Erityispedagogiikan opinnot

Ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen sisältyy 20 op erityispedagogiikan opintoja. Opiskelijan kanssa sovitaan yhdessä, mihin yliopistoon opinnot suoritetaan. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy hankkimaan osaamisensa mahdollisimman hyvin hänen omien kiinnostustensa, tavoitteidensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti.