Opintososiaaliset edut

 • Ruokailu

  Saat opintojen alussa ensimmäiseksi lukuvuodeksi päätoimisuuden kriteerien mukaisesti Kelan ateriatukikortin, joka oikeuttaa opiskelijahintaiseen lounaaseen kaikissa korkeakouluopiskelijoiden ateriatukijärjestelmän piiriin kuuluvissa opiskelijaravintoloissa. Sinulla on oikeus yhteen ateriatuettuun ateriaan päivässä.  

  Kelan sähköinen ateriatukikortti ei ole opettajankoulutusten opiskelijoiden käytössä.

 • Opintotuki

  Jos suoritat opintojasi päätoimisesti vähintään kaksi kuukautta, voi sinulla olla mahdollisuus saada opintotukea. Päätoimisuudella tarkoitetaan sitä, että suoritat opintoja vähintään keskimäärin viisi opintopistettä kuukaudessa. Muun muassa opettajan pedagogisiin opintoihin voit siten saada opintotukea enintään 12 kuukautta (60 op). 

  Opintotuki sisältää opintorahan ja opintolainan valtiontakauksen. Opintotuen lisäksi voit hakea yleistä asumistukea. Tee opinto- ja/tai asumistukihakemus Kelan verkkoasiointipalvelussa. Kela voi pyytää sinulta hakemuksesi liitteeksi opiskelutodistusta, josta ilmenee suoritettavat opinnot ja opiskeluaika. Voit pyytää opiskelutodistuksen sähköpostitse amok#oamk.fi (korvaa # -> @)

  Opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien eli sitä ei voi hakea takautuvasti. Yleisessä asumistuessa on yhden kuukauden takautuva hakuaika. 

  Huomioithan, että opintotuessa on vuositulorajat ja, että asumistuen määrään vaikuttavat ruokakunnan tulot. Voit selvittää omien ja ruokakunnan tulojen vaikutusta Kelan laskurien (www.kela.fi/laskurit) avulla. 

 • Aikuiskoulutustuki

  Jos olet työ- tai virkasuhteessa tai yrittäjänä, ja jäät palkattomalle opintovapaalle työstäsi, sinulla voi olla mahdollisuus saada aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutuksen myöntää Työllisyysrahasto.  Lisätietoa aikuiskoulutustuen maksamisen edellytyksistä saat Työllisyysrahaston verkkosivuilta

  Jos sinulle myönnetään aikuiskoulutustuki, voi sinulla olla oikeus myös opintolainan valtiontakaukseen. Valtiontakaushakemuksen käsittelee ja takauksen myöntää Kela. Lisätietoa opintolainasta aikuiskoulutustuen saajalle löydät Kelan verkkosivuilta. 

 • Opiskelijaliikunta

  Oulun korkeakoululiikunta tarjoaa liikunta- ja hyvinvointipalveluita Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun toimipaikan opiskelijoille sekä työntekijöille. Oulun korkeakoululiikunnan yhteinen tuote on Sporttipassi. Passi toimii pääsylippuna yhteisille vuoroille sekä oikeuttaa sovittuihin
  alennuksiin kursseista ja yhteistyökumppaneiden palveluista.

  Sporttipassi on henkilökohtainen ja voimassa lukuvuoden tai lukukauden kerrallaan. Hinnat ja myyntipaikat löytyvät Oulun korkeakoululiikunnan verkkosivuilta. 

 • Terveydenhuolto

  Jos sinulla on terveydentilaasi liittyviä huolia ja huomaat opintojesi aikana tarvitsevasi terveyspalveluita, hakeuduthan työterveyspalveluittesi tai oman paikkakuntasi julkisen terveydenhuollon piiriin. Korkeakouluopiskelijoiden maksuttomat terveydenhuoltopalvelut on tarkoitettu tutkinto-opiskelijoille. 

 • Vakuutukset

  Vakuutukset ovat voimassa Ifissä (If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike).

  Opiskelijan vakuutusturvaan sisältyy:

  Lakisääteinen opiskelijatapaturmavakuutus

  Ammattikorkeakouluopiskelijoita koskeva lakisääteinen tapaturmavakuutus, jonka vakuutusturva perustuu opiskelutapaturman korvaamisesta annettuun lakiin (Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta 1318/2002).  Lain nojalla korvataan tapaturma, joka on sattunut opiskeluun liittyvässä käytännön harjoittelutyössä. Turvan piiriin kuuluu käytännön opetus oppilaitoksessa sekä palkaton käytännön harjoittelu oppilaitoksen ulkopuolisella työpaikalla. Mikäli harjoittelusta maksetaan palkkaa, opiskelija kuuluu palkanmaksajan tapaturmavakuutuksen piiriin.

