Toimituskunnan tehtävänä on edistää Oamkin julkaisutoimintaa ja vastata Oamk Journalin kehittämisestä. Iso osa sen työstä on arvioida ja kommentoida Oamk Journaliin tarjottavia julkaisuja. Vahdinvaihto ePookista vastanneen tk-julkaisuneuvoston kanssa tapahtui huhtikuun puolivälissä.  Paljon kokemusta ja julkaisuneuvostosta tuttuja kasvoja siirtyi toimituskuntaan, jossa puhaltavat nyt uudet tuulet.

Valokuvassa toimituskunnan jäsenet.
Oamk Journalin toimituskunta. Kuvassa ylärivissä vasemmalta Satu Koho, Anne-Maria Haapala, Riitta Kokko, Sirpa Puolakka ja Sirpa Ahvenlampi. Alarivissä vasemmalta Minna Kamula, Aino-Liisa Jussila, Vesa Pitsinki ja Juha Pousi.

Toimituskunnassa on jäsen jokaisesta Oamkin yksiköstä. On luontevaa, että hänelle lankeaa myös viestinviejän ja -tuojan rooli Oamk Journalin ja yksikön välillä.

Aino-Liisa Jussila edustaa Sosiaali- ja terveysalan ja Sirpa Puolakka Liiketalouden yksikköä. Ammatillisesta opettajankoulutuksesta on mukana Juha Pousi, Tekniikan ja luonnonvara-alan yksiköstä Vesa Pitsinki. Minna Kamula tulee Informaatioteknologiasta. Oamk Journalin päätoimittaja Satu Kohon kotipesä on Kulttuurialan yksikkö.

Lisäksi toimituskuntaan kuuluvat Sirpa Ahvenlampi ja Riitta Kokko, jotka ovat Oulun yliopiston leivissä, sekä Oamkin viestintäjohtaja Anne-Maria Haapala.

Jutun kirjoittaja Koho vetäytyy esittelystä. Hänen ajatuksiaan voi lukea pääkirjoituksesta.

Ahvenlampi – tukena läpi julkaisuprosessin

Julkaisukoordinaattori Sirpa Ahvenlampi on kasvatustieteen maisteri, jonka työnkuvaan julkaisutoiminta on kuulunut 12 vuotta.

”Työuraa Oamkissa on takana yli 20 vuotta. Viimeisen vuoden olen ollut yliopiston kirjaston julkaisupalvelujen tiimissä. Julkaisutoiminnan ja viestinnän osaamistani olen kehittänyt muun muassa opiskelemalla verkkoviestintää Helsingin yliopistossa.”

Oamk Journalissa Ahvenlampi huolehtii julkaisuprosessin etenemisestä.

Olen yhteydessä kirjoittajiin ja toimin heidän linkkinään toimituskuntaan. Tuen kirjoittajaa koko julkaisuprosessin ajan.

Ahvenlampi jatkaa, että hyvä juttu kertoo selkeästi ja mielenkiintoisesti kirjoittajan asiantuntijuudesta. Se luetaan, vaikka aihe ei olisikaan lukijalle tuttu.

”Verkossa julkaistaessa on erityisen tärkeää käyttää hyväksi verkon tarjoamia mahdollisuuksia, kuten kuvia, videota ja ääntä.”

Ahvenlammen mielestä Oamk Journalin tärkein tehtävä on tarjota oamkilaisille julkaisukanava, jossa he saavat tuoda esille asiantuntijuuttaan.

”Sitä kautta välittyy tietoa Oamkin osaamisesta ja täällä tapahtuvasta kehittämistoiminnasta.”

Millaisena toivot näkeväsi Oamk Journalin vuoden päästä?

”Houkuttelevana ja valtakunnallisesti merkittävänä julkaisukanavana”, vastaa Ahvenlampi.

Kokko – julkaisutiedonkeruuta ja rinnakkaistallentamista

Tietoasiantuntija Riitta Kokko on työskennellyt Oamkin kirjastossa noin 17 vuotta, viime vuodesta lähtien yliopiston kirjaston julkaisupalveluissa.

”Olin tk-julkaisuneuvostossa tekemässä ePookia melkein alusta asti eli noin 11 vuotta.”

Kokko vahtii, että julkaisut täyttävät opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruun kriteerit.

Haluan viedä julkaisuja populaarimpaan suuntaan,
jotta niitä jaksettaisiin lukea, koska tärkeää ja
mielenkiintoista asiaa niissä kyllä on.

Kokko jatkaa, että vaikka Oamk Journal ei vielä ole niitä kaikkein luetuimpia verkkojulkaisuja, sen jutut leviävät rinnakkaistallenteina Theseuksesta vielä vuosienkin päästä.

Hän soisi, että myös tekniikkaa käsittelevät julkaisut löytäisivät tiensä Oamk Journaliin.

”Tekniikassa tapahtuu Oamkissa paljon, mutta sen alan edustajat eivät ole tottuneet kirjoittamaan saavutuksistaan. Ja tosiaan, toivon vähän populaarimpaa otetta asiasisällöstä tinkimättä.”

