Harjoittelu

Harjoittelun aikana toimit ammatillisen erityisopettajan tehtävissä. Sovellat erityispedagogista osaamistasi opiskelijoiden opetuksessa ja ohjauksessa ja perehdyt erilaisiin ammatillisen erityisopetuksen toimintaympäristöihin ja yhteistyöverkostoihin. Opintoihin sisältyy kaksi harjoittelua:   

  • Erityispedagoginen harjoittelu 8 op ja  
  • Verkostoharjoittelu 4 op. 

 

ERITYISPEDAGOGINEN HARJOITTELU 8 OP

Kuva_erityispedagoginen osaaminen.png

 

1. Osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin perehtyminen

Perehdy ammatillisen erityisopettajankoulutuksen erityispedagogisen harjoittelun (8 op) osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Sovi ohjauskeskustelu tuutorisi kanssa ja keskustele hänen kanssaan mahdollisista harjoittelupaikoista, harjoittelun ajoituksesta, osaamisen hankkimisen tavoista ja osaamisen osoittamisesta. Keskustelkaa myös erityisopettajaopintojesi henkilökohtaisen opintosuunnitelman pohjalta, mitä osaamistavoitteita haluat harjoittelusi aikana kehittää ja osoittaa (katso kohta 3.).

2. Harjoitteluun ilmoittautuminen ja yhteistyö- ja harjoittelusopimus

Harjoittelusi toteutuu ohjaavan erityisopettajan ohjauksessa ammatillisen erityisopettajan tehtävissä tai omassa työssäsi ammatillisena erityisopettajana.

Kun olet keskustellut tuutorisi kanssa harjoittelusta, hanki itsellesi harjoittelupaikka ja harjoittelua ohjaava erityisopettaja. Ilmoittaudu sen jälkeen harjoitteluun Pepissä ja kirjaa tietokantaan harjoittelupaikkasi ja tiedot harjoittelua ohjaavasta erityisopettajasta. Tietoja voi täydentää myöhemminkin. Ammatillinen opettajakorkeakoulu maksaa ohjaavalle erityisopettajalle tai organisaatiolle 250 euron ohjauspalkkion.

Tutustu harjoittelupaikkaan, ja huolehdi ennen harjoittelusi alkua, että Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja harjoittelupaikan välillä on tehty yhteistyö- ja harjoittelusopimus. Kun olet ilmoittautunut harjoitteluun Pepissä ja kirjannut harjoittelupaikkasi ja ohjaavan erityisopettajasi tiedot, ne siirtyvät samalla esitäytettyyn harjoittelusopimuspohjaan. Toimi tämän jälkeen seuraavasti:

  • Täydennä sopimuspohjan tietoja tarvittaessa ja arvioi harjoittelusi kesto.
  • Tulosta sopimuksia niin, että yksi allekirjoitettu kappale jää harjoittelupaikkaasi, yksi tulee Ammatilliseen opettajakorkeakouluun ja halutessasi yksi jää sinulle.
  • Skannaa harjoittelusopimus skannataan opettajakorkeakoulun sähköpostiosoitteeseen amok#oamk.fi (korvaa # -> @) tai lähetä se postitse osoitteeseen:

Ammatillinen opettajankoulutus
Oulun ammattikorkeakoulu/Linnanmaan kampus
Yliopistokatu 9
90570 Oulu

Harjoittelusopimuksen kaikkiin kappaleisiin tulee sekä opiskelijan että harjoittelupaikan ohjaavan erityisopettajan esihenkilön allekirjoitukset. Ammatillisen opettajakorkeakoulun allekirjoitusta sopimukseen ei tarvita, sillä sen korvaa juokseva, sähköinen sopimusnumero ja se yksilöi jokaisen sopimuksen.

3. Erityispedagogisen harjoittelun henkilökohtainen opintosuunnitelma

Kun olet tutustunut harjoittelupaikkaan ja keskustellut ohjaavan erityisopettajasi kanssa erityispedagogisen harjoittelun osaamistavoitteista, laadi harjoitteluun alustava henkilökohtainen harjoittelusuunnitelma. Suunnitelma täydentyy ja muokkautuu harjoittelun kuluessa. Suunnittele, miten harjoittelusi aikana hankit osaamistavoitteiden mukaista osaamista ja miten osoitat sitä arviointikriteerien mukaisesti. Harjoittelun suunnitelmapohjan voit ladata oman opintoryhmäsi Howspacesta. Tallenna harjoittelusuunnitelma itsellesi ja jaa se muokkausoikeuksin sekä OSSIin (osaamistavoite 23) että ohjaavalle erityisopettajallesi. Saat ohjausta suunnitelmasi laatimiseen tuutoriltasi ja harjoitteluasi ohjaavalta erityisopettajaltasi.

