Monipuolinen sosiaali- ja terveysalan ylempien ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmien tarjonta Oamkissa, sen kehittämisnäkökulmat ja valmistuvien osaaminen ovat keskeisiä teemoja tässä kolumnisarjassa. Sisällöt ovat ajankohtaisia uuden Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen näkökulmasta vuonna 2022, jolloin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot täyttävät 20 vuotta. Soten YAMK-tutkinnot tutuiksi -kolumnisarjaa jatkavat kirjoituksellaan lehtori Eija Hautala ja yliopettaja Heidi Ruotsalainen.

Soten YAMK-tutkintoja käsittelevän kolumnisarjan logo.

Oamkissa yritysyhteistyö ja yrittäjyyden tukeminen on kirjattu tavoitteisiin ja strategiaan monilla eri tavoin. Tuemme tutkimus- kehitys- ja innovaatiotyöllä yritystoiminnan uudistumista sekä opiskelijoiden innovaatiotoimintaa. Oamkin Yrityshautomosta saa tukea ja sparrausta oman yrityksen tai liikeidean kehittämiseen. Hautomopalvelun sisältö räätälöidään aina tarpeiden mukaan. Valmennustapaamisten, ohjauksen ja materiaalien lisäksi käytössä on laaja asiantuntijatiimi esimerkiksi rahoitukseen ja patentteihin liittyen ja tukea vaikka 3D-mallinnusten tekemiseen. Avoimen ammattikorkeakoulun kautta hautomopalvelu on kaikkien käytettävissä pienellä rahalla, Oamkin opiskelijoille palvelu on ilmainen.

Uusien terveys- ja hyvinvointialan innovaatioiden alkuvaiheen arviointiin ja testaamiseen Oamk SimLab tarjoaa useita simulaatio- ja testausympäristöjä. Käytössäsi on teknologiatuettu kotiympäristö ja monipuolisesti sosiaali- ja terveysalan palveluympäristöiksi muunneltavat tilat, jonne voi tuoda oman tuotteensa testattavaksi. Oamk SimLab on erinomainen paikka saada monialaisen opiskelija- ja opettaja-asiantuntijoiden innovointitukea oman tuoteidean jalostamiseen ja prototyyppien testaamiseen. OuluHealth Labs yhteistyön kautta testauksia saadaan myös aitoihin käyttäjäympäristöihin.

Ennen kuin terveys- ja hyvinvointialalle kehitetty uusi tuote saadaan markkinoille, on yrityksen pitänyt hankkia laajasti tietoa muun muassa olemassa olevista vastaavista tuotteista ja potentiaalisten asiakkaiden tarpeista ja toiveista. Ajankohtainen tutkimustieto tuotekehityksen taustalla on tärkeää, jotta yritys pystyy vastaamaan tuotteeseen liittyviin kehitystarpeisiin. Yritys voi hankkia tuotteen kehittämiseen ja markkinointiin tarvittavaa näyttöä ja tutkimustietoa monella tapaa. Yksi mahdollisuus on yritysyhteistyö Oamkin sote-alan Master-tutkintojen kanssa.

Kuntoutusalan yritysten ja kuntoutuksen asiantuntijaopiskelijoiden (YAMK) kanssa pilotoitiin keväällä 2022 YritysCase-yhteistyötoimintaa, jossa keskiössä on näyttöön perustuvan terveydenhuollon malli. Toiminta palvelee yrityksiä ja opiskelijoiden oppimisprosessia.

Kuntoutuksen YritysCase-yhteistyötoiminnassa yritykset määrittelevät tutkimustiedon tarpeitaan tuotteidensa ja palveluidensa kehittämiseksi, arvioimiseksi ja implementoimiseksi. Yhdessä yritysten kanssa keskustellen opiskelijat täsmentävät toimeksiantoja, jonka jälkeen opiskelijatiimit ryhtyvät työskentelemään systemaattisesti eri menetelmin. Prosessi on iteratiivinen ja toteutettuja tuotoksia voidaan hyödyntää tuotteen markkinoinnissa ja erityisesti edelleen kehittämisessä. Lopputuotokset voivat olla palvelun tai tuotteen testaussuunnitelmia, kirjallisuuskatsauksia, arviointimittareiden valintaa, palvelun implementaatioprosessin suunnittelua tai koulutussuunnitelmia. Kirjallisen raportin lisäksi yritykset kutsutaan loppuwebinaariin, jossa tuotokset esitellään.

Oamkin sote-alan Master-tutkinnoissa opiskelee vahvan ammattitaidon omaavia eri alojen ammattilaisia. Yritysyhteistyön kautta on mahdollista laajemmin liittää asiantuntijuuttaan yritysten tarpeisiin. Osa Master-opiskelijoista etsii myös uusia uramahdollisuuksia yritysmaailmasta. Niinpä yritysten kannattaa vapaasti ehdottaa aiheita YritysCase-yhteistyötoimintaan. Tavoitteena on löytää räätälöidysti opintokokonaisuuksia, jotka vastaavat yritysten tarpeeseen.


Eija Hautala, lehtori
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Valokuvassa Eija Hautala.
Eija Hautala (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu).

Heidi Ruotsalainen, yliopettaja
Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Valokuvassa Heidi Ruotsalainen.
Heidi Ruotsalainen (kuva: Oulun ammattikorkeakoulu).


Kolumnisarjan seuraavat kirjoittajat ovat lehtori Karoliina Paalimäki-Paakki, yliopettaja Merja Männistö ja yliopettaja Jukka Jauhiainen.

Kolumnisarjan aiemmat julkaisut:

– Immonen Kati: Näyttöön perustuvuus kulkee mukana läpi opintojen opettajasta oppijaan
– Vanhanen Minna & Ronkainen Sanna: Kliininen asiantuntija tarvitsee kehittämistyössään pedagogista osaamista

 Männistö Merja: Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut -tutkinto-ohjelmassa opiskellaan yhteisöllisesti verkko-oppimisympäristössä
 Päätalo Kati & Kiviniemi Liisa: Työkykyjohtaminen sotealan johtajan kompetenssina
– Tuomikoski Anna-Maria: Digipalveluiden kehittämiseen tarvitaan monialaista osaamista
 Koivunen Kirsi: Master-koulutuksesta tohtoriopintoihin
 Ruotsalainen Heidi & Kurttila SannaNäyttöön perustuvan kuntoutuksen toteutumiseksi tarvitaan kuntoutuksen asiantuntijoita
 Niemelä Eija & Hökkä Minna: Palliatiivinen hoito – sydämen asia
 Kiviniemi Liisa: Mielenterveysosaamista tarvitaan
– Rantala Arja: Tutkimusmenetelmien opiskelu ja opettaminen englanninkielisessä kliinisen optometrian YAMK-tutkinnossa
– Paldanius Mika & Holappa-Girginkaya Jaana: Bioanalytiikan alakohtaiset YAMK-opinnot syventävät osaamista ja auttavat urakehityksessä
– Schroderus-Salo Tanja & Jussila Aino-Liisa: Kliinisen radiografian syventävissä opinnoissa hyödynnetään verkostototeutusta

– Niemelä Eija & Saarnio Reetta: Sairaanhoitaja kliinisen asiantuntijan urapolulla


Lähteet

Oulun ammattikorkeakoulu. Yrityshautomo. Hakupäivä 2.5.2022. https://www.oamk.fi/fi/palvelut/muut-palvelut/yrityshautomo

Oulun ammattikorkeakoulu. SimLab. Hakupäivä 3.5.2022. https://www.oamk.fi/fi/palvelut/kehitysalustat/simlab