Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) opettajatuutori on opiskelijan lähiohjaaja. Henkilökohtaisen ja ryhmätuutoroinnin rinnalle on kehitetty Study Group -tuutoroinnin menetelmä, jossa opettajatuutori tapaa koko Study Group -ryhmän samalla kertaa. Menetelmä tukee opiskelijoiden ryhmäytymistä, ja opettajatuutori on paremmin tietoinen opiskelijoiden tilanteesta, koska tapaa heitä useammin kuin perinteisessä tuutoroinnissa.

Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hankkeen Oamkin osaprojektissa kehitettiin Study Group -tuutorointia. Alkuperäinen idea oli syntynyt jo ennen hanketta, kun tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa mietittiin verkkoryhmien tuutoroinnin kehittämistä. OHJY-hankkeessa Study Group -tuutorointia pilotoitiin yhdeksässä eri tutkinto-ohjelmassa. Mukana piloteissa oli lähes tuhat opiskelijaa ja 25 opettajatuutoria. Study Group -tuutorointikoulutuksiin osallistui yhteensä 56 opettajatuutoria. (Kuva 1.)

Piirretty kuva, jossa ihminen salkku kädessä tavoittelee ilmasta avainta.
KUVA 1. Opettajatuutori on opiskelijan lähiohjaaja (kuva: Nelli Ahosola).

Opettajatuutorit pitivät Study Group -tuutorointia positiivisena kokemuksena. Seuraavassa piloteista saatuja opettajatuutoreiden kommentteja:

Opiskelijoita on tavannut useammin
ja keskustelut ovat olleet syvällisempiä.

Opiskelijat uskaltavat lähestyä opettajatuutoria helpommin.

Suoria kysymyksiä tullut opettajatuutorille vähemmän.

Opiskelijaan saa paremman kontaktin ja käsityksen opiskelijan opiskelukyvystä.

Pudokkaat löytyivät paremmin.

Toisilta opiskelijoilta tullut tietoa poissaolijoiden tilanteesta, mutta heitä ei saa kuormittaa liikaa.

Opiskelijat näkevät Study Group -toiminnassa potentiaalia, vielä pitää opettajat saada tunnistamaan se!

Opiskelijoiden ajatuksia Study Group -tuutoroinnista

Opiskelijat kokivat Study Group -tuutoroinnin pääasiassa positiivisena. Samassa ryhmässä toimiminen saatettiin toisinaan kokea haastavaksi, jos arvosanatavoitteet tai henkilökemiat eivät kohdanneet. Joissakin vastauksissa toivottiin, että ryhmäjakoa vaihdettaisiin esimerkiksi lukukausittain. Seuraavassa opiskelijoilta saatuja kommentteja Study Group -tuutoroinnista:

Sain ryhmältä tietoa mitä tunneilla
on käsitelty ja mitä tehtäviä tehty.

SG-toiminta on todella hyödyllistä ja niistä saa todella paljon tukea opiskeluun varsinkin jos ryhmä on luotettava.

Ei ollut ikinä koko luokan kanssa mitään kunnollista tutustumista.

On kuormittavaa, kun jonkun ryhmäläisen kanssa tavoitteet ei kohtaa ollenkaan, ja häntä saa patistella osallistumaan ryhmätöiden tekemiseen.

Muut opettajat eivät tunnu tietävän tuutorointi-ryhmistä, kun he antavat jakautua itse ryhmiin.

Study Groupissa toimiminen auttoi minua suorittamaan opintoni loppuun vähemmällä stressillä. Oli hyvä tietää, että apua pystyi pyytämään muilta ryhmän jäseniltä ja tuutorilta matalalla kynnyksellä.

Hyviä puolia Study Groupeissa on se, että voidaan käsitellä tuutorointiin liittyviä asioita pienemmissä ryhmissä, jolloin varmasti tulee kuulluksi.

