa ja oppaita sovellusten käyttämiseen ja asentamiseen.

 • Opintopsykologi

  Tutkinto-opiskelijoidemme käytettävissä on opintopsykologi.

 • Korkeakoululiikunta

  Oulun korkeakoulujen yhteiseen liikuntatarjontaan voit tutustua osoitteessa oulunkorkeakoululiikunta.fi.

 • Vakuutukset

   

  Vakuutukset ovat voimassa Ifissä (If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike).

  Opiskelijan vakuutusturvaan sisältyy:

  Lakisääteinen opiskelijatapaturmavakuutus 

  Ammattikorkeakouluopiskelijoita koskeva lakisääteinen tapaturmavakuutus, jonka vakuutusturva perustuu opiskelutapaturman korvaamisesta annettuun lakiin (Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta 1318/2002).  Lain nojalla korvataan tapaturma, joka on sattunut opiskeluun liittyvässä käytännön harjoittelutyössä. Turvan piiriin kuuluu käytännön opetus oppilaitoksessa sekä palkaton käytännön työharjoittelu oppilaitoksen ulkopuolisella työpaikalla. Mikäli työharjoittelusta maksetaan palkkaa, opiskelija kuuluu palkanmaksajan tapaturmavakuutuksen piiriin.

  Opiskelijoita koskeva tapaturmavakuutus on voimassa ulkomailla suoritettavan opiskelun tai harjoittelun aikana, mikäli ulkomainen opiskelu tai harjoittelu kuuluu opiskelijan opetussuunnitelmaan suomalaisessa oppilaitoksessa.

  Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus, oppilastapaturmat

  Vakuutus on voimassa opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa (mukaan lukien etäopetus) sekä tähän liittyvien välittömien matkojen aikana.

  Vakuutus on voimassa mm. teoriaopetuksen aikana, liikuntatunneilla, välitunneilla ja otettaessa osaa opetussuunnitelman puitteissa järjestettyyn toimintaan.

  Välittömillä matkoilla tarkoitetaan matkaa suorinta tietä opiskeluaikaisesta asunnosta oppilaitokseen tai opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan ja takaisin.

  Tapaturmat, ohjeet hoitoon hakeutumisesta:

  Mene lääkäriin heti tai mahdollisimman pian, mikäli vamma aiheuttaa oireita, jotka eivät häviä muutaman vuorokauden sisällä.

  Hakeudu hoitoon YTHS tai lähimmälle If terveyspalveluiden yhteistyökumppanille esim. Mehiläinen ja Terveystalo. Löydät kumppanit osoitteesta if.fi/sairaanhoitoverkosto.

  Ilmoita hoitolaitokseen työtapaturman ollessa kyseessä, että oppilaitos on Oamk ja vakuutus on Ifissä.

  Tapaturmaan liittyvät korvausasiat hoidetaan koulutuspalveluiden kautta, joten tapaturman sattuessa ota mahdollisimman pian yhteyttä study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @).

  Matkavakuutus

  Oamk on vakuuttanut ammattikorkeakouluopiskelijat opintoihin liittyvillä matkoilla. Vakuutustodistuksessa on kerrottu tarkemmin vakuutuksen sisältö.

  Vakuutustodistuksen saat koulutuspalveluiden kautta study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @).

  Matkavakuutus, ohjeet hoitoon hakeutumisesta ulkomailla:

  Hakeudu lääkäriin matkakohteessa.

  Ifin sopimussairaalat ja -lääkärit

  Näyttämällä matkavakuutuskorttia/todistusta ei yleensä tarvitse maksaa itse kuluja, vaan laskutus on Ifiin.

  Muussa tapauksessa maksa kulut ja hae korvauksia netin kautta.

  Ohjeet ja yhteystiedot vahinkoilmoituksen tekemistä varten

  Ifin korvauspalvelun yhteystiedot:

  Puhelin 010 19 17 15 (henkilövahingot) ja puhelin 010 515 8203 (matkatavarat).

  Hätätilanteessa ulkomailla ota yhteys SOS International 24/7. Soita +45 38 48 89 77.  

  USA, Kanada ja Etelä-Amerikka: Global Medical Management Inc (GMMI) 24/7.

  Puhelin USA:ssa ollessa: 1 800 694 9483.  USA:n ulkopuolelta +1 954 308 3901.

  Eurooppalainen sairaanhoitokortti

  Hanki kortti Kelasta ennen ulkomaan matkaa.

  Näyttämällä Eurooppalaista sairaanhoitokorttia https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti saat EU- ja Eta-maissa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa hoitoa samaan hintaan kuin maassa asuvat henkilöt.

  Saat lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa. Lääketieteellisesti välttämättömällä hoidolla tarkoitetaan hoitoa, joka ei voi odottaa sitä, että palaat kotiin.

  Pääset hoitoon myös, jos kyseessä on raskauteen liittyvä hoito, synnytys tai pitkäaikainen sairaus.

  Vastuuvakuutus

  Oamkin vastuuvakuutus sisältää opiskelijan työharjoitteluvastuun laajennusehdon.

  Vakuutus korvaa työharjoittelijaopiskelijan huolimattomuudellaan aiheuttamat esine- ja henkilövahingot harjoittelupaikalle tai sen ulkopuolisille, kun opiskelija on henkilökohtaisesti korvausvastuussa vahingosta.

  Vakuutustodistuksen saat koulutuspalveluiden kautta study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @).

  Yhteystiedot

  Ota vakuutusasioissa ensisijaisesti yhteyttä osoitteeseen study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @)

  Vakuutusyhteyshenkilö Anu Inkala, puh.  040 141 5734 

  Vakuutusyhteyshenkilö Maarit Kettunen,  puh.  040 141 5715 

  Vakuutusyhteyshenkilö Raija Pohjola, puh.  040 141 5733