Vastuullisuus on noussut tärkeäksi kriteeriksi, kun yrityksen sidosryhmät arvioivat yrityksen toimintaa. Vastuullinen liiketoiminta on ennen kaikkea liiketoiminnan ja kilpailukyvyn pitkäjänteistä kehittämistä. Lisäksi vastuullisuus on yhteydessä taloudelliseen tuottoon. Lainsäädännön vaatimukset ja velvoitteet tulevat näkymään pk-yritysten arjessa, muun muassa rahoituksen hinnassa, alihankinta- ja toimitusketjuihin pääsyssä sekä yhteistyökumppanin valinnassa. Myös nykyisten asiakassuhteiden ylläpitämisessä ja kilpailutuksissa pärjäämisessä vastuullisuudella voi olla suuri rooli.

Valokuvassa kuviteellinen lehdistä tehty maapallo ihmisen kädessä.
Vastuullisuusasioiden huomioiminen tuo yrityksille kilpailukykyä (kuva: geralt/pixabay.com).

Vastuullinen yritys huomioi toiminnassaan ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun. Näiden asioiden huomioiminen luo kilpailukykyä mutta toimii myös riskienhallinnan menetelmänä. Monet laajat yhteenvetoanalyysit tiedeartikkeleista tuovat esiin vastuullisuuden ja yrityksen kannattavuuden välistä positiivista yhteyttä. On sanottu, että ero vastuullisten ja vähemmän vastuullisten yritysten välillä tulee esille erityisesti taantuman aikana. Vastuullisten yhtiöiden asiakkaat ovat lojaalimpia vastuulliselle brändille ja valmiita maksamaan tuotteesta korkeampaa hintaa. [1]

Elinkeinoelämän keskusliiton [2] mukaan vastuullisuus etenee yhä konkreettisemmin myös pk-yritysten bisnekseen. EU:lta on tulossa useita vastuullisuuteen liittyviä lainsäädäntöhankkeita, jotka välillisesti koskettavat myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Vastuullisuuden vaatimukset vaikuttavat rahoituksen hintaan ja saatavuuteen niin, että vastuullisemmat yritykset saavat rahaa paremmilla ehdoilla. Vastuullisuuden vaatimukset ja velvoitteet tulevat näkymään myös koko arvo- ja toimitusketjuissa. Kumppaneidenkin vastuullisuudesta pitää varmistua.

Esimerkiksi Osuuspankin suuryritystutkimuksen mukaan jopa 45 prosenttia suuryrityksistä aikoo vaihtaa toimittajiaan tai alihankkijoitaan vastuullisuustavoitteiden vuoksi [3]. Lisäksi vastuullisuuden vaatimukset alkavat näkyä sekä julkisen että yksityisen sektorin kilpailutuksissa. Vastuullisuudesta voi tulla siis jopa myynnin edellytys. Myös työvoiman näkökulmasta vastuullisuudella on merkitystä. Parhaimmat osaajat hakeutuvat töihin vastuullisiin yrityksiin. [2]

Vastuullisuudella saa monenlaisia etuja, kun taas vastuuton liiketoiminta tai vastuullisuusriskien realisoituminen vaikuttavat negatiivisesti niin yrityksen maineeseen kuin liikevaihtoon ja kannattavuuteenkin [1]. Kuten Elinkeinoelämän keskusliiton pk-yrityksille suunnatussa EU-sääntelyn vastuullisuusoppaassa summataan: ”Kaikkien edellä mainittujen tekijöiden summana vastuullisuudella on kiistatonta merkitystä yritysten markkina-arvon muodostuksessa.” [2]

Jotta kasvavia vastuullisuusvaatimuksia voi täyttää, edellyttää se pk-yrityksiltä oppimista ja kouluttautumista vastuullisuuteen liittyen. Oulun ammattikorkeakoulun MUUVI-hanke järjestää info- ja sparraustilaisuuksia sekä kehittää mikro-opintoja muutoskyvykkyyteen, vihreään siirtymään ja digitalisaatioon liittyen mikro- ja pk-yrityksille. Mikro-opintoja voi opiskella ajasta ja paikasta riippumatta.Marika Vainio
projektikoordinaattori
TKI-yksikkö
Oulun ammattikorkeakoulu

Päivikki Kaakinen
projektikoordinaattori
ICT ja liiketoiminta
Oulun ammattikorkeakoulu


Hankkeen muut julkaisut Oamk Journalissa

Lähteet

[1] Silvola, H. & Landau, S. 2019. Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin. Helsinki: Alma Talent.

[2] Elinkeinoelämän keskusliitto. 2022. Vastuullisuuden EU-sääntely etenee – mihin on varauduttava? Hakupäivä 19.10.2023. https://ek.fi/wp-content/uploads/2023/01/EK_Vastuullisuus_EU_ok.pdf

[3] Osuuspankki. 2023. Mitä on vastuullinen liiketoiminta? Hakupäivä 29.9.2023. https://www.op.fi/yritykset/asiakkuus/yrittajan-talousvalmennus/vastuullisuus/vastuullinen-liiketoiminta