Study Groupit olisivat käteviä silloin, jos kaikki jäsenet sattuvat olemaan aktiivisia ja Study Grouppeja käytettäisiin joka ikisessä ryhmätyössä.

Study Group -tuutorointi pähkinänkuoressa

Jokainen opettajatuutori tekee tuutorointia omalla persoonallaan. Menetelmä antaa siihen tietyt perusperiaatteet. Study Group -tuutoroinnin piloteissa on todettu joitakin tuutoroinnin onnistumiselle tärkeitä asioita:

  • Study Group -ryhmät tulee muodostaa heti opintojen alussa tai jopa ennen opiskelijoiden saapumista.
  • Jokaisen opiskelijan on kuuluttava johonkin Study Group -ryhmään.
  • Study Group -tuutoritapaamisissa jokaisen opiskelijan ääni tulee saada kuuluville.
  • Study Group -tuutoritapaamiset ovat säännöllisiä.
  • Study Group -tuutoritapaamisten ilmapiiri pidetään rentona ja opiskelijalähtöisenä.
  • Opiskelijoilta kannustetaan kertomaan, jos jollain opiskelijalla on ongelmia tai häntä ei tavoiteta.
  • Opettajatuutori ohjaa opiskelijoita ratkomaan ongelmat ryhmässä itsenäisesti.
  • Opintojaksojen opettajien ja opettajatuutorin yhteistyö on tärkeää ryhmätöiden tekemisen näkökulmasta, jotta opiskelijat voivat tehdä ryhmätyöt Study Group -ryhmässä.

Materiaalit opettajatuutorin käyttöön

Study Group -tuutoroinnin käsikirjaan (kuva 2) koottu sekä tuutorointimenetelmän kuvaus sekä sen taustalla olevan Study Group -toiminnan pääpiirteet. Käsikirjassa käsitellään ryhmien muodostamista ja ryhmäytymistä, tuutoritapaamisten järjestämistä ja sisältöjä. Mukana on myös vinkkejä, miten edetä, jos ryhmä ei toimi.

Kuvituskuva, jota klikkaamalla pääsee lukemaan seuraavan teoksen: Viinikka, S., Saarinen, S., Rönkkö, S. & Korhonen, E. 2023. Study Group -tuutorointi. Menetelmä opettajatuutorointiin korkeakoulussa.
KUVA 2. Linkki Study Group -tuutoroinnin käsikirjaan. Käsikirjaan pääsee klikkaamalla kuvaa.

Kun Study Group -toiminta ja -tuutorointi otetaan käyttöön opiskelijoiden kanssa, heille on hyvä kertoa toiminnan periaatteet. Opiskelijoiden on hyvä ymmärtää oma vastuunsa ryhmän toiminnassa. Opettajatuutori voi käynnistää Study Group -toiminnan kalvosarjan (kuva 3) avulla. Lopussa on tehtävä, jolla ryhmien toiminta saadaan konkreettisesti alkuun.

Kuvituskuva, jota klikkaamalla pääsee lukemaan seuraavan teoksen: Viinikka, S., Saarinen, S., Korhonen, E. & Rönkkö, S. 2023. Study Group -toiminnasta ja -tuutoroinnista opiskelijoille.
KUVA 3. Linkki Study Group -tuutoroinnin kalvosarjaan. Kalvosarjaan pääsee klikkaamalla kuvaa.

Yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia

Study Group -toiminta ja -tuutorointi lisäävät opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunnetta. Heillä on oma ”kotipesä”, josta saada tukea. Kun opettajatuutori ja opiskelijat tuntevat toisensa, kasvaa koko yhteisön yhteenkuuluvuuden tunne. Opiskelijat ohjataan ratkomaan itse ryhmässä esiin nousseita ongelmia.

