Harjoittelu voi olla uralle ratkaisevan tärkeä. Työssä voi hyödyntää myös harrastuksen tuomaa osaamista. Insinöörin on hyvä osata muutakin kuin tekniikkaa.

Jokainen luova projekti – niin myös tämä kirjoitus – alkaa näillä aineksilla: kuulokkeet päähän, päivän fiilikseen sopivaa musiikkia soimaan ja kupillinen kahvia käden ulottuville. Musiikki on kuulunut elämääni aina, niin vapaa-ajan harrastuksena kuin inspiraation lähteenä töissä ja koulumaailmassa. Siviilielämän bändiviritysten lisäksi työkavereiden kanssa meillä on firman oma house band, joka viihdyttää esimerkiksi kesäjuhlilla.

Miten päädyin tähän porukkaan, josta löytyy monen instrumentin taitajia? Opiskelujen osalta juureni johtavat Oamkille, josta valmistuin vuonna 2013 kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi tuotantotalouden suuntauksella. Matka nykyiseen työtehtävääni alkoi työharjoittelusta oululaisessa elektroniikka-alan yrityksessä, johon työllistyin Junior Mechanics Designeriksi. Tuohon aikaan Oulun elektroniikka-ala oli murroksessa, ja työt loppuivat sekä minulta että useammalta kollegaltani.

Työharjoittelun kautta saadut kontaktit osoittautuivat erittäin tärkeiksi, ja pian entinen työkaveri pyysi minua töihin TactoTekille, jossa hän oli hiljattain aloittanut. TactoTek oli tuohon aikaan pieni mutta kasvava start-up. Toimenkuvani oli laaja ja pääsin tekemään mekaniikkasuunnittelua monipuolisesti tuotantoprosessin alusta loppuun: tuotteiden mekaniikasta testaustyökaluihin. Samalla pääsin soveltamaan opiskelemiani asioita monipuolisesti käytäntöön.

Harrastuskin voi olla hyödyksi

Olen vapaa-ajallani värkkäillyt musiikin ja visuaalisten taiteiden parissa pienestä asti. Aloin tehdä pienimuotoista graafista suunnittelua muun työni ohella, ja vapaa-ajan mieltymysten yhdistäminen töihin alkoi tuntua erittäin hyvältä ajatukselta. Pian löysinkin itseni nykyisestä työtehtävästäni TactoTekin filmisuunnittelijana.

Työskentely meillä on mielenkiintoista ja melko poikkeuksellistakin. TactoTekillä tuotteiden suunnitteluprosessi on monialainen, ja vaatii tiivistä yhteistyötä suunnittelun ja tuotannon eri osa-alueiden kesken. Siksi on erityisen tärkeää, että ymmärrän oman tonttini lisäksi myös työkavereiden tekemiset. Tähän monialaisuuteen minulle on antanut erinomaisen pohjan opintoni tuotantotalouden suuntauksessa, jonka sisältöihin kuului perinteisten insinööriopintojen lisäksi mm. myynnin ja markkinoinnin, tuotekehityksen sekä muotoilun ja tuotannonohjauksen kursseja.

Omista opiskeluajoistani on jo kymmenisen vuotta, mutta omien kokemusteni pohjalta kannustaisin oppilaitoksia kehittämään mahdollisuuksia monialaisiin opintoihin ja yhteistyöhön eri opinto-ohjelmien opiskelijoiden välillä, sillä näitä taitoja tarvitaan työelämässä yhä enemmän.

Työelämätaidot haltuun

Etätöiden ja asiantuntijatyön lisääntyessä tärkeiksi työelämätaidoiksi nousevat myös ajankäytön hallinta ja itsensä johtaminen. Näitä työssä menestymisen ja työhyvinvoinnin kannalta oleellisia taitoja on hyvä kartuttaa jo opinnoissa. Niin ikään työharjoittelu on mielestäni erittäin tärkeä osa ammattikorkeakouluopintoja, ja siihen kannattaa panostaa myös jatkossa. Tulevaisuuden työntekijöitä haluaisin kannustaa opiskelemaan monialaisesti ja etsimään omia vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteitaan. Parhaassa tapauksessa työelämä tarjoaa mahdollisuuden yhdistää harrastus työhön, kuten minulle on käynyt.Kaarre Henri, Print Design Specialist
TactoTek Oy
Oamkin alumni

Valokuvassa Henri Kaarre.
Henri Kaarre (kuva: TactoTek Oy)


Blogiteksti on osa kokoomajulkaisua, joka ilmestyy myöhemmin keväällä Vieraskynä-palstalla.