Kokon resepti hyvälle jutulle on tällainen:

”Pitää olla jokin tärkeä asia, minkä haluaa kertoa muille opiksi. Sitten lyhyesti ja ytimekkäästi; se ei ole asiantuntijuuden mitta, että pitkitetään juttua.”

Sosiaalinen media tulisi Kokon mielestään valjastaa nykyistä paremmin julkaisujen levittämiseen.

”Pitäisi rohkaista kirjoittajia sekä videoiden ja podcastien tekijöitä jakamaan tekemiään julkaisuja somessa.”

Jussila ja Pousi jatkavat toimituskuntalaisina

Yliopettaja, terveystieteiden tohtori Aino-Liisa Jussila päätoimitti vuosikaudet Oamk Journalin edeltäjää ePookia. Työ julkaisujen parissa jatkuu, ja Jussila haluaakin tuoda toimituskuntaan kokemusta julkaisutoiminnasta ja innostusta kehittää verkkojulkaisua.

Tärkeintä on esitellä oamkilaisten osaamista kiinnostavasti.
Toivon näkeväni Oamk Journalin vuoden päästä
tunnettuna ja monipuolisena verkkojulkaisuna.

Millainen on hyvä juttu?

”Se on rakennettu asiantuntevasta sisällöstä ja onnistuneesta visualisoinnista”, Jussila vastaa.

Jussilan tapaan Juha Pousi oli ePookin tk-julkaisuneuvoston jäsen. Filosofian maisteri Pousista on moneksi. Hän on muun muassa media-alan ammattilainen ja opettaja. Amokissa hän on työskennellyt lehtorina vuodesta 2012.

Pousi tuo toimituskuntaan murusen poikkitieteellisyyttä, puoli litraa kokemusta viestinnästä ja toimittajuudesta sekä kaksi kiloa pedagogiikkaa ja osaamisperusteisuutta. Mukana on vielä runsas hyppysellinen videotyötä.

”Oamk Journalin tärkein tehtävä on välittää mielenkiintoista, ajankohtaista ja lukukelpoista tietoa korkeakoulumme eri painoalueista ja osoittaa maailmalle, että olemme kehityksen ja kehittämisen kärjessä.”

Oamk Journalin hän näkee lähitulevaisuudessa sujuvasti editoituna, selkeänä ja mielenkiintoisena julkaisuna, jota luetaan myös Linnanmaan ulkopuolella.

Hyvää juttua Pousi analysoi näin:

Siinä on helposti nähtävillä ydinasia eli syy,
miksi kyseinen juttu julkaistaan
ja miksi se luetaan.
Jos pihvi puuttuu, juttu ei maistu.

Pitsinki: ”Ruohonjuuritason näkemystä”

Myös Vesa Pitsinki vaikutti entisessä tk-julkaisuneuvostossa ja jatkaa Oamk Journalin toimituskunnassa.

”Olen rakentamistalousinsinööri, DI ja tekniikan lisensiaatti. Työkokemusta on kertynyt reilut 30 vuotta, niistä 20 projektinjohtohommissa toimisto-, sairaala-, asunto-, liikerakentamis- ja muissa projekteissa. Jonkun vankilan ja puhdastilalaboratorionkin ehdin rakennuttamaan.”

Pitsinki haluaa tuoda toimituskuntaan ruohonjuuritason näkemystä ja kokemusta – tekijöiltä, ei teoreetikoilta. Hänestä Oamk Journalin tärkein tehtävä on välittää tietoa siitä, mitä kaikkea Oamkissa tapahtuu ja että sitä tapahtuu paljon.

Kaikki jutut ovat hyviä.
Niin kuin kauneus on katsojan silmissä,
hyvyys on lukijan tai kuulijan silmissä tai korvissa.
Lukemalla oppii – olen muuten lukenut yli 10 000 kirjaa – ja erilaisia asioita lukemalla oppii enemmän”, Pitsinki sanoo.

Oamk Journal ei suinkaan ole valmis, vaan sitä kehitetään jatkuvasti.

”Vuoden päästä toivon näkeväni sen entistä parempana, valtakunnallisesti merkittävämpänä ja huomattavana lisärahoituksen hankkijana Oamkille.”

Kamula: ”Poikkitieteellistä innostunutta otetta”

Minna Kamula siirtyi ohjelmistofirmasta Oamkiin vuonna 1997.

”Olen taustaltani vahvasti poikkitieteellinen. Yliopistossa pääaineeni oli tietojenkäsittelyoppi. Sivuaineina luin informaatiotutkimusta, kasvatustiedettä ja hieman tähtitiedettä, joka on ollut rakas harrastukseni pienestä pitäen. Lopulta päädyin lehtoriksi Liiketalouteen. Nykyään kuulun Informaatioteknologian yksikköön.

Kamula uskoo tuovansa toimituskuntaan poikkitieteellistä innostunutta otetta, ehkä myös tieteen popularisointia. Oamk Journalia hän ei halua nähdä pelkkänä tiedejulkaisujen koosteena.

Toivon, että siinä olisi monipuolisesti
erilaisia artikkeleita, hankkeiden, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien esittelyjä sekä esimerkkejä opiskelijoiden töistä ja tutkimuksen haasteista.

Kamula jatkaa, että toimituskunta voisi olla avoin ottamaan vastaan myös lyhyempiä, erikoisempia ja vähemmän tieteellisiä kirjoituksia.

”Rohkeasti erilainen… vai miten se slogan meni? Toivottavasti Oamk Journalista kehittyy julkaisu, jota kaikki oamkilaiset ja sidosryhmät haluavat lukea ja odottavat innolla, mitä uutta sen verkkosivuille ilmestyy.”

Puolakka: ”Uutta evästä ajatteluun”

Sirpa Puolakka on markkinoinnin lehtori ja osaamispolkuvastaava Liiketalouden yksiköstä. Lisäksi hän toimii yksikön viestintäryhmässä ja Oamkin yt-neuvottelukunnassa.

”Aloitin työurani yritysviestinnässä. Myös Oamk Journalia lähestyn viestinnän näkökulmasta: mitä ja miten kerromme Oamkin toiminnasta sekä tutkimus- ja kehittämistyöstä sidosryhmillemme.”

Puolakan mielestä Oamk Journalin tärkein tehtävä on tarjota eri sidosryhmille tietoa ja uusia näkökulmia Oamkin koulutusaloilta.

Toivottavasti se samalla virittää
vuorovaikutusta toimijoiden välille.

Hyvä juttu tarjoaa lukijalle uutta evästä ajatteluun, Puolakka uskoo. Tässä tarkemmat ohjeet jutun rakentamiseen:

”Juttu on otsikoitu kuvaavasti ja johdattelee lukijan heti alussa keskeisiin teemoihin. Kieli on selkeää ja ymmärrettävää. Väliotsikot ja kappalejaot helpottavat luettavuutta ja silmäiltävyyttä. Kuvat ja kuviot havainnollistavat ja houkuttelevat lukijan tekstin pariin. Tekstissä viitataan käytettyihin lähteisiin ja ehkä annetaan vinkkejä muistakin, jotta lukija voi halutessaan hakea aiheesta lisätietoja. Kommentointimahdollisuus jutun lopussa mahdollistaa vuorovaikutuksen kirjoittajan ja lukijan välillä.”

Millaisena toivot näkeväsi Oamk Journalin vuoden päästä?

”Oamk Journal on tunnettu ja kiinnostava verkkojulkaisu, jonka juttuja jaetaan ja kommentoidaan aktiivisesti muissa kanavissa. Se on haluttu julkaisukanava Oamkin toimijoille”, Puolakka vastaa.

Haapala vastaa julkaisutoiminnasta

Oamkin viestintäjohtaja Anne-Maria Haapala edustaa toimikunnassa johtoporrasta. Hänen vastuullaan on julkaisutoiminta.

”Olen kiinnostunut yhteiskunnallisista ilmiöistä ja seuraan niitä työnikin puolesta. Haluan tuoda toimituskuntaan osaamista, jolla voimme popularisoida ja kertoa vaikuttavuudestamme siten, että tavoitamme laajan yleisön”, Haapala sanoo.

Laajan yleisön tavoittamiseksi tarvitaan hyviä ajankohtaisia juttuja, jotka tarjoavat uusia ja mielenkiintoisia näkökulmia.

Monialaisessa korkeakoulussamme tapahtuu päivittäin mielenkiintoisia asioita, jotka koskettavat suurta yleisöä. Tarvitsemme vain taitoa huomata ne ja kertoa niistä. Toivon, että meillä rohkaistutaan tuomaan näitä asioita esiin matalalla kynnyksellä.

Mikä on Oamk Journalin tärkein tehtävä?

”Kertoa kaikesta siitä mahtavasta työstä, jota teemme alueemme ihmisten, elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin eteen. Toivon Oamk Journalin olevan vuoden päästä noteerattu, moniääninen ja mielenkiintoinen. Se saisi olla yllättävä ja herättää keskusteluja”, Haapala vastaa.

Oamk Journal…

...on Oamkin ja sen asiantuntijoiden väylä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun valtakunnallisesti merkittävistä asioista. (Sirpa Ahvenlampi)
...on korkeakoulukentällä tunnettu ja arvostettu lehti. (Riitta Kokko)
...on lukijaystävällinen ja monialainen verkkojulkaisu. (Aino-Liisa Jussila)
...on ammattikorkeakoulumme kasvot ja ääni ulkomaailmalle, käyntikortti. (Juha Pousi)
...on tietoväylä niille, jotka ovat kiinnostuneita siitä, miten maailma menee eteenpäin. (Vesa Pitsinki)
...on oamkilaisten oma julkaisukanava. (Sirpa Puolakka)
...tähtää rohkeasti tulevaisuuteen ja laajemmalle lukijakunnalle. (Minna Kamula)
...on rohkea, ennakkoluuloton, herättää ajatuksia, nousee kahvipöytäkeskusteluihin ja joskus jopa provosoi. (Anne-Maria Haapala)Koho Satu, yliopettaja
Oulun ammattikorkeakoulu, Kulttuurialan yksikkö