Tuottaisiko tämä jopa lisää hyvinvointia, sehän oli koko OHJY-hankkeen tavoite.Sinikka Viinikka
lehtori
ICT ja liiketoiminta
Oulun ammattikorkeakoulu

Susanna Saarinen
lehtori
Ammatillinen opettajankoulutus
Oulun ammattikorkeakoulu

Erja Korhonen
lehtori
Ammatillinen opettajankoulutus
Oulun ammattikorkeakoulu


Kaikki hankkeen julkaisut Oamk Journalissa

Lisälukemista

Harju, T. & Viinikka, S. 2022. Saattaen vaihdettava. Oamk Journal 199/2022. Hakupäivä 8.6.2023. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022121471400

Korhonen, E., Saarinen, S. & Viinikka, S. 2023. Study Group -tuutoroinnilla yhteenkuuluvuutta. Hakupäivä 28.8.2023. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023080192835

Rönkkö, S. 2021. Keltaiset ja oranssit laput Study Group -tuutoroinnissa. Blogi 14.12. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hakupäivä 8.6.2023. https://ohjauksellahyvinvointia.diak.fi/keltaiset-ja-oranssit-laput-study-group-tuutoroinnissa/

Rönkkö, S., Saarinen, S. & Viinikka, S. 2022. Opiskelijoiden kokemuksia Study Group -tuutoroinnista. Oamk Journal 160/2022. Hakupäivä 8.6.2023. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022101161590

Saarinen, S. & Viinikka, S. 2022. Study Group -tuutorointi osana opiskelijan ohjausta. Oamk Journal 68/2022. Hakupäivä 8.6.2023. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022050532760

Saarinen, S., Rönkkö, S. & Viinikka, S. 2022. Opettajatuutoreiden mietteitä Study Group -tuutoroinnista. Oamk Journal 135/2022. Hakupäivä 8.6.2023. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022091358862

Saarinen, S. & Viinikka, S. 2023. Opiskelukyky on koko korkeakoulun asia. Oamk Journal 27/2023. Hakupäivä 8.6.2023. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023032132665

Saarinen, S., Viinikka, S. & Rönkkö, S. 2022. Study Group -tuutorointi vertaistuen mahdollistajana. Opinto-ohjaaja 4, 21‒22. Hakupäivä 8.6.2023. https://issuu.com/opinto-ohjaaja-ammattilehti/docs/opinto-ohjaaja_4_2022_web

Viinikka, S. 2022. Study Group -ryhmät osana ohjausta. Skootteri 2, 12‒13. Hakupäivä 8.6.2023. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022081255153

Saarinen, S. & Viinikka, S. 2022. Study Group -tuutorointi osana opiskelijan ohjausta. Oamk Journal 68/2022. Hakupäivä 8.6.2023. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022050532760

Viinikka, S. 2022. Study Group -tuutorointi leviää ’kulovalkean tavoin’. Blogi 19.10. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hakupäivä 8.6.2023. https://ohjauksellahyvinvointia.diak.fi/study-group-tuutorointi-leviaa-kulovalkean-tavoin/

Viinikka, S. & Poropudas, A. 2021. MOOD ja OHJY – Opiskelijoiden hyvinvointia parantamassa. Oamk Journal 44/2021. Hakupäivä 8.6.2023. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021090245036

Viinikka, S. & Saarinen S. 2023. Mitä opiskelijat toivovat opettajatuutoroinnilta? Blogi 16.5. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hakupäivä 8.6.2023. https://ohjauksellahyvinvointia.diak.fi/mita-opiskelijat-toivovat-opettajatuutoroinnilta/

Viinikka, S. & Saarinen S. 2023. Study Group -toiminnalla ryhmätyöt voimavaraksi. Oamk Journal 58/2023. Hakupäivä 8.6.2023. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023042037791

Viinikka, S., Saarinen, S. & Rönkkö, S. 2022. Miten tukea yhteenkuuluvuuden syntyä verkko-opiskelussa? Oamk Journal 29/2022. Hakupäivä 8.6.2023. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022031423307