Hankkeet voivat tarjota opiskelijoille paljon oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia. Olemme POTKE-hankkeessa halunneet ottaa opiskelijat mahdollisimman laajasti hanketyöhön mukaan. Hankeviestinnässä olemme tarjonneet opiskelijoille useita erilaisia toimeksiantoja, joita esittelemme tässä blogikirjoituksessa. Opiskelijat ovat tuoneet hankeviestintään uusia ideoita, tuoreita näkemyksiä sekä raikkaita ajatuksia ja oivalluksia. Opiskelijoille viestinnän toimeksiannot ovat antaneet mahdollisuuden tehdä aitoja työnäytteitä omasta osaamisestaan.

Hankkeen alkumetreillä vuonna 2020 tarjosimme opinnäytetyöaiheen hankkeen markkinointiin liittyen. Opinnäytetyössä [1] hankkeelle luotiin markkinointisuunnitelma, joka tuki hankkeen tavoitteita. Työssä luotu digitaalinen brändi ja markkinointimateriaali sopivat hankkeen kohderyhmälle, joita ovat nuoret peruskouluikäiset. Opinnäytetyön osana aloitettiin Instagram-tilin käyttö eli luotiin tili, logo (kuva 1), visuaaliset materiaalit ja aloitettiin julkaisut. Lisäksi opinnäytetyöntekijä hankki seuraajia profiilille.

Potke-hankkeen logo.
KUVA 1. Hankkeen someviestinnässä käytetty logo suunniteltiin opinnäytetyönä tehdyssä markkinointisuunnitelmassa

Opinnäytetyössä [1] tehty visuaalinen ilme ja markkinoinnin ohjeistus, kuten vuosikello, ovat auttaneet meitä viestinnän toimenpiteissä koko hankkeen ajan. Koemme, että opiskelijan tuoma moderni ja nykyaikainen näkemys verkkoviestinnästä on rohkaissut meitä monipuolisempaan ja lukijoita houkuttelevampaan viestintään.

Kuvakaappaus Potke-hankkeen Instagram-tilin postauksesta, jossa käsitellään sitä, miten työnantajaa kannattaa lähestyä.
KUVA 2. Kuvankaappaus Instagram-postauksesta, joka on toteutettu visuaalisen brändin mukaisesti

Keväällä 2021 halusimme lisätä näkyvyyttä ja saada viestinnästä vielä enemmän tukea hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjausryhmä kannusti meitä tekemään hankeviestintää nuorten suosimaan TikTokiin. Löysimmekin opinnäytetyön tekijät, jotka lähtivät suunnittelemaan ja tekemään viestintää tähän nuorten suosimaan some-kanavaan. [2]

Työn tarkoituksena oli löytää keinoja nuorten kannustamiseen työelämään TikTok-viestinnän avulla. Opinnäytetyön [2] tuloksena hankkeelle luotiin TikTok-kanava. Kanavalla toteutettiin kampanja, jonka tavoitteena oli saada mahdollisimman moni nuori innostumaan kesätyönhausta ja auttaa nuoria kehittämään omia työnhakutaitoja. Siksi TikTok-kanavan sisältö eteni työnhakuprosessin mukaan.

TikTok-kanava oli vuorovaikutteinen. Siellä oli mahdollisuus kysyä kesätyöhön liittyviä kysymyksiä. Opinnäytetyöntekijät vastasivat nuorten esittämiin kysymyksiin ja samalla tsemppasivat nuoria. Kanavalla julkaistiin 46 videota, joilla oli lähes puoli miljoonaa katselukertaa. Seuraajia kanavalla oli 1 572 ja tykkäyksiä noin 24 000. Eniten katsotut videot olivat ”Kiinnostavia aloituksia työhakemukseen” (53 500 katselukertaa) ja ”Mistä löytää kesätöitä?” (35 500 katselukertaa). [2]

Kuvakaappaukset ansioluettelon tekemistä käsittelevistä videoista.
KUVA 3. Kuvankaappaukset videoista, joissa käsitellään ansioluetteloa

Pidämme hankkeessa TikTok-viestintää todella huomattavana onnistumisena hankkeen tavoitteiden kannalta. TikTok-viestinnän onnistuminen osoittaa, että somekanavan valinnalla on todella suuri merkitys oikean kohderyhmän tavoittamiseksi.

Keväällä 2021 hankkeen tuloksia varten tehtiin www-sivut projektityönä. Sivuille koottiin yläkouluille tarjottavat työnhaun valmennuspaketit. Www-sivuilla on tietoa, linkkejä, tehtäviä ja videomateriaalia nuorten työnhausta. [3]

Näiden onnistuneiden ja mielekkäiden kokemusten myötä haluamme jatkaa myös hankkeen loppuajan viestintätoimia opiskelijoiden kanssa. Vuodelle 2022 opinnäytetöinä annamme opiskelijoille aiheen Instagram story -viestintään kesätyöhön kannustamiseen. Lisäksi toivomme saavamme opinnäytetyönä opiskelijat tekemään TikTok-viestintää keväälle 2022.

Ota rohkeasti opiskelijat mukaan

Olemme POTKE-hankkeessa todella tyytyväisiä opiskelijoiden antiin hankeviestinnässä. Opiskelijat ovat laajentaneet näkökulmiamme ja opastaneet hanketiimiä nuorten suosimien some-kanavien käytössä.

Hanketyö tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia opiskelijoille ja tukee samalla heidän siirtymistään työelämään. Hankkeissa kannattaa ehdottomasti pohtia, miten opiskelijat voisivat olla mukana ‒ tavalla tai toisella.Kaakinen Päivikki, palvelukoordinaattori, POTKE-hankkeen asiantuntija
Oulun ammattikorkeakoulu, Liiketalouden yksikkö

Rajakangas Eija, lehtori, tutkintovastaava, POTKE-hankkeen projektipäällikkö
Oulun ammattikorkeakoulu, Liiketalouden yksikkö


POTKE (Peruskoulunsa päättävien opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen) -hanke

Hankkeen päätavoite on, että 9. luokkalaiset nuoret motivoituvat työn hakemiseen, hakevat ja saavat kesätöitä ja työkokemusta sekä kehittävät työelämävalmiuksiaan. Näin he kiinnittyvät työelämään ja saavat työelämäkokemusta. Hankkeessa aktivoidaan ja motivoidaan nuoria hakemaan ja löytämään kesätöitä.

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2020‒30.8.2022
Budjetti: 193 378 euroa
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto


Hankkeen kaikki julkaisut Oamk Journalissa

Lähteet

[1] Partanen, P. 2020. Markkinointisuunnitelman ja materiaalin toteuttaminen POTKE-hankkeelle. Opas POTKE-hankkeen digitaaliseen markkinointiin. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 15.11.2021. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020052614182

[2] Kukkonen, L. & Koivisto, V. 2021. Nuorten kannustaminen työelämään TikTok-viestinnän avulla. TikTok-kampanjan suunnittelu ja toteutus POTKE-hankkeelle. Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Hakupäivä 15.11.2021. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021052812303

[3] Potkua työelämään valmennuspaketit. 2021. POTKE-hanke. Oulun ammattikorkeakoulu. Hakupäivä 15.11.2021. https://potkuatyoelamaan.wordpress.com/