Tässä kokoomateoksessa esitetään Sote-alan osaava työvoima, muuttuvat osaamistarpeet (OSMU) -hankkeen toteuttama palvelumuotoilun monivaiheinen prosessi ja siinä käytetyt menetelmät määrittely-, tutkimus- ja suunnitteluvaiheessa. Hankkeessa aivoverenkiertohäiriötä (AVH) sairastavan hoitopolulla tarvittavan osaamisen kehittämistä toteutettiin monivaiheisella, ihmislähtöisellä palvelumuotoilun prosessilla, johon osallistui sairastuneita, heidän läheisiään sekä ammattilaisia ja esihenkilöitä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä, Oulun kaupungista, Oulunkaaresta sekä Oulun Eteläisen kunnista. Myös Aivoliiton edustajia sekä sosiaali- ja terveysalan opettajia osallistui yhteiskehittämiseen.

Ihmislähtöistä AVH-hoitopolun tarkastelua – esipuhe
Koivunen Kirsi, Karsikas Eevi, Jarva Erika

Määrittelyvaihe

Ammattilaiset kokevat edelleen monia haasteita AVH-hoitopolulla
Jounila-Ilola Päivi, Jarva Erika, Karsikas Eevi, Tuomikoski Anna-Maria, Mikkonen Kristina, Oikarinen Anne, Kääriäinen Maria, Meriläinen Merja, Koivunen Kirsi

Tutkimusvaihe

Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneet sekä heidän läheisensä tulee huomioida kokonaisvaltaisesti läpi hoitopolun
Jarva Erika, Karsikas Eevi, Jounila-Ilola Päivi, Tuomikoski Anna-Maria, Mikkonen Kristina, Oikarinen Anne, Kääriäinen Maria, Meriläinen Merja, Koivunen Kirsi
AVH-digipalvelujen asiakasprofiilit työkaluna hoitopolun kehittämiseen
Nieminen Minna, Sipiläinen Emmi, Koivunen Kirsi, Jarva Erika, Karsikas Eevi, Jounila-Ilola Päivi, Mikkonen Kristina, Oikarinen Anne, Kääriäinen Maria, Meriläinen Merja, Tuomikoski Anna-Maria
Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen saumattomalla hoitopolulla turvataan hyvä hoito
Jylhä-Ollila Johanna, Jarva Erika, Tuomikoski Anna-Maria, Koivunen Kirsi, Karsikas Eevi, Jounila-Ilola Päivi, Mikkonen Kristina, Kääriäinen Maria, Meriläinen Merja, Oikarinen Anne

Suunnitteluvaihe

Yhdessä innovoiden kohti parempaa osaamista AVH-hoitopolulla
Karsikas Eevi, Jarva Erika, Tuomikoski Anna-Maria, Mikkonen Kristina, Oikarinen Anne, Kääriäinen Maria, Meriläinen Merja, Jounila-Ilola Päivi, Koivunen Kirsi
Digitalisaatiolla tukea aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen hoitopolulle
Sipiläinen Emmi, Nieminen Minna, Tuomikoski Anna-Maria, Jarva Erika, Karsikas Eevi, Jounila-Ilola Päivi, Mikkonen Kristina, Oikarinen Anne, Kääriäinen Maria, Meriläinen Merja, Koivunen Kirsi

Loppusanat


OSMU (Sote-alan osaava työvoima, muuttuvat osaamistarpeet) -hanke

Hankkeen yhtenä tavoitteena on tunnistaa ja kehittää AVH-sairastavan hoitopolun eri vaiheissa tarvittavaa ammattilaisten osaamista huomioiden asiakas- ja henkilöstönäkökulma. Hankkeen lopullisena tavoitteena on osaamisen kehittämisen toimintamallin toteuttaminen Pohjois-Pohjanmaan sote-palvelutuotantoalueella.

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2020–31.5.2023

Toteuttajat: Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Toiminnallisina kumppaneina Oulun kaupunki ja Oulunkaari.

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto


Hankkeen muut julkaisut Oamk Journalissa