4. Rikosrekisteriote

Edellytämme kaikilta alle 18-vuotiaiden parissa harjoittelevilta erityisopettajaopiskelijoilta rikosrekisteriotteen. Tilaa rikosrekisteriote Oikeusrekisterikeskuksesta ja näytä se verkkokokousympäristössä tai paikan päällä Oulussa koulutuspäällikkö Pia Oikariselle pia.oikarinen#oamk.fi (korvaa # -> @). Jos käytettävissäsi ei ole sähköistä tunnistautumista, voit hakea otteen samalta sivulta löytyvällä ja tulostettavissa olevalla hakemuslomakkeella Oikeusrekisterikeskuksen ohjeiden mukaisesti. (Ammattikorkeakoululaki 6:34.4 §, VNA ammattikorkeakouluista 11 §.)

Rikosrekisteriote on opiskelijoiden harjoittelupaikkaa varten maksuton. Kun tilaat otteen, ilmoita kyselyn käyttötarkoitus: ”Opiskelijan lasten parissa tehtävä työharjoittelu”. Rikosrekisteriote ei saa sen esittämishetkellä olla kuutta kuukautta vanhempi. Rikosrekisteriotteen toimittaminen on edellytys alaikäisten parissa toteutuvalle harjoittelulle.

5. Osaamisen osoittaminen harjoittelussa

Harjoittelusi aikana opetat, ohjaat ja toimit aktiivisesti ammatillisen erityisopettajan tehtävissä. Perehdyt harjoittelupaikassasi erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen, tuen toteuttamiseen ja seurantaan. Huomioit opiskelijoiden erityisen tuen tarpeet ja toimit yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta edistäen. Osallistut mahdollisuuksien mukaan erityisopettajan työhön sisältyviin tapaamisiin, kokouksiin ja yhteistyöpalavereihin.

Kehität osaamistasi ja osoitat osaamistavoitteissa vaaditun osaamisen harjoittelusi aikana. Harjoittelusi jatkuu, kunnes olet hankkinut ja osoittanut osaamistavoitteisiin liittyvän osaamisen. Ohjaava erityisopettaja havainnoi ammatillisena erityisopettajana toimimistasi. Hän antaa jatkuvaa palautetta harjoittelun aikana sekä kirjallisen palautteen harjoittelun päätyttyä harjoittelusuunnitelmalomakkeeseen. Myös tuutorisi havainnoi osaamistasi joko harjoittelupaikassa tai ohjaa ja seuraa harjoitteluasi esimerkiksi etäyhteydellä. Voit osoittaa osaamistasi myös videoimalla toimintaasi harjoittelussa.

6. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Kun olet saavuttanut harjoitteluusi sisältyvät osaamistavoitteet, tuutorisi kirjaa opintosuoritukset Peppiin.


VERKOSTOHARJOITTELU 4 OP 

 

1. Osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin perehtyminen

Perehdy ammatillisen erityisopettajankoulutuksen verkostoharjoittelun (4 op) osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Sovi tuutorisi kanssa harjoittelun toteuttamisesta, harjoittelun ajoituksesta, osaamisen hankkimisen tavoista ja osaamisen osoittamisesta. Keskustelkaa, mitä osaamista sinulla jo on hankittuna ja mitä osaamista aiot harjoittelun aikana hankkia ja osoittaa.

2. Verkostoharjoittelun toteutuminen

Verkostoharjoittelu toteutuu erilaisissa aidoissa toimintaympäristöissä, joissa hankit osaamista perehtymällä erilaisiin toimintamalleihin ja ohjeisiin sekä verkostoitumalla eri toimijoiden kanssa. Harjoittelun aikana perehdyt monipuolisesti erilaisiin sisäisiin ja ulkoisiin verkostoihin esimerkiksi vierailujen ja haastattelujen avulla. Osallistut mahdollisuuksien mukaan erityistä tukea suunnitteleviin palavereihin ja yhteistyöhön ja reflektoit ammatillisen erityisopettajan merkitystä yhteistyössä.

Verkostoharjoitteluun

  • ei tarvitse ilmoittautua
  • ei tarvitse ohjaavaa opettajaa
  • ei tarvitse esittää rikostaustaotetta.

3. Harjoittelun henkilökohtainen suunnitelma

Laadi verkostoharjoitteluun henkilökohtainen harjoittelusuunnitelma. Suunnittele, miten harjoittelusi aikana hankit osaamistavoitteiden mukaista osaamista ja miten osoitat sitä arviointikriteerien mukaisesti. Harjoittelun suunnitelmapohjan voit ladata oman opintoryhmäsi Howspacesta. Tallenna harjoittelusuunnitelma itsellesi ja jaa se muokkausoikeuksin OSSIin (osaamistavoite 31).

4. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Kun olet saavuttanut ja osoittanut verkostoharjoitteluusi sisältyvät osaamistavoitteet arviointikriteerien mukaisesti, tuutorisi kirjaa opintosuoritukset Peppiin.