Opintoihin vaikuttaminen

Opiskelijana voit vaikuttaa opintoihisi ja koulutuksen kehittämiseen Oamkissa monella eri tapaa. Omalla aktiivisuudellasi, esimerkiksi osallistumalla opintoihisi liittyviin asioihin, keskustelemalla ja kommentoimalla voit vaikuttaa suoraan moniin asioihin. Oamkin opiskelijapalautejärjestelmä antaa lisäksi jokaiselle opiskelijalle tasaveroiset mahdollisuudet palautteen antamiseen.


Oamkissa opiskelijan vaikuttamismahdollisuudet ovat monipuoliset.

   

Laatu on meidän kaikkien juttu.

 

Kuuntele podcast Miten opiskelija voi vaikuttaa?
 

Opiskelijapalautejärjestelmä

Opiskelijapalautejärjestelmä koostuu opintojaksoilta kerättävästä palautteesta, vuosittaisesta opiskelijakyselystä ja valtakunnallisista kyselyistä. Opiskelijana olet tärkeässä roolissa koulutuksen kehittämisessä. 
OAMKin palautejarjestelma: opiskelijapalaute

Opiskelijapalautejärjestelmä koostuu opintojaksopalautteesta, vuosittaisesta opiskelijakyselystä sekä valtakunnallisista kyselyistä.

Opintojaksopalautetta keräämme Pepin kautta jokaiselta opintojaksolta. Opiskelijat voivat antaa järjestelmän kautta

  • jatkuvaa palautetta
  • välipalautetta
  • opettajien omia palautekyselyitä ja
  • loppupalautetta.

Opettajat hyödyntävät saamansa palautteen opintojakson kehittämisessä.

Koulutuksesta järjestetään vuosittain tammi–helmikuussa yleinen kysely. Sen tavoitteena on selvittää opiskelijoiden näkemyksiä siitä, mitkä asiat toimivat ja mitä on tarpeen kehittää. Selvitettäviä asioita ovat muun muassa

  • opintojen työelämälähtöisyys
  • opintojen eteneminen ja toteuttaminen sekä
  • opiskelijatyytyväisyys.

Kyselyn tulokset käsitellään tutkinto-ohjelmittain, ja nostetaan kehittämiskohteet tulosten ja yhteisen käsittelyn perusteella.

Valtakunnalliset kyselyt
Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP-kysely) on valtakunnallinen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely, jossa opiskelija arvioi ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta ja opiskelusta kokonaisuudessaan. Kysely toteutetaan viimeistään tutkintotodistuksen hakemisen yhteydessä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä paikallisesti korkeakoulun oman toiminnan kehittämisessä että valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa. Voit tutustua Oamkista valmistuneiden vastauksiin Vipunen-portaalissa.

Vuosittain toteutettava ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely on sähköinen kysely viisi vuotta aikaisemmin valmistuneille. Sen tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa valmistuneiden työllistymisestä, koulutuksen tuottamista uramahdollisuuksista sekä opintojen työelämävastaavuudesta. Tietoa saadaan myös tyytyväisyydestä suoritettuun tutkintoon, valmistuneiden alueelliseen sijoittumiseen ja siitä, kuinka aktiivisesti ja millä tavalla on jatkokouluttauduttu.