  Opiskelijoita koskeva tapaturmavakuutus on voimassa ulkomailla suoritettavan opiskelun tai harjoittelun aikana, mikäli ulkomainen opiskelu tai harjoittelu kuuluu opiskelijan opetussuunnitelmaan suomalaisessa oppilaitoksessa.

  Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus, oppilastapaturmat

  Vakuutus on voimassa opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa (mukaan lukien etäopetus) sekä tähän liittyvien välittömien matkojen aikana.

  Vakuutus on voimassa mm. teoriaopetuksen aikana ja otettaessa osaa opetussuunnitelman puitteissa järjestettyyn toimintaan.

  Välittömillä matkoilla tarkoitetaan matkaa suorinta tietä opiskeluaikaisesta asunnosta oppilaitokseen tai opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan ja takaisin.

  Tapaturmat, ohjeet hoitoon hakeutumisesta:

  Mene lääkäriin heti tai mahdollisimman pian, mikäli vamma aiheuttaa oireita, jotka eivät häviä muutaman vuorokauden sisällä.

  Hakeudu hoitoon YTHS tai lähimmälle If terveyspalveluiden yhteistyökumppanille esim. Mehiläinen ja Terveystalo. Löydät kumppanit osoitteesta if.fi/sairaanhoitoverkosto.

  Ilmoita hoitolaitokseen työtapaturman ollessa kyseessä, että oppilaitos on Oamk ja vakuutus on Ifissä.

  Tapaturmaan liittyvät korvausasiat hoidetaan koulutuspalveluiden kautta, joten tapaturman sattuessa ota mahdollisimman pian yhteyttä amok#oamk.fi (korvaa # -> @)

  Matkavakuutus

  Oamk on vakuuttanut ammattikorkeakouluopiskelijat opintoihin liittyvillä matkoilla. Vakuutustodistuksessa on kerrottu tarkemmin vakuutuksen sisältö.

  Vakuutustodistuksen saat Ammatillisen opettajakorkeakoulusta amok#oamk.fi (korvaa # -> @)

  Matkavakuutus, ohjeet hoitoon hakeutumisesta ulkomailla:

  Hakeudu lääkäriin matkakohteessa.

  Ifin sopimussairaalat ja -lääkärit

  Näyttämällä matkavakuutuskorttia/todistusta ei yleensä tarvitse maksaa itse kuluja, vaan laskutus on Ifiin.

  Muussa tapauksessa maksa kulut ja hae korvauksia netin kautta.

  Ohjeet ja yhteystiedot vahinkoilmoituksen tekemistä varten

  Ifin korvauspalvelun yhteystiedot:

  Puhelin 010 19 17 15 (henkilövahingot) ja puhelin 010 515 8203 (matkatavarat).

  Hätätilanteessa ulkomailla ota yhteys SOS International 24/7. Soita +45 38 48 89 77.  

  USA, Kanada ja Etelä-Amerikka: Global Medical Management Inc (GMMI) 24/7.

  Puhelin USA:ssa ollessa: 1 800 694 9483.  USA:n ulkopuolelta +1 954 308 3901.

  Eurooppalainen sairaanhoitokortti

  Hanki kortti Kelasta ennen ulkomaan matkaa.

  Näyttämällä Eurooppalaista sairaanhoitokorttia https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti saat EU- ja Eta-maissa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa hoitoa samaan hintaan kuin maassa asuvat henkilöt.

  Saat lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa. Lääketieteellisesti välttämättömällä hoidolla tarkoitetaan hoitoa, joka ei voi odottaa sitä, että palaat kotiin.

  Pääset hoitoon myös, jos kyseessä on raskauteen liittyvä hoito, synnytys tai pitkäaikainen sairaus.

  Vastuuvakuutus

  Oamkin vastuuvakuutus sisältää opiskelijan harjoitteluvastuun laajennusehdon.

  Vakuutus korvaa harjoittelijaopiskelijan huolimattomuudellaan aiheuttamat esine- ja henkilövahingot harjoittelupaikalle tai sen ulkopuolisille, kun opiskelija on henkilökohtaisesti korvausvastuussa vahingosta.

  Vakuutustodistuksen saat Ammatillisesta opetttajakorkeakoulusta amok#oamk.fi (korvaa # -> @)

  Yhteystiedot

  Vakuutusyhteyshenkilö Sirpa Aalto, puh. 050 